Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych - szkolenie DEKRA
Cena netto 2499.00 zł

Opis

Przygotowujesz się do roli pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych?


Przyjdź na szkolenie, które oprócz wiedzy prawnej pozwoli Ci na sprawne dokumentowanie danych. Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników stanie się dla Ciebie standardową procedurą!


Zarejestruj się już dziś!

 1. uzyskanie wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych,
 2. uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne wdrożenie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych,
 3. uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie efektywnych szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych,
 4. rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych w pracy pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (umiejętności prowadzenia rozmowy, przekonywania do swoich argumentów).

Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Test wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Wymagania prawne dotyczycące ochrony danych osobowych (przepisy UE, ustawa o ochronie danych osobowych i inne akty prawne)

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Definicje w zakresie ochrony danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Prawa osób których dane dotyczą

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Obowiązki administratora danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zgody, klauzule informacyjne

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

System ochrony danych osobowych a ISO 27001

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień 2 dokumentowanie systemu ochrony danych osobowych 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Rejestr czynności przetwarzania

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Przykłady incydentów naruszenia ochrony danych

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zabezpieczenia organizacyjne

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zabezpieczenia teleinformatyczne

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Analiza ryzyka, ocena skutków dla ochrony danych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Wskazówki dotyczące opracowania polityk ochrony danych (na podstawie ISO 27001, kodeksów dobrych praktyk, wytyczne PUODO itp.)

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Dzień 3 doskonalenie systemu ochrony danych osobowych 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Przypomnienie drugiego dnia szkolenia

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Reagowanie na incydenty w obszarze ochrony danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zgłaszanie incydentów do PUODO i informowanie osób których dane wyciekły

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Obsługa incydentów w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Dokumentowanie postępowania z incydentami bezpieczeństwa oraz działaniami korygującymi

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

System zarządzania ochroną danych osobowych a inne systemy zarządzania

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Audyty systemu ochrony danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zasady organizacji oraz metodyka szkolenia dorosłych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników

Test

Egzamin w formie testu

Dyskusja moderowana / ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1 podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Test wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

   4. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Wymagania prawne dotyczycące ochrony danych osobowych (przepisy UE, ustawa o ochronie danych osobowych i inne akty prawne)

   5. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Definicje w zakresie ochrony danych osobowych

   6. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zasady przetwarzania danych osobowych

   7. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Prawa osób których dane dotyczą

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Obowiązki administratora danych osobowych

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zgody, klauzule informacyjne

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    System ochrony danych osobowych a ISO 27001

   4. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 2. Dzień 2 dokumentowanie systemu ochrony danych osobowych

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Rejestr czynności przetwarzania

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych

   4. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Przykłady incydentów naruszenia ochrony danych

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zabezpieczenia organizacyjne

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zabezpieczenia teleinformatyczne

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Analiza ryzyka, ocena skutków dla ochrony danych

   4. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Wskazówki dotyczące opracowania polityk ochrony danych (na podstawie ISO 27001, kodeksów dobrych praktyk, wytyczne PUODO itp.)

   5. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 3. Dzień 3 doskonalenie systemu ochrony danych osobowych

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Przypomnienie drugiego dnia szkolenia

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Reagowanie na incydenty w obszarze ochrony danych osobowych

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zgłaszanie incydentów do PUODO i informowanie osób których dane wyciekły

   4. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Obsługa incydentów w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych

   5. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Dokumentowanie postępowania z incydentami bezpieczeństwa oraz działaniami korygującymi

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    System zarządzania ochroną danych osobowych a inne systemy zarządzania

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Audyty systemu ochrony danych osobowych

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zasady organizacji oraz metodyka szkolenia dorosłych

   4. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników

   5. Test temat:

    Egzamin w formie testu

   6. Dyskusja moderowana / ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Dyskusja moderowana, wykłady, ćwiczenia i case study

Po szkoleniu uczestnik:

 1. zna i rozumie istotne pojęcia i definicje zawarte w przepisach o ochronie danych osobowych,
 2. potrafi samodzielnie opracować polityki danych osobowych tj. politykę bezpieczeństwa, politykę retencji, politykę reagowania na incydenty, politykę komunikacji,
 3. potrafi samodzielnie prowadzić rejestr czynności przetwarzania,
 4. potrafi samodzielnie opracować umowy powierzenia,
 5. potrafi samodzielnie opracować zgody i obowiązki informacyjne,
 6. potrafi samodzielnie przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 7. potrafi przygotować organizację do auditu oraz przygotować i ocenić zagrożenia bezpieczeństwa danych,
 8. potrafi samodzielnie zbudować i doskonalić system ochrony danych osobowych,
 9. potrafi zachęcać pracowników i właścicieli do przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie.
- Michał
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły