Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych


Ważne jest dla nas, abyś był w pełni poinformowany o danych osobowych, które zbieramy podczas korzystania z naszych ofert i usług online, oraz abyś wiedział, w jaki sposób je wykorzystujemy.


Gdziekolwiek DEKRA przetwarza dane osobowe, takie przetwarzanie odbywa się w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.Przetwarzanie danych osobowych


Instytucja odpowiedzialna


DEKRA Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

e-mail: odo.pl@dekra.comOdwiedzanie naszej strony internetowej


Rejestrujemy i zapisujemy adres IP Państwa komputera w celu przesłania na Państwa komputer zawartości naszej strony internetowej odwiedzanej przez Państwa (np. teksty, zdjęcia, pliki udostępnione do pobrania itp.) (por. art. 6 ust. 1 lit. b GDPR). 6 (1) lit. b GDPR). Przetwarzamy te dane również w celu zidentyfikowania i ścigania ewentualnych nadużyć. Podstawą prawną w tym przypadku jest Art. 6 (1) lit. f GDPR. W tym kontekście naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest zapewnienie należytego funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji dokonywanych za jej pośrednictwem.


Inne cele


Przetwarzamy również dane osobowe, które użytkownik podaje dobrowolnie. Dane przetwarzane przez nas w tym kontekście obejmują dane klientów, pracowników i dostawców w zakresie niezbędnym do celów określonych w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

O ile przetwarzamy Państwa dane w sposób opisany powyżej w celu przyjęcia i realizacji Państwa zapytania, umówionego spotkania lub zamówienia (newslettera), są Państwo zobowiązani umową do udostępnienia nam tych danych. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie przetworzyć Państwa zapytania.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (por. art. 6 ust. 1 lit. a GD). 6 (1) lit. a GDPR), mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie do czasu wycofania zgody.


Kontakt za pośrednictwem formularzy


W ramach kontaktu z DERA (np. poprzez formularze lub a-mail) zbierane są dane osobowe. Na naszej stronie internetowej udostępniamy formularze do różnych zapytań, takich jak kontakt z DEKRA, formularze do zlecania, formularze do rezerwacji, formularze do tworzenia ofert, formularze do subskrypcji newslettera i inne (np. do zamawiania materiałów informacyjnych).


Jakie dane są zbierane w ramach poszczególnych formularzy, jest widoczne w danym formularzu. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, jak również w celu kontaktu i technicznego zarządzania danymi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Jeśli kontakt ma na celu realizację umowy, art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. 6 para. 1 lit. b GDPR ma również zastosowanie do przetwarzania danych. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Twojego żądania. Proces ten zostaje zakończony, gdy tylko dana sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona i gdy nie ma przeciwwskazań prawnych do przechowywania danych.


Przekazywanie danych osobom trzecim


Z reguły przekazujemy Twoje dane do odpowiedniej firmy DEKRA, gdzie są one przetwarzane w celu dostarczenia usług i wsparcia, o które prosiłeś.

Oznacza to, że informacje mogą być również przetwarzane przez inne podmioty prawne grupy DEKRA. Jednak takie przetwarzanie jest ograniczone do zakresu wymaganego do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności danych lub do których inna osoba prawna działająca jako dostawca usług / podmiot przetwarzający musi przestrzegać instrukcji wydanych przez administratora.


Ci dostawcy usług / procesory są związani instrukcjami. W związku z tym podlegają naszym wymaganiom, które obejmują przetwarzanie Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych. W szczególności są oni zobowiązani umową do traktowania Państwa danych w sposób ściśle poufny i nie mogą ich przetwarzać w celach innych niż uzgodnione.


Przekazanie danych do podmiotu przetwarzającego dane odbywa się na podstawie art. 28 ust. 1 GDPR. 28 (1) GDPR.

Nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim ani nie udostępniamy ich w inny sposób w celach komercyjnych.


Poprzez integrację treści zewnętrznych (YouTube, Vimeo, Google, Facebook), dane takie jak adres IP, przeglądarka i zawartość Javascript mogą być przekazywane do wymienionych dostawców trzecich, gdy strona jest ładowana. Jeśli nie chcesz, aby osoby trzecie otrzymywały informacje o Tobie, nie wyrażaj zgody na przetwarzanie plików cookie Marketing & Social Media. W ten sposób nie będą Państwo mogli korzystać z tych funkcji na naszej stronie internetowej.

Poza tym przekazujemy Państwa dane osobowe organom ścigania i ewentualnie poszkodowanym osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, jeżeli jest to konieczne do wyjaśnienia nielegalnego korzystania z naszych usług lub do wszczęcia postępowania sądowego. Jednakże takie przekazanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy istnieją konkretne dowody na nielegalne postępowanie lub nadużycie. Przekazanie Państwa danych może mieć miejsce również wtedy, gdy przyczynia się to do egzekwowania warunków użytkowania lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do przekazywania informacji określonym organom publicznym na ich żądanie. Należą do nich organy ścigania, organy ścigające przestępstwa zagrożone karą grzywny oraz organy finansowe.

Przekazywanie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zwalczaniu nadużyć, ściganiu czynów karalnych oraz zabezpieczaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, chyba że nasze interesy są nadrzędne wobec praw i interesów użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych, art. 6 (1) lit. f GD. 6 (1) lit. f GDPR.


Planowane przekazywanie danych do krajów trzecich


W chwili obecnej nie jest planowane przekazywanie danych do krajów trzecich. W przeciwnym razie ustalimy wymagane warunki prawne. W szczególności zostaną Państwo poinformowani o odpowiednich odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.


Bezpieczeństwo


DEKRA podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wszelkich danych osobowych, które przekazujesz firmie DEKRA przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to również wszelkich zakupionych usług zewnętrznych. Sprawdzamy skuteczność naszych środków ochrony danych i stale je ulepszamy zgodnie z rozwojem technologicznym. Wszelkie wprowadzone dane osobowe są szyfrowane podczas przesyłania za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania.Analiza stron internetowych za pomocą Google Analytics


O ile wyrazili Państwo na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited ("Google"). Korzystanie to obejmuje tryb pracy "Universal Analytics". Tryb ten umożliwia powiązanie danych, sesji i interakcji z pseudonimizowanym identyfikatorem użytkownika na różnych urządzeniach, co pozwala na analizę aktywności użytkownika niezależnie od urządzenia, z którego korzysta.


Google Analytics wykorzystuje małe pliki tekstowe zwane "cookies", które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jeśli na tej stronie internetowej aktywna jest anonimizacja IP, Państwa adres IP zostanie najpierw zanonimizowany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Należy pamiętać, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem anonimizacji IP w celu zapewnienia anonimowego zapisu adresów IP (zwanego również maskowaniem IP). Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków świadczenia usług i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/us.html i/lub https://policies.google.com/?hl=en.

Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest Państwa oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. 6 (1) GDPR. Google, na zlecenie operatora tej strony internetowej, będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących jego aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej.


Przesłane przez nas dane oraz dane związane z cookies, rozpoznawaniem użytkownika (np. User-ID) lub ID reklam są automatycznie usuwane po 26 miesiącach.


Prawo do wycofania zgody


W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić Państwu korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przekazywaniu ich do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki.


Pliki cookie opt-out zapobiegają również gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej w przyszłości. Aby zapobiec gromadzeniu danych na różnych urządzeniach przez Universal Analytics, należy zrezygnować z tej funkcji na wszystkich urządzeniach, z których korzystasz. Kliknij tutaj, aby uzyskać plik cookie opt-out: Zapisz Google Analytics Opt-Out Cookie


Ponadto, masz również możliwość określenia, jakie rodzaje plików cookie chcesz zaakceptować lub odrzucić z naszej strony internetowej, zmieniając ustawienia plików cookie .