Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego

Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego

ZAREJESTRUJ SIĘ


DEKRA – Dyrektywy UE i bezpieczeństwo wyrobów - Szkolenia eksperckie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat oraz poznanie:
 • przepisów prawnych (UE i prawa polskiego) regulujących zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • struktury systemu zapewniającego osiągnięcie prawnie wymaganego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • wymagań dyrektyw zapewniających uzyskanie wymaganego, optymalnego poziomu ryzyka związanego z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych,
 • zakresu dopuszczalnych zmian i modyfikacji wprowadzanych przez użytkowników maszyn
 • wymagań krajowych przepisów prawnych zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych i ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń technicznych.


Program szkolenia

Blok I
 • Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
  Obowiązki producentów, pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników
  • zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych
 • System bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych
  • struktura wymagań dyrektyw Unii Europejskiej
  • struktura wymagań prawa polskiego
 • Maszyny i urządzenia techniczne na wspólnym europejskim rynku (aspekty bezpieczeństwa w wymaganiach dyrektyw Nowego Podejścia) D
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  • obszary i specyfikacja wymagań zasadniczych
  • ocena spełnienia wymagań zasadniczych, domniemanie zgodności

Blok II

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  • obowiązki producenta (oznakowanie CE, deklaracja zgodności)
  • obowiązki wprowadzającego urządzenie do eksploatacji
  • obowiązki eksploatującego urządzenia techniczne
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
  • struktura wymagań i obowiązki wynikające z dyrektywy
 • Dyrektywy ciśnieniowe 87/404/EWG i 97/23/WE
  • struktura wymagań i obowiązki wynikające z dyrektywy
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
  • struktura wymagań i obowiązki wynikające z dyrektywy
 • Dyrektywy Nowego Podejścia
  • zakres przedmiotowy dyrektyw powiązanych
  • wymagania obowiązujące łącznie komplementarność wymagań

Blok III

 • Normy zharmonizowane w ocenie zgodności
  • specyfika norm zharmonizowanych
  • możliwości praktyczne zastosowania norm zharmonizowanych
  • odniesienie norm zharmonizowanych do wymagań zasadniczych
 • Normy krajowe w ocenie zgodności
  • rola norm krajowych w zapewnieniu zgodności z wymaganiami dyrektywy
 • Charakterystyka wyposażenia roboczego
  • maszyny i urządzenia techniczne traktowane jako wyposażenie robocze (podlegające dyrektywie narzędziowej)
  • warunki wprowadzenia wyposażenia roboczego do eksploatacji
 • Eksploatacja wyposażenia roboczego w regulacjach prawnych
  • regulacje prawa wspólnotowego
  • regulacje prawa krajowego
 • Dyrektywa ramowa 89/391/EWG
  • identyfikacja wymagań dyrektywy ramowej odnoszących się do maszyn i urządzeń technicznych
  • kształtowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa i redukcja ryzyka
 • Dyrektywa ramowa 89/391/EWG
  • rola i zadania dyrektyw szczegółowych
  • kształtowanie warunków do bezpiecznego wykonywania pracy

Blok IV

 • Dyrektywa szczegółowa 2009/104/WE
  • kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego
  • redukcja zagrożeń na stanowisku pracy (przykłady wymagań i stosowanych rozwiązań)
 • Dyrektywy szczegółowe, powiązane z dyrektywą 2009/104/WE
  • kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego
  • redukcja zagrożeń na stanowisku pracy (przykłady wymagań i stosowanych rozwiązań)
 • Wymagania branżowe (krajowe) w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy
  • odniesienie wymagań minimalnych do wymagań krajowych z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony zdrowia zatrudnionych przy obsłudze urządzeń technicznych
 • Nadzór nad eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych
  • krajowe wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy
  • wymagania branżowe w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy

Blok V

 • Dokumentacja techniczna maszyn
  • struktura dokumentacji użytkowania maszyn
 • Deklaracja zgodności/ deklaracja włączenia
  • struktura i zawartość deklaracji zgodności
  • struktura i zawartość deklaracji włączenia maszyny nieukończonej
 • Poświadczenie zgodności
  • struktura i zawartość deklaracji zgodności

Podsumowanie, dyskusja.
 

Metodyka szkolenia

Wykład, połączony z omówieniem przykładów.
 

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:
 • kierowników technicznych,
 • kadry zarządzającej oraz inspektorów kontroli przedsiębiorstw eksploatujących maszyny i urządzenia techniczne,
 • inspektorzy bhp i specjaliści ds. bezpieczeństwa, zajmujący się organizacją i oceną stanowisk pracy przy maszynach,
 • pracowników działów bhp, nadzorujących wyposażenie techniczne stanowisk pracy,
 • pracowników służb technicznych przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego.
 

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują informacje dotyczące potrzeby dostosowania maszyn i urządzeń technicznych do wymagań minimalnych i innych dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych.
 

Podobne szkolenia

DEKRABezpieczeństwo  maszyn - Zakres odpowiedzialnośći producentów i importerów za szkody

DEKRAOdpowiedzialność prawna za produkt i za bezpieczeństwo produktu producenta, dostawcy, importera i pośrednika zgodnie z wymaganiami prawa europejskiego w branży automotive

DEKRANowa Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE – Istotne zmiany i elementy nowelizacji

DEKRADyrektywa radiowa 2014/53/UE (RED) – praktyczne aspekty wdrożenia nowej dyrektywy, zmiany i konsekwencje dla wprowadzających urządzenia do obrotu

DEKRAZapobieganie wybuchom w przemyśle

 

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 

Harmonogram szkoleń DEKRA Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
       
Harmonogram szkoleń » Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 

Najbliższe szkolenia

30.05.2022 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
30.08.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
28.11.2022 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.