Szkolenia z dofinansowaniem

Zdobądź DOFINANSOWANIE - Postaw na ROZWÓJ - Zwiększaj KOMPETENCJE pracowników
Zdobądź dofinansowanie - postaw na rozwój - zwiększaj kompetencje pracowników - DEKRA

DEKRA współpracuje z partnerami instytucjonalnymi (urzędy pracy, PARP) oraz z firmami – beneficjentami, realizując bezpłatne lub częściowo odpłatne projekty edukacyjne.

 

Przedsiębiorstwa i ich pracownicy oraz osoby prywatne mogą skorzystać z dofinansowania na szkolenia DEKRA z różnych źródeł.
Baza usług Rozwojowych (BUR)


DEKRA Polska jest kwalifikowanym dostawcą szkoleń i usług doradczych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).


W ramach projektu BUR MŚP mogą otrzymać dofinansowanie od 50 do 80% wartości szkolenia! Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.
Informacje ogólne o projektach prowadzonych we współpracy z Bazą Usług Rozwojowych:

 

Beneficjenci:


Firmy sektora MŚP i ich pracownicy (za wyjątkiem przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie mazowieckim i pomorskim).Zakres dofinansowania:


Dofinansowanie usług szkoleniowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.


Współpracując z DEKRA mogą Państwo pozyskać dofinansowanie na:


 1. dedykowane szkolenie zamknięte,
 2. udział w szkoleniach otwartych organizowanych przez DEKRA.Dofinansowanie dla MŚP już od 50%. Maksymalnie 80% wartości szkolenia!Wielkość dofinansowania zależy od:


 1. województwa, w którym firma posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną;
 2. wielkości przedsiębiorstwa (dofinansowanie tylko mikro, małych i średnich przedsiebiorstw; możliwy udział osób samozatrudnionych);
 3. wieku pracowników biorących udział w szkoleniach;
 4. kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach;
 5. ewentualnej niepełnosprawności pracowników biorących udział w szkoleniach;
 6. spełniania przez przedsiębiorstwo definicji przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (tempa corocznego wzrostu przychodów);
 7. wcześniej uzyskanego wsparcia w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 8. obecności kwalifikacji uzyskanej w ramach usługi rozwojowej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.Maksymalne dofinansowanie może wynieść prawie 100 tys. PLN!
Inne źródła szkoleń dofinansowanych, które realizowała lub realizuje DEKRA:
Europejski Fundusz Społeczny


Beneficjenci:

Firmy, pracownicy, osoby fizyczne (w zależności od projektu).


Forma dofinansowania:

W ramach projektów programu POKL.


Wielkość dofinansowania:

Do 100% kosztów (w zależności od założeń danego projektu POKL).


Informacje i składanie wniosków:

Aby otrzymać informację o kolejnych projektach POKL realizowanych przez DEKRA, zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera »
Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Beneficjenci:

Firmy i ich pracownicy.


Forma dofinansowania:

W ramach pomocy de minimis.


Wkład własny przedsiębiorstwa wynosi zaledwie 20%, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudnienie < 10 osób) nie jest w ogóle wymagany!


Wielkość dofinansowania:

Od 80% do 100% kosztów kształcenia ustawicznego (maks. 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika).


Informacje i składanie wniosków:

Wnioski należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. DEKRA współpracuje z urzędami w całej Polsce.


Więcej informacji:

psz.praca.gov.pl
Szkolenia dla Bezrobotnych


Beneficjenci:

Osoby bezrobotne.


Forma dofinansowania:

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe:


 1. Kursy VCA dla osób, które chcą podjąć pracę w branży budowlano-montażowej w UE


 1. Kursy Hot Work Licence dla osób, które chcą podjąć pracę w branży budowlano-montażowej na terenie Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji


 1. Kursy SCC dla osób, które chcą podjąć pracę w branży budowlano-montażowej na terenie NiemiecWielkość dofinansowania:

Informacji udzielają regionalne urzędy pracy. DEKRA współpracuje z urzędami w całej Polsce.


Informacje i składanie wniosków:

Informacji udzielają regionalne urzędy pracy. DEKRA współpracuje z urzędami w całej Polsce.


Więcej informacji:

praca.gov.pl

Promowane szkolenia

Szkolenia, które zmienią Twoją karierę