Lessons learned – proces usprawnienia organizacji zgodnie z VDA „lessons learned"

Lessons learned – proces usprawnienia organizacji zgodnie z VDA - szkolenie DEKRA
Cena netto

Opis

* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


Te działania pomogą ci zapobiegać powielaniu błędów - co może mieć realne przełożenie na wyniki organizacji!


 1. Zbuduj efektywny proces i zespół lessons learned.
 2. Naucz się stosowania metod i narzędzi lessons learned.
 3. Zdobądź praktyczne umiejętności przeprowadzania przeglądu lessons learned i sporządzania raportu.

 1. Wiedza na temat zależności pomiędzy wdrożeniem lessons learned, a zwiększeniem wiedzy w organizacji dotyczącej optymalizacji procesów, czy identyfikacji i usuwania marnotrawstw.
 2. Poznanie działań mających zapobiec powielaniu ciągle tych samych błędów, co może mieć realne przełożenie na wyniki organizacji.
 3. Zapoznanie z przebiegiem budowania procesu i zespołu lessons learned.
 4. Umiejętność stosowania metod i narzędzi lessons learned.
 5. Nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania przeglądu lessons learned, sporządzania raportu.

Szkolenie skierowane jest do managerów projektów, członków zespołów projektowych/ jakościowych, inżynierów jakości, inżynierów jakości dostawców, inżynierów procesu etc.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 9:00-9:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

9:30-10:00 Wykład

Definicja i znaczenie pojęcia LL [lessons learned] Omówienie kroków procesowych od wejścia do wyjścia

10:00-10:30 Wykład

Szacowanie i minimalizacja ryzyka, oszczędność kosztów, zwiększenie świadomości pracowników w ramach procesu LL

10:30-11:30 Wykład, ćwiczenia

Wdrożenie i monitorowanie procesu LL (ilościowo/jakościowo)

11:30-12:30 Wykład, ćwiczenia

Powołanie zespołu LL

Regularne przeglądy

Sposób prowadzenia spotkań

Przeprowadzenie przeglądu LL Sporządzanie raportu LL

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-13:45 Przerwa obiadowa

Pozyskiwanie i dokumentowanie informacji Rozpowszechnianie wiedzy Rejestr doświadczeń

13:45-14:45 Przerwa obiadowa

Analiza danych produkcyjnych i procesowych

Metody, techniki i narzędzia m.in.: FMEA, DVP, best practice, RGA, 8D, Pareto, diagram korelacji

14:45-15:45 Przerwa obiadowa

Zadania, odpowiedzialności i rola: najwyższego kierownictwa, członka zespołu, koordynatora LL, komórki odpowiedzialnej za ocenę i weryfikację LL, komórki odpowiedzialnej za wdrożenie zdefiniowanych działań

15:45-16:30 Przerwa obiadowa

Szczegółowa struktura dokumentacji LL

Omówienie i analiza praktycznych przykładów

16:30-17:00 Przerwa obiadowa

Zakończenie szkolenia: test, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 9:00-9:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

  2. 9:30-10:00

   1. Wykład temat:

    Definicja i znaczenie pojęcia LL [lessons learned] Omówienie kroków procesowych od wejścia do wyjścia

  3. 10:00-10:30

   1. Wykład temat:

    Szacowanie i minimalizacja ryzyka, oszczędność kosztów, zwiększenie świadomości pracowników w ramach procesu LL

  4. 10:30-11:30

   1. Wykład, ćwiczenia temat:

    Wdrożenie i monitorowanie procesu LL (ilościowo/jakościowo)

  5. 11:30-12:30

   1. Wykład, ćwiczenia temat:

    Powołanie zespołu LL

    Regularne przeglądy

    Sposób prowadzenia spotkań

    Przeprowadzenie przeglądu LL Sporządzanie raportu LL

  6. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  7. 13:15-13:45

   1. Przerwa obiadowa temat:

    Pozyskiwanie i dokumentowanie informacji Rozpowszechnianie wiedzy Rejestr doświadczeń

  8. 13:45-14:45

   1. Przerwa obiadowa temat:

    Analiza danych produkcyjnych i procesowych

    Metody, techniki i narzędzia m.in.: FMEA, DVP, best practice, RGA, 8D, Pareto, diagram korelacji

  9. 14:45-15:45

   1. Przerwa obiadowa temat:

    Zadania, odpowiedzialności i rola: najwyższego kierownictwa, członka zespołu, koordynatora LL, komórki odpowiedzialnej za ocenę i weryfikację LL, komórki odpowiedzialnej za wdrożenie zdefiniowanych działań

  10. 15:45-16:30

   1. Przerwa obiadowa temat:

    Szczegółowa struktura dokumentacji LL

    Omówienie i analiza praktycznych przykładów

  11. 16:30-17:00

   1. Przerwa obiadowa temat:

    Zakończenie szkolenia: test, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane w trakcie zajęć.

 1. Zdobycie umiejętności do wdrożenia, zarządzania procesem lessons learned i przełożenia go na realne usprawnienie organizacji.
 2. Poznanie metod i narzędzi lessons learned.
 3. Zapoznanie z zasadami budowania zespołu i prowadzenia spotkań.
 4. Ugruntowanie wiedzy dotyczącej metod i narzędzi pozyskiwania i zbierania informacji.
 5. Nabycie umiejętności z zakresu tworzenia dokumentacji lessons learned i jej dystrybucji.
 6. Praktyczne wykorzystanie wiedzy m.in. przy tworzeniu formularza LL.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Lessons learned – proces usprawnienia organizacji zgodnie z VDA „lessons learned”.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę.
- Beata
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia