Jesteś tutaj: DEKRA » Katalog szkoleń » Szkolenia ZAMKNIĘTE » System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wytycznymi normy ISO 19600

System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wytycznymi normy ISO 19600DEKRA – Szkolenia eksperckie - Specjalistyczne systemy branżowe

Cel szkolenia

 

Przekazanie praktycznej wiedzy oraz nabycie przez uczestników umiejętności na temat:

- podstaw zarządzania ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju
- pojęć, definicji i istoty zarządzania ryzykiem biznesowym
- wytycznych zawartych w normach: ISO 9001, ISO 19600, PN-ISO 31000
- powiązań wytycznych normy ISO 19600 oraz PN-EN ISO 9004, a także wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 w kontekście zintegrowanego zarzadzania ryzykiem
- opracowania scenariusza wdrożenia zmian w zintegrowanym systemie zarządzania w kontekście wytycznych normy ISO 19600
- uzyskanie gotowości do auditu, potwierdzającego systemową zgodność funkcjonowania organizacji z wytycznymi normy ISO 19600. 
 

Program szkolenia*

 

DZIEŃ I

1.    Wprowadzenie:
- współczesne podejście do systemów zarządzania
- rodzina norm ISO
- podejście procesowe
- ryzyko i zarządzanie ryzykiem
- ryzyko braku zgodności
- strony zainteresowane
- zarządzanie systemowe
- zintegrowane zarządzanie
- kontekst organizacji
- strony zainteresowane.

2.    Struktura norm ISO 9001, ISO 31000; ISO 19600:
- istotne zmiany w normie ISO 9001:2015
- powiązania, wspólne elementy.

3.    Interpretacja wytycznych normy ISO 19600:
- definicje, podstawowe pojęcia
- kontekst organizacji: podstawy, zobowiązania prawne, nadzór nad wymaganiami prawnymi, identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodności
- zaangażowanie, przywództwo, polityka zarzadzania zgodnością, struktura systemu
- planowanie, działania w odniesieniu do ryzyk, cele
- zasoby i wsparcie, kompetencje i szkolenia, świadomość, kultura zgodności, komunikacja
- planowanie operacyjne, procesy zlecane na zewnątrz
- pomiary, monitorowanie i ocena funkcjonowania, wskaźniki, raportowanie
- doskonalenie
- wymagania dokumentacyjne.

4.    Skutki zmian dla niektórych funkcji zintegrowanego systemu:
- przegląd zarzadzania,
- cele, zadania i programy
- audyt wewnętrzny
- działania korygujące.


5.    Plan dostosowania zintegrowanego systemu zarzadzania do nowych wymagań. Integracja zarzadzania zgodnością z innymi systemami zarządzania.

6.    Zakończenie, pytania, uwagi, podsumowanie szkolenia.


DZIEŃ II

1.    Podstawy zarzadzania ryzykiem.
Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych pojęć z dziedziny zarzadzania ryzykiem na podstawie wytycznych PN-ISO 31000 – „Zarzadzanie ryzykiem zasady i wytyczne”:
- pojęcie ryzyka, ryzyka strategiczne i operacyjne
- identyfikacja zagrożeń
- Analiza ryzyka
- ocena ryzyka, metody i kryteria
- postepowanie z ryzykiem
- wdrożenie zarzadzania ryzykiem.

2.    Ćwiczenie nr 1 - Określenie kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. Określenie stron zainteresowanych i ich oczekiwań. Prezentacja wyników.

3.    Ćwiczenie nr 2 - Udokumentowanie podejścia procesowego i systemowego zarzadzania ryzykiem braku zgodności.  Opracowanie i dostosowanie wzoru karty procesu do wdrożenia zarządzania ryzykiem i szansami. Wybór metody zarzadzania ryzykiem. Szkic procedury zarzadzania ryzykiem.  Prezentacja wyników.

4.    Ćwiczenie nr 3 - Identyfikacja zagrożeń i szans oraz ocena ryzyka braku zgodności i szans, w wybranych 2-ch procesach. Prezentacja wyników.

5.    Ćwiczenie nr 4 - Opracowanie planu działań korygujących – postepowanie z ocenionym ryzykiem i szansami na podstawie wyników Ćwiczenia nr 3. Prezentacja wyników.

6. Zakończenie, podsumowanie szkolenia.


DZIEŃ III (opcjonalnie)

Wynikiem szkolenia i warsztatów w pierwszym i drugim dniu jest osiągniecie gotowości kierownictwa organizacji do pełnego wdrożenia wytycznych normy ISO 19600.
Sugeruje się, aby wybrany zespół właścicieli głównych procesów uzupełnił wymaganą pozostałą dokumentację w odniesieniu do pozostałych procesów (oprócz dwóch przeanalizowanych w czasie warsztatów) i pozostałych wytycznych normy. W ustalonym terminie powstała dokumentacja może być przekazana wykładowcy do oceny.
Trzeci dzień szkolenia będzie poświęcony omówieniu raportu, zawierającego ocenę i ewentualne omówienie dowodów i zapisów z wdrożenia do stosowania procedur, instrukcji i innych dokumentów wynikających z wytycznych normy.* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia.
 
 

 

Metodyka szkolenia

 

 
Szkolenie w formie wykładów, ćwiczeń i dyskusji grupowych.  

Ćwiczenia mają na celu zaprojektowanie modelowych zmian w dokumentacji systemu, wprowadzających elementy zarzadzania ryzykiem biznesowym oraz ugruntowanie wiedzy o zasadach zarządzania ryzykiem biznesowym, w tym funkcją zarzadzania ryzykiem braku zgodności.  
Słuchacze będą podzieleni na dwie grupy, które oddzielnie będą realizować ćwiczenia a następnie naprzemiennie prezentować wyniki swoich prac.
 
 

 

Adresaci szkolenia

 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji, dążących do włączenia w swoje systemy zarządzania funkcji zarzadzania ryzykiem braku zgodności.  
 

 

Korzyści ze szkolenia

 

 
Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności:

- stosowania głównych wytycznych norm dla zarządzania ryzykiem biznesowym na różnych poziomach zarządzania
- praktycznej identyfikacji szans i zagrożeń oraz, na tej podstawie, oceny ryzyka i planowania działań rozwojowych lub zapobiegawczych
- opracowania planu wdrożenia zmian w zintegrowanym systemie, w tym wdrożenia elementów zarządzania ryzykiem biznesowym ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka braku zgodności.

 
 

 

Dokument wystawiany po szkoleniu

 

 
Zaświadczenie o ukończenia szkolenia na temat: „System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wytycznymi normy ISO 19600”.  
   

Podobne szkolenia

 

 

DEKRAZarządzanie ryzykiem w organizacji – praktyczne warsztaty

DEKRAAudyt Funkcji Personalnej

DEKRAWymagania normy ISO 22301 - System Zarządzania Ciągłością Biznesu

DEKRAZarządzanie ryzykiem kontraktowym inwestycji budowlanych

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
   
   
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.