Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wytycznymi normy ISO 19600:2014

System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wytycznymi normy ISO 19600:2014

ZAREJESTRUJ SIĘ


 

Szkolenie Compliance - Zarządzanie ryzykiem ISO 19600 - DEKRA

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności na temat:

 • podstaw zarządzania ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju
 • pojęć, definicji i istoty zarządzania ryzykiem biznesowym
 • zmian, opublikowanych w projekcie normy ISO 9001:2015
 • wytycznych zawartych w normie ISO 19600:2014
 • wytycznych zawartych w normie PN-ISO 31000:2012
 • powiazań wytycznych normy ISO 19600: 2014 oraz PN-EN ISO 9004: 2010 a także wymagań norm ISO 9001: 2015, ISO 14001 i OHSAS 18001 w kontekście zintegrowanego zarzadzania ryzykiem
 • opracowania scenariusza wdrożenia zmian w zintegrowanym systemie zarządzania w kontekście wytycznych normy ISO 19600:2014
 • ugruntowanie wiedzy i umiejętności, w ramach ćwiczeń warsztatowych, co do uzyskania gotowości do auditu potwierdzającego systemową zgodność funkcjonowania organizacji z wytycznymi normy ISO 19600:2014

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji dążących do włączenia w swoje systemy zarzadzania, funkcji zarzadzania ryzykiem braku zgodności.
 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie w formie wykładów, ćwiczeń i dyskusji grupowych.  Ćwiczenia mają na celu zaprojektowanie modelowych zmian w dokumentacji systemu, wprowadzających elementy zarzadzania ryzykiem biznesowym oraz ugruntowanie wiedzy o zasadach zarządzania ryzykiem biznesowym, w tym funkcją zarzadzania ryzykiem braku zgodności.  

Słuchacze będą podzieleni na dwie grupy, które oddzielnie będą realizować ćwiczenia a następnie naprzemiennie prezentować wyniki swoich prac.
 

Program szkolenia:

Pierwszy dzień

 

8.30-16.00

 

Otwarcie szkolenia. Cele szkolenia, sprawy organizacyjne, omówienie materiałów szkoleniowych.

 

 1. Wprowadzenie

Współczesne podejście do systemów zarządzania

Rodzina norm ISO

Podejście procesowe

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem

Ryzyko braku zgodności

Strony zainteresowane

Zarządzanie systemowe

Zintegrowane zarządzanie

Kontekst organizacji

Strony zainteresowane

 1. Struktura norm: ISO 9001: 2015, ISO 31000: 2012; ISO 19600: 2014. Istotne zmiany w normie ISO 9001: 2015. Powiązania, wspólne elementy

      3. Interpretacja wytycznych normy ISO 19600:2014

- definicje, podstawowe pojęcia

- kontekst organizacji: podstawy, zobowiązania prawne, nadzór nad wymaganiami prawnymi, identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodności

- zaangażowanie, przywództwo, polityka zarzadzania zgodnością, struktura systemu

- planowanie, działania w odniesieniu do ryzyk, cele

- zasoby i wsparcie, kompetencje i szkolenia, świadomość, kultura zgodności, komunikacja

- planowanie operacyjne, procesy zlecane na zewnątrz

- pomiary, monitorowanie i ocena funkcjonowania, wskaźniki, raportowanie

- doskonalenie

- wymagania dokumentacyjne

 

      4. Skutki zmian dla niektórych funkcji zintegrowanego systemu: przegląd zarzadzania, cele, zadania i programy, audyt wewnętrzny, działania korygujące

 

      5. Plan dostosowania zintegrowanego systemu zarzadzania do nowych wymagań. Integracja zarzadzania zgodnością z innymi systemami zarządzania

12.30-13.15

Przerwa obiadowa

16.00-16.30

Zakończenie, pytania, uwagi, podsumowanie szkolenia

 

Drugi dzień

 

8.30-16.00

 

 1. Podstawy zarzadzania ryzykiem

Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych pojęć z dziedziny zarzadzania ryzykiem na podstawie wytycznych PN-ISO 31000:2012 – „Zarzadzanie ryzykiem zasady i wytyczne”

•  Pojęcie ryzyka, ryzyka strategiczne i operacyjne

•  Identyfikacja zagrożeń

•  Analiza ryzyka

•  Ocena ryzyka, metody i kryteria

•  Postepowanie z ryzykiem

•  Wdrożenie zarzadzania ryzykiem

 1. Ćwiczenie nr 1 - Określenie kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji. Określenie stron zainteresowanych i ich oczekiwań. Prezentacja wyników
 1. Ćwiczenie nr 2 - Udokumentowanie podejścia procesowego i systemowego zarzadzania ryzykiem braku zgodności.  Opracowanie i dostosowanie wzoru karty procesu do wdrożenia zarządzania ryzykiem i szansami. Wybór metody zarzadzania ryzykiem. Szkic procedury zarzadzania ryzykiem.  Prezentacja wyników
 1. Ćwiczenie nr 3 - Identyfikacja zagrożeń i szans oraz ocena ryzyka braku zgodności i szans, w wybranych 2-ch procesach. Prezentacja wyników
 1. Ćwiczenie nr 4 - Opracowanie planu działań korygujących – postepowanie z ocenionym ryzykiem i szansami na podstawie wyników Ćwiczenia nr 3. Prezentacja wyników

12.30-13.15

Przerwa obiadowa

16.00-16.30

Zakończenie, podsumowanie szkolenia

 

 

Trzeci dzień (opcjonalnie)

 Wynikiem szkolenia i warsztatów w pierwszym i drugim dniu jest osiągniecie gotowości kierownictwa organizacji do pełnego wdrożenia wytycznych normy ISO 19600. Sugeruje się, aby wybrany zespół właścicieli głównych procesów uzupełnił wymagana pozostałą dokumentację w odniesieniu do pozostałych procesów (oprócz dwóch przeanalizowanych w czasie warsztatów) i pozostałych wytycznych normy. W ustalonym terminie, powstała dokumentacja może być przekazana wykładowcy do oceny. Trzeci dzień byłby poświęcony na przekazanie i omówienie raportu zawierającego ocenę i ew. omówienie dowodów i zapisów z wdrożenia do stosowania procedur, instrukcji i innych dokumentów wynikających z wytycznych normy. 

Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50% »

 
   

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Stosowania głównych wytycznych norm dla zarzadzania ryzykiem biznesowym na różnych poziomach zarządzania.
 • Praktycznej identyfikacji zarówno zagrożeń jak i szans oraz na tej podstawie, oceny ryzyka i planowania działań rozwojowych lub zapobiegawczych.
 • Opracowanie planu wdrożenia zmian w zintegrowanym systemie, w tym wdrożenia elementów zarzadzania ryzykiem biznesowym ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka braku zgodności .
 
   

Dokumenty i materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia na temat: „System Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wymaganiami normy ISO 19600:2014”

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych w tym tłumaczenie na język polski normy ISO 19600:2014.
 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 

Podobne szkolenia:

 
 

DEKRACompliance Officer

DEKRAInspektor Ochrony Danych

DEKRAPełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO

DEKRAAudytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

DEKRAAudytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

 
   
   
 

 
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

Najbliższe szkolenia

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.