Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego w oparciu o procedury FIDIC

Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego w oparciu o procedury FIDIC

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


DEKRA – Szkolenia eksperckie - Wymagania prawne

Cel szkolenia

  1. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC w powiązaniu z szerokim kompendium wiedzy dotyczącej zarządzania liniowymi projektami infrastrukturalnymi oraz wybranymi regulacjami unijnymi.
  2. Szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować uczestników procesu inwestycyjnego do praktycznego uwzględniania norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej w trakcie przygotowania, monitorowania realizacji i rozliczenia końcowego inwestycji.
  3. Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi Wg Warunków Kontraktowych FIDIC i zastosowania metod i technik zarządzania projektami, poprzez połączenie wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych. Uporządkowanie zasadniczych i szczegółowych wymogów projektu, poprzez, analizę, krok po kroku każdego etapu, łącznie z końcowym rozliczeniem.
 

Program szkolenia

Wprowadzenie
– krótka historia i cel procedur FIDIC
– narodziny FIDIC i jego ewolucja.
Aktualne trendy w zakresie stosowania procedur budowlanych FIDIC.
Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC


Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów
Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
„Czerwona książka”- studia przypadków
„Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”
„Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław
Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul

Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie
Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety, Konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji zadania, poprzez realizację zadania do momentu odbioru inwestycji.
Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
Prawo budowlane – przykłady
Prawo cywilne – studia przypadków– obszary szczególnej „wrażliwości”
Prawo zamówień publicznych- przykłady
Ustawa o finansach publicznych - przykłady
Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady

FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania
Standardy FIDIC w projektach unijnych
Zakres i reguły stosowania - przykłady
Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych.

Ćwiczenie: umowa dla Inżyniera Kontraktu Błędy, porażki – przyczyny i skutki
Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
Faza przygotowania projektu, Faza realizacji, i Faza rozliczania
Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

Zmiany w kontrakcie FIDIC a prawo zamówień publicznych
Procedura zmian w fazie realizacji projektu – relacje;
FIDIC - PZP
Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami – szczegółowe omówienie podstaw prawnych i metodyki postępowania
Jak powinien się przygotować zamawiający podejmując negocjacje w sprawie zmian, ze stronami Kontraktu z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie)?
Omówienie przykładów wykorzystania FIDIC w celu realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych i wynikających z nich wniosków praktycznych.

Końcowy test utrwalający wiedzę

Podsumowanie szkolenia.

Sesja informacji zwrotnej.
 

Metodyka szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania procedury FIDIC, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu umów o roboty budowlane.
 

Adresaci szkolenia

Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu kontraktu FIDIC oraz przedstawiające, jak korzystać z poszczególnych klauzul w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach jego realizacji.

Uczestnicy:
Kadra zarządzająca, opiekunowie projektów, służby finansowe, obsługa prawna

Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności liniowych kontraktach infrastrukturalnych dla osób, które chcą opanować podstawy procedury FIDIC, w tym dla; gremiów kierowniczych i praktyków nadzorujących realizację ze strony zamawiającego. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest procedura, FIDIC zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontaktami oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji: Zamawiający – Inżynier – Wykonawca. Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów.
 

Korzyści ze szkolenia

  1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania liniowymi projektami infrastrukturalnymi.
  2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
  3.  Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przedinwestycyjnej, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.

Procedura FIDIC wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji. Ustalone przez FIDIC warunki kontraktów mają w założeniu utrzymać równowagę między wymaganiami i interesami zamawiających i wykonawców. Równomiernie też dzielą między obie strony obowiązki i odpowiedzialność. Praktyka często nie potwierdza takiego stanu rzeczy. Co stanowi w tym zakresie barierę? Dlaczego czasami, stosowanie polskiego prawa i tzw. „utarte” zwyczaje w relacjach z wymogami procedury FIDIC iskrzą i zgrzytają? To właśnie jak ten proces przeprowadzić w praktyce od momentu prekwalifikacji, poprzez stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia jest wiodącym celem tego szkolenia. Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia liniowego projektu infrastrukturalnego, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu potencjału instytucji zamawiającej. Jak przygotować projekt z bezwzględną precyzją? Jak zweryfikować, czy mamy przygotowane, dobre i realne studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu wspomagającego proces decyzyjny? Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć? Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przygotowywanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał itp? Co wynika z przepisów prawa budowlanego i tzw. specustaw w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego? Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji? To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie
 

 Podobne szkolenia

DEKRAAuditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

DEKRAWarunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych wg przepisów europejskich (CPR) i krajowych

DEKRAZamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym – praktyczne aspekty uczestnictwa w przetargach

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 

 Podobne usługi DEKRA

DEKRARealizacja inwestycji budowlanych

 
 
Harmonogram szkoleń DEKRA Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
       
Harmonogram szkoleń » Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 

Najbliższe szkolenia

29-30.08.2019 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.