Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego

Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego

ZAREJESTRUJ SIĘ


DEKRA – Dyrektywy UE i bezpieczeństwo wyrobów - Szkolenia eksperckie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat oraz poznanie:
 • przepisów prawnych (UE i prawa polskiego) regulujących zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • struktury systemu zapewniającego osiągnięcie prawnie wymaganego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • wymagań dyrektyw zapewniających uzyskanie wymaganego, optymalnego poziomu ryzyka związanego z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych,
 • zakresu dopuszczalnych zmian i modyfikacji wprowadzanych przez użytkowników maszyn
 • wymagań krajowych przepisów prawnych zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych i ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń technicznych.


Program szkolenia

Blok I
 • Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
  Obowiązki producentów, pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników
  • zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych
 • System bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych
  • struktura wymagań dyrektyw Unii Europejskiej
  • struktura wymagań prawa polskiego
 • Maszyny i urządzenia techniczne na wspólnym europejskim rynku (aspekty bezpieczeństwa w wymaganiach dyrektyw Nowego Podejścia) D
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  • obszary i specyfikacja wymagań zasadniczych
  • ocena spełnienia wymagań zasadniczych, domniemanie zgodności

Blok II

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  • obowiązki producenta (oznakowanie CE, deklaracja zgodności)
  • obowiązki wprowadzającego urządzenie do eksploatacji
  • obowiązki eksploatującego urządzenia techniczne
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
  • struktura wymagań i obowiązki wynikające z dyrektywy
 • Dyrektywy ciśnieniowe 87/404/EWG i 97/23/WE
  • struktura wymagań i obowiązki wynikające z dyrektywy
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
  • struktura wymagań i obowiązki wynikające z dyrektywy
 • Dyrektywy Nowego Podejścia
  • zakres przedmiotowy dyrektyw powiązanych
  • wymagania obowiązujące łącznie komplementarność wymagań

Blok III

 • Normy zharmonizowane w ocenie zgodności
  • specyfika norm zharmonizowanych
  • możliwości praktyczne zastosowania norm zharmonizowanych
  • odniesienie norm zharmonizowanych do wymagań zasadniczych
 • Normy krajowe w ocenie zgodności
  • rola norm krajowych w zapewnieniu zgodności z wymaganiami dyrektywy
 • Charakterystyka wyposażenia roboczego
  • maszyny i urządzenia techniczne traktowane jako wyposażenie robocze (podlegające dyrektywie narzędziowej)
  • warunki wprowadzenia wyposażenia roboczego do eksploatacji
 • Eksploatacja wyposażenia roboczego w regulacjach prawnych
  • regulacje prawa wspólnotowego
  • regulacje prawa krajowego
 • Dyrektywa ramowa 89/391/EWG
  • identyfikacja wymagań dyrektywy ramowej odnoszących się do maszyn i urządzeń technicznych
  • kształtowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa i redukcja ryzyka
 • Dyrektywa ramowa 89/391/EWG
  • rola i zadania dyrektyw szczegółowych
  • kształtowanie warunków do bezpiecznego wykonywania pracy

Blok IV

 • Dyrektywa szczegółowa 2009/104/WE
  • kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego
  • redukcja zagrożeń na stanowisku pracy (przykłady wymagań i stosowanych rozwiązań)
 • Dyrektywy szczegółowe, powiązane z dyrektywą 2009/104/WE
  • kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego
  • redukcja zagrożeń na stanowisku pracy (przykłady wymagań i stosowanych rozwiązań)
 • Wymagania branżowe (krajowe) w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy
  • odniesienie wymagań minimalnych do wymagań krajowych z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony zdrowia zatrudnionych przy obsłudze urządzeń technicznych
 • Nadzór nad eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych
  • krajowe wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy
  • wymagania branżowe w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy

Blok V

 • Dokumentacja techniczna maszyn
  • struktura dokumentacji użytkowania maszyn
 • Deklaracja zgodności/ deklaracja włączenia
  • struktura i zawartość deklaracji zgodności
  • struktura i zawartość deklaracji włączenia maszyny nieukończonej
 • Poświadczenie zgodności
  • struktura i zawartość deklaracji zgodności

Podsumowanie, dyskusja.
 

Metodyka szkolenia

Wykład, połączony z omówieniem przykładów.
 

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:
 • kierowników technicznych,
 • kadry zarządzającej oraz inspektorów kontroli przedsiębiorstw eksploatujących maszyny i urządzenia techniczne,
 • inspektorzy bhp i specjaliści ds. bezpieczeństwa, zajmujący się organizacją i oceną stanowisk pracy przy maszynach,
 • pracowników działów bhp, nadzorujących wyposażenie techniczne stanowisk pracy,
 • pracowników służb technicznych przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego.
 

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują informacje dotyczące potrzeby dostosowania maszyn i urządzeń technicznych do wymagań minimalnych i innych dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych.
 

Podobne szkolenia

DEKRABezpieczeństwo  maszyn - Zakres odpowiedzialnośći producentów i importerów za szkody

DEKRAOdpowiedzialność prawna za produkt i za bezpieczeństwo produktu producenta, dostawcy, importera i pośrednika zgodnie z wymaganiami prawa europejskiego w branży automotive

DEKRANowa Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE – Istotne zmiany i elementy nowelizacji

DEKRADyrektywa radiowa 2014/53/UE (RED) – praktyczne aspekty wdrożenia nowej dyrektywy, zmiany i konsekwencje dla wprowadzających urządzenia do obrotu

DEKRAZapobieganie wybuchom w przemyśle

 

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 

Harmonogram szkoleń DEKRA Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
       
Harmonogram szkoleń » Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 

Najbliższe szkolenia

29.11.2021 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21.01.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
30.05.2022 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
30.08.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
28.11.2022 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.