Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Kolorem zielonym oznaczyliśmy terminy, których realizację już dziś gwarantujemy.
Na większość z nich możesz się jeszcze zapisać!
Nazwa szkolenia Cena
netto*
Luty
2021
Marzec
2021
Kwiecień
2021
Maj
2021
COMPLIANCE
Compliance Officer 3449 zł
System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wytycznymi normy ISO 19600:2014 1299 zł
CYBERBEZPIECZEŃSTWO / BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 2999 zł
Wymagania normy ISO 27001 799 zł
ISO 27001 - praktyczne podejście do opracowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 799 zł
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 1299 zł
Wymagania normy ISO 22301 1299 zł
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 2999 zł
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jakie wymagania musi spełnić Twoje przedsiębiorstwo? - webinar 120 zł
Cyberbezpieczeństwo dla niespecjalistów 799 zł
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO 3849 zł
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WG RODO/GDPR
Inspektor Ochrony Danych 1749 zł
Inspektor Ochrony Danych w podmiocie publicznym 1749 zł
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 2449 zł
RODO dla auditorów wewnętrznych – warsztaty praktyczne 799 zł
Wdrożenie RODO – warsztaty praktyczne 1299 zł
MENEDŻERSKIE KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE
Efektywna komunikacja - warsztat on-line 799 zł
Warsztat on-line z budowania pozycji w organizacji (firmie lub instytucji) 799 zł
Motywowanie w Trudnych Czasach, czyli jak pracować w zespole w środowisku wyzwań i niepewności – warsztat dla menedżerów 799 zł
Warsztat skutecznego rozwiązywania problemów w 8 krokach 799 zł
DOSKONALENIE PEŁNOMOCNIKA, AUDITORA
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 999 zł
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością 599 zł
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 999 zł
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 2449 zł
Auditor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 3449 zł
Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015 799 zł
ISO 9001:2015 - wprowadzenie do systemu zarządzania jakością - webinar 240 zł
Dokumentowanie wg nowej normy ISO 9001:2015 - webinar 240 zł
Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015 - webinar 240 zł
ZARZĄDZANIE PROCESAMI, LEAN
Praktyczne aspekty zarządzania procesami - warsztaty 599 zł
SPC – statystyczna kontrola procesów 799 zł
Identyfikacja i rozwiązywanie problemów jakościowych i operacyjnych 799 zł
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
ISO 14001 - wymagania systemu zarządzania środowiskowego 599 zł
Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne 1299 zł
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
ISO 50001 - interpretacja wymagań normy 799 zł
ISO 50001 - praktyczne podejście do opracowania systemu zarządzania energią 799 zł
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 1299 zł
Efektywny zakład przemysłowy - audyt energetyczny w przemyśle 1099 zł
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
ISO 45001 warsztaty przejścia z OHSAS 18001/PN-N-18001 799 zł
Warsztaty praktyczne dla pełnomocników – przejście z OHSAS 18001/PN-N-18001 na ISO 45001 1390 zł
Wymagania normy ISO 45001 799 zł
Stalowe statyczne systemy składowania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15635 799 zł
SCC / VCA / HOT WORK
Hot Work Licence 1219 zł
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 2449 zł
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 2449 zł
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001, ISO 50001 1749 zł
Aktualne wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa w systemie zarządzania organizacją zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 799 zł
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC 1999 zł
Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC 2449 zł
Zafałszowania żywności - food fraud - webinar 120 zł
HACCP – praktyczne wskazówki do utrzymania i połączenia z ISO 22000, IFS - webinar 120 zł
Wymagania GMP+, Audytor Wewnętrzny GMP+, Pełnomocnik ds. GMP+ 1299 zł
GMP+ w transporcie zbóż i pasz - wymagania systemu bezpieczeństwa 599 zł
VLOG – standard dla żywności bez GMO, wymagania prawne 799 zł
Wymagania normy ISO 22000 799 zł
Auditor wewnętrzny FSSC 22000 1299 zł
Wymagania standardu FSSC 22000 799 zł
Warsztaty ze znakowania karm dla zwierząt domowych 1099 zł
Produkcja bezpiecznych opakowań do żywności 799 zł
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - BIOMASA
Nowe wymagania w zakresie emisji GHG w systemach REDcert, KZR INiG, ISCC. Jak raportować emisje gazów cieplarnianych od 1 września 2017? 599 zł
Nowe wymagania w systemach zrównoważonego rozwoju dla biopaliw: REDcert, ISCC i KZR INiG 799 zł
Zasady obliczania emisji gazów cieplarnianych 1099 zł
PRODUKCJA I LOGISTYKA
Wymagania dla systemów zarządzania łańcucha dostaw zgodnie z normą ISO 28000 799 zł
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z normą ISO 28000 1299 zł
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 1099 zł
Projektowanie układów sterowania wg PN-EN ISO 13849 1099 zł
Integracja robotów w przemyśle wg PN-EN ISO 10218-2 1099 zł
AUTOMOTIVE
IATF 16949 – wymagania normy 1299 zł
Auditor wewnętrzny IATF 16949 1999 zł
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949 2449 zł
Auditor Wewnętrzny Procesu i Wyrobu wg VDA 6.3 i VDA 6.5 1749 zł
Zatwierdzanie części w przemyśle motoryzacyjnym wg VDA 2 1599 zł
Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad FMEA Procesu 1299 zł
PPAP – zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu 1749 zł
APQP – zaawansowane planowanie jakości wyrobu 1749 zł
MSA – analiza zmienności systemów pomiarowych 1749 zł
Odpowiedzialność prawna za produkt w branży automotive 1599 zł
Opakowania zwrotne w łańcuchu dostaw 799 zł
Raport A3 jako skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów i komunikacji wyników procesów doskonalenia w organizacji 1299 zł
DIAGNOSTYKA POJAZDÓW
Szkolenie dla kandydatów na diagnostów 2200 zł
LOTNICTWO
Auditor wewnętrzny AS9100 2449 zł
Wymagania standardu AS9100 1099 zł
Zarządzanie Czynnikiem Ludzkim 1749 zł
Zarządzanie ryzykiem, konfiguracją i elementami podrobionymi wg AS9100 1749 zł
Wymagania EASA Part-M z przeglądem ARC 1749 zł
Wymagania EASA Part 21 1749 zł
Wymagania EASA Part-145 1749 zł
DYREKTYWY UE I BEZPIECZEŃSTWO WYROBÓW
Deklaracja zgodności i oznakowanie CE 799 zł
Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego 1099 zł
Bezpieczeństwo maszyn - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody 1099 zł
Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody 1099 zł
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE 1099 zł
Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE 1099 zł
Warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych 1099 zł
Zakładowa Kontrola Produkcji betonu towarowego 1299 zł
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji 2449 zł
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM W PRZEMYŚLE
Zapobieganie wybuchom w przemyśle 1099 zł
REACH, CLP, ROHS
Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP 1099 zł
SYSTEMY ZARZĄDZANIA - Wyroby Medyczne
System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485 1749 zł
ISO 13485 – wymagania normy, auditor wewnętrzny, pełnomocnik jakości 3149 zł
REACH, CLP, ROHS
Karty charakterystyki - zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi 799 zł
Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z CLP 799 zł
INWESTYCJE BUDOWLANE
Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych 799 zł
Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym 1099 zł
Referent certyfikacji HQE 4800 zł
Negocjacje umów budowlanych, zarządzanie roszczeniami 1099 zł
Zakres i termin obowiązkowych przeglądów okresowych. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego - webinar 40 zł
Zakres i termin obowiązkowych przeglądów okresowych. Zimowe obowiązki zarządcy - webinar 40 zł
Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego - webinar 40 zł
Jak się przygotować do odbioru mieszkania - webinar 40 zł

* Do podanej ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
Uwaga! 5% rabatu w przypadku zgłoszenia wcześniej niż na 3 tygodnie przed szkoleniem.
POPUP

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.