Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100

Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 - szkolenie
Cena netto 1099.00 zł

Opis

Istotną zmianą, która miała wpływ na wymagania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie i dystrybucji maszyn była dyrektywa wydana w 2009 roku (Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE). Zmieniła ona zarówno system oceny zgodności i certyfikacji jak i wymagania norm zharmonizowanych dotyczących pras oraz układów sterowania i techniki bezpieczeństwa. W związku z tym mamy okazję gorąco zaprosić Państwa na szkolenie, na którym przeanalizujemy problemy interpretacyjne polskich i europejskich przepisów prawnych.


Wybierz nasze szkolenie, by móc prawidłowo oceniać stan bezpieczeństwa maszyn i ich układów sterowania!

Zdobycie wiedzy nt.:

 1. wymagań prawnych dla maszyn,
 2. norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową,
 3. metod oceny ryzyka od strony teoretycznej i w przypadku wybranej metody od strony praktycznej,
 4. zasadach doboru środków redukcji ryzyka.

Kierownictwo zakładu, projektanci maszyn i stanowisk pracy, technolodzy, służby utrzymania ruchu, służby BHP

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykład /Dyskusja moderowana

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową

Wykład /Dyskusja moderowana

Ocena ryzyka wg PN-EN ISO 12100:2012 – ograniczenia, cykle życia, identyfikacja zagrożeń

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Przerwa obiadowa

Metody oceny ryzyka wg ISO/TR 14121-2

Wykład /Dyskusja moderowana

Redukcja ryzyka – rozwiązania konstrukcyjne bezpieczne same w sobie

Wykład /Dyskusja moderowana

Redukcja ryzyka – techniczne i uzupełniające środki ochronne

Wykład /Dyskusja moderowana

Redukcja ryzyka – informacje dotyczące użytkowania

Wykład /Dyskusja moderowana /Ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową

   3. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Ocena ryzyka wg PN-EN ISO 12100:2012 – ograniczenia, cykle życia, identyfikacja zagrożeń

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Przerwa obiadowa temat:

    Metody oceny ryzyka wg ISO/TR 14121-2

   2. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Redukcja ryzyka – rozwiązania konstrukcyjne bezpieczne same w sobie

   3. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Redukcja ryzyka – techniczne i uzupełniające środki ochronne

   4. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Redukcja ryzyka – informacje dotyczące użytkowania

   5. Wykład /Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

 Po szkoleniu uczestnik:

zna wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn,

zna harmonizacje normatywną do dyrektywy maszynowej,

zna sposób przeprowadzania oceny ryzyka,

zna metody oceny ryzyka,

zna etapy redukcji ryzyka,

potrafi samodzielnie doskonalić wiedzę z zakresu prawnego,

potrafi samodzielnie doskonalić wiedzę z zakresu oceny i redukcji ryzyka.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100:2012”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie.
- Michał
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać.
- Krystyna

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia