Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Zgłoszenie uczestnika szkolenia w terminie: 05.09.2018 do 07.09.2018
Miejscowość: Wrocław
Cena szkolenia: 2 449,00 zł netto  
Imię: *
Nazwisko: *
Stanowisko: *
Telefon: *
E-mail: *
Branża: *
*
Dane do wystawienia faktury:
Nazwa firmy: *
Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miasto: *
NIP: *
Dodatkowe życzenia:
Kod rabatowy:
Dodatkowe zamówienia:

Warunki pozostałe:

* Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa i oświadczam, że akceptuję jego treść.


* Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej (pełen tekst poniżej) dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniu.*


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Współadministratorami podanych przez Państwa danych w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, numeru telefonu i adresu e-mail, województwa i danych firmowych są DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. P. Gintrowskiego 28, 02-697 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00 oraz DEKRA Certfication Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 20, 50-063 Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, tel. +48.71.780-47-77.
2. Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych.
3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: odo.pl@dekra.com
4. Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
a) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonania zawartej z DEKRA Polska Sp. z o.o. umowy o przeprowadzenie usługi szkoleniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”));
b) wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Współadministratorach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym w szczególności rachunkowym, księgowym (np. księgowanie wpłat);
c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratora danych osobowych lub stronę trzecią, dochodzenia należności, jak również obrony przed Państwa roszczeniami z tytułu wykonania umowy o przeprowadzenie usługi szkoleniowej, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO oraz bieżącej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a),b),c) i f) RODO;
e) administracyjnym wewnętrznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Odbiorcami Państwa danych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 4 mogą być:
a) podmioty, którym Współadministratorzy danych osobowych powierzyli przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, w tym w szczególności trenerzy prowadzący szkolenia, firmy windykacyjne, a także podwykonawcy świadczący na rzecz Współadminisratorów usługi, np. informatyczne, rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe;
b) pracownicy i współpracownicy Współadministratorów danych w zakresie pisemnych upoważnień;
c) sądy powszechne lub organy administracji państwowej;
d) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów danych w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, tj.:
a) w związku z podjęciem działań w celu przeprowadzenia usługi szkoleniowej;
b) w związku z realizacją zawartej umowy o przeprowadzenie usługi szkoleniowej do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
c) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Współadministratorze i realizacją zawartych umów, przez okres wypełnienia tych obowiązków;
d) w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę takiego przetwarzania.
7. Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM firmy ZOHO. ZOHO należy do programu US Privacy Shield, który potwierdza spełnienie przez tę firmę europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, posiadają Państwo prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt. 3.
9. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej z uwagi na ich niezbędność dla podjęcia działań w celu realizacji usługi szkoleniowej – przyjęcia zgłoszenia na szkolenie oraz zawarcia i wykonania umowy, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia przez DEKRA Polska sp. z o.o. do wykonania na rzecz Państwa usługi i będzie równoznaczne z dobrowolną rezygnacją z rejestracji i wzięcia udziału w szkoleniu.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.* pole wymagane dla wszystkich uczestników szkoleń


  

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.