Zapraszamy na szkolenia i konsultacje z obszaru cyberbezpieczeństwa dofinansowane przez NFZ

DEKRA zaprasza na szkolenia i konsultacje z obszaru cyberbezpieczeństwa dla jednostek ochrony zdrowia, które mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ.
Zapraszamy na szkolenia i konsultacje z obszaru cyberbezpieczeństwa dofinansowane przez NFZ

W dniu 20 maja 2022 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 68/2022/BBIICD w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

 

Zarządzenie to umożliwia uzyskanie dofinansowania na działania podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa wybranych jednostek ochrony zdrowia.

 

Czas na wykonanie działań i złożenie wniosku o dofinansowanie upływa 16 grudnia 2022 roku.


DEKRA Polska prowadzi prace:


  1. Konsultingowe - wg rozdziału 2, par. 3, pkt 1, ppkt 5 - opracowanie wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, z 2021 r. poz. 2333 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 655) - jeśli dotyczy świadczeniodawcy będącego operatorem usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 tej ustawy, w tym planu odtworzenia po awarii;  


  1. szkoleniowe - wg rozdziału 2, par. 3, pkt 1, ppkt 6 - zakup szkolenia lub szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa skierowanych do kadry zarządzającej świadczeniodawcą oraz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy w zakresie podstawowej świadomości bezpieczeństwa IT.


Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu!

Promowane szkolenia

Szkolenia, które zmienią Twoją karierę