Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Szkolenie: Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001 – DEKRA
Cena netto 2499.00 zł

Opis

Dzięki szkoleniu DEKRA przygotujesz się do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.


 1. Weź udział w szkoleniu DEKRA i zdobądź kompetencje niezbędne do pełnienia roli Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001.
 2. Poznaj zasady obowiązujące w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001.
 3. Dowiedz się, jak je prawidłowo interpretować i stosować w twojej organizacji.
 4. Naucz się planować i organizować system zarządzania jakością.
 5. Ekspert DEKRA wyjaśni ci jak realizować działania systemowe (m.in.  prowadzić nadzór nad dokumentacją i zapisami oraz nadzorować: audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze i przeglądy zarządzania).


Zarejestruj się na szkolenie!

 1. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przedstawiciela kierownictwa,
 2. Pokazanie, jakie są zasady w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
 3. Przećwiczenie, jak efektywnie budować i utrzymywać system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
 4. Pokazanie, jak zaplanować i nadzorować działania systemowe aby dawały korzyść organizacji.

 1. Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,
 2. Kandydaci na stanowisko Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań normy ISO 9001:2015, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / wykłady

Wprowadzenie

Prezentacja prowadzącego

Prezentacja uczestników

Dyskusja moderowana / wykłady

Nowa rola Pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania jakością

Dyskusja moderowana / wykłady

Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – omówienie z uwzględnieniem podstawowych zmian

12:30-13.00 Przerwa obiadowa
13:00-16:00 Dyskusja moderowana / wykłady

Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – omówienie z uwzględnieniem podstawowych zmian

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 1: Interpretacja wymagań ISO 9001:2015

Wykład

Kontekst organizacji, zainteresowane strony i przywództwo

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 2: Kontekst organizacji, zainteresowane strony

Dzień 2 09:00-12:30 Wykład

Zarządzanie procesowe

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 3: Mapa procesu. Cele i wskaźniki procesu

Wykład

Dokumentacja systemu zarządzania jakością

12:30-13:00 Przerwa obiadowa
13:00-16:00 Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 4: Pisanie procedur

Wykład

Zarządzanie ryzykiem

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 5: Zarządzanie ryzykiem

Dzień 3 09:00-10:45 Wykład

Nadzór i działania systemowe

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 6: Planowanie auditów wewnętrznych

12:30-13:00 Przerwa obiadowa
14:15-16:00 Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 7: Działania korekcyjne i korygujące

Wykład

Procedura certyfikacji

Test / prezentacja

Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy

Ogłoszenie i mówienie wyników

Dyskusja moderowana / ankiety

Podsumowanie szkolenia

Wypełnienie ankiet

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / wykłady temat:

    Wprowadzenie

    Prezentacja prowadzącego

    Prezentacja uczestników

   2. Dyskusja moderowana / wykłady temat:

    Nowa rola Pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania jakością

   3. Dyskusja moderowana / wykłady temat:

    Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – omówienie z uwzględnieniem podstawowych zmian

  2. 12:30-13.00

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:00-16:00

   1. Dyskusja moderowana / wykłady temat:

    Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – omówienie z uwzględnieniem podstawowych zmian

   2. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 1: Interpretacja wymagań ISO 9001:2015

   3. Wykład temat:

    Kontekst organizacji, zainteresowane strony i przywództwo

   4. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 2: Kontekst organizacji, zainteresowane strony

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Wykład temat:

    Zarządzanie procesowe

   2. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 3: Mapa procesu. Cele i wskaźniki procesu

   3. Wykład temat:

    Dokumentacja systemu zarządzania jakością

  2. 12:30-13:00

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:00-16:00

   1. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 4: Pisanie procedur

   2. Wykład temat:

    Zarządzanie ryzykiem

   3. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 5: Zarządzanie ryzykiem

 3. Dzień 3

  1. 09:00-10:45

   1. Wykład temat:

    Nadzór i działania systemowe

   2. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 6: Planowanie auditów wewnętrznych

  2. 12:30-13:00

   1. Przerwa obiadowa
  3. 14:15-16:00

   1. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 7: Działania korekcyjne i korygujące

   2. Wykład temat:

    Procedura certyfikacji

   3. Test / prezentacja temat:

    Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy

    Ogłoszenie i mówienie wyników

   4. Dyskusja moderowana / ankiety temat:

    Podsumowanie szkolenia

    Wypełnienie ankiet

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:

 1. Planować i organizować system zarządzania jakością w organizacji,
 2. Opracowywać dokumenty systemu zarządzania jakością,
 3. Prawidłowo interpretować wymagania normy ISO 9001:2015 i umieć je zastosować w organizacji,
 4. Określać ryzyka dla organizacji i tworzyć plany postępowania z ryzykiem,
 5. Określać cele jakości i wskaźniki dla organizacji,
 6. Realizować działania systemowe tj.: prowadzić nadzór nad dokumentacją i zapisami, nadzorować audity wewnętrzne, nadzorować działania korygujące i zapobiegawcze oraz nadzorować przeglądy zarządzania.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na zajęciach, udział w ćwiczeniach oraz zaliczenie testu. Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie.
- Michał
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę.
- Beata

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły