Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z CLP

Warsztaty: klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z CLP
Cena netto 1099.00 zł

Opis

Weź udział w warsztatach DEKRA i poznaj klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z CLP.


  1. Poznasz regulacje zawarte w unijnym rozporządzeniu nr  1272/2008.
  2. Dowiesz się, jakie są kryteria klasyfikacji produktów chemicznych ze względu na klasy zagrożeń.
  3. Ekspert DEKRA wyjaśni ci zasady oznakowania i pakowania substancji i mieszanin według CLP; uzyskaną wiedzę sprawdzisz podczas praktycznych ćwiczeń.


Zarejestruj się na szkolenie!

Celem warsztatów jest nabycie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP poprzez praktyczne ćwiczenia.

Warsztaty skierowane są do osób odpowiedzialnych w firmie za klasyfikację i oznakowanie produktów chemicznych oraz sporządzanie kart charakterystyki wraz z etykietami.

  1. Rozpoczęcie warsztatów: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja agendy warsztatów
  2. Wprowadzenie do Rozporządzenia PE i Rady (WE) Nr 1272/2008: budowa, cel, zakres rozporządzenia, definicje, zmiany
  3. Kryteria klasyfikacji ze względu na klasy zagrożeń
  4. Oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin według CLP: treść etykiety, piktogramy, odstępstwa
  5. Przerwa obiadowa
  6. Ćwiczenia z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP
  7. Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych


Przerwy będą ustalane w ramach potrzeb grupy z trenerem.

Uporządkowanie wiedzy przez przedsiębiorców w zakresie klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych zgodnie z CLP”

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać.
- Krystyna

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia