Kompetencje psychologiczne menedżerów, jako klucz do skutecznego kierowania zespołem

Wskazówki dla menedżerów i liderów, którzy wprowadzają zmiany w organizacji
Kompetencje psychologiczne menedżerów, jako klucz do skutecznego kierowania zespołem


Umiejętności miękkie menedżera jako wparcie w sytuacjach zmiany


Problemem, z którym spotyka się osoba doskonaląca procesy, wdrażająca zmiany, wprowadzająca nowe projekty w organizacjach, jest opór i niechęć pracowników wobec zmian. Skąd to się bierze?


Pracownicy nie widzą korzyści z wprowadzanych modyfikacji, koncentrują się jedynie na stratach. Zmniejsza to dynamikę pracy zespołu i rodzi niepotrzebne napięcia. Powoduje to, że dobre projekty dotyczące podniesienia efektywności pracy „toną w morzu” niechęci czy nawet wypalenia. 


W takich kryzysowych sytuacjach bardzo istotne okazują się  menedżerskie kompetencje psychologiczne, czyli umiejętności lidera zespołu z zakresu efektywnego zarządzania zmianą, budowania i podtrzymywania motywacji czy inicjowania pracy zespołu.

 


Nawet najlepszy system zarządzania, czy kontroli jakości trzeba odpowiednio „sprzedać” współpracownikom. Analogia do sprzedaży jest jak najbardziej uzasadniona. Klienci wewnętrzni, czyli pracownicy muszą zrozumieć sposób działania systemu, poznać korzyści i rozwiać swoje obawy.

 


Wskazówki dla menedżerów

 

Pracując nad zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi i innymi bardzo ważne jest wsparcie ich procesami stricte psychologicznymi. Należy poznać reguły i techniki wpływu społecznego, zwracać szczególną uwagę na takie aspekty jak komunikacja w zespole, motywowanie do działania czy utrzymywanie dobrej energii podczas wdrażania zmian.


Następnie wiedzę tą wprowadzić w życie, dbać o atmosferę zaufania i pracy zespołowej niezbędnej do stworzenia zmotywowanego zespołu.

 


Jak liderzy zespołu powinni rozwijać kompetencje psychologiczne?


Szkolenia, warsztaty interaktywne, czy sesje coachingowe to najlepszy sposób nabycia lub pogłębienia wiedzy z zakresu społecznych kompetencji menadżerskich.


Zachęcam do zapoznania się z ofertą szkoleń DEKRA, podczas których zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę dotyczącą psychologicznych umiejętności lidera.

 


Autor: Piotr Ławacz, certyfikowany coach, doradca biznesowy, trener DEKRA