HAZOP for Facilitators

Cena netto 5199.00 zł
Cena brutto 6394.77 zł
Czas trwania około 24 godzin

Opis

Kurs pt. HAZOP for Facilitators został zaprojektowany w taki sposób, aby można było pracować z modułami szkoleniowymi we własnym tempie i czasie i na dowolnym urządzeniu.


W kursie e-learningowym przedstawiono podstawy metodologii HAZOP. Omówiono techniczne i organizacyjne aspekty metodologii, a także te związane z ludzkim zachowaniem, z którymi może spotkać się koordynator HAZOP.The course, titled HAZOP for Facilitators, is designed so that you can work with the training modules at your own pace and time and on any device.


The technical and organisational aspects of the methodology are covered, as are those related to human behaviour which may be encountered by a HAZOP facilitator.

Kurs obejmuje podstawy metodologii HAZOP oraz jej techniczne i organizacyjne, jak również związane z ludzkim zachowaniem aspekty, które może napotkać moderator HAZOP, więc przeznaczony jest on dla każdego, kto chce zostać takowym moderatorem. Uczestnik szkolenia powinien zdobyć wiedzę teoretyczną na temat HAZOP.


Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnik powinien być w stanie skutecznie przeprowadzić prawdziwy HAZOP.The course covers theoretical knowledge of the HAZOP methodology (nodes, causes, keywords, causes, consequences, safeguards, recommendations, risk assessment). The technical and organisational aspects of the methodology are covered, as are those related to human behaviour which may be encountered by a HAZOP facilitator.


At the end of the training, the student should be able to facilitate effectively a real HAZOP.

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą zostać moderatorami HAZOP, a w szczególności:

- menedżerów i specjalistów ds. zdrowia i bezpieczeństwa,

- inżynierów produkcji przemysłu przetwórczego,

- inżynierów ds. procesów.


Kurs jest ważny dla przedsiębiorstw produkcyjnych działających zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.This is a course designed for people who want to become HAZOP facilitators, specifically:

- Health and Safety Managers and Officers,

- Process Industries Production Engineers,

- Process Engineers.

Treść jest podzielona na dziewięć poziomów:


Poziom 1 to wprowadzenie do HAZOP.

Poziom 2 wyjaśnia metody identyfikacji zagrożeń.

Poziom 3 koncentruje się na ogólnej metodologii HAZOP.

Poziom 4 obejmuje podział na węzły.

Poziom 5 zawiera treści związane z oceną ryzyka.

Poziom 6 to przygotowanie analizy HAZOP.

Poziom 7 objaśnia role odgrywane w przeglądzie HAZOP.

Poziom 8 wyjaśnia aspekty sprawozdania HAZOP.

Poziom 9 omawia dalsze uwagi dotyczące zabezpieczeń HAZOP.The content is divided into nine levels:


  1. An introduction
  2. Methods for hazard identification
  3. General methodology
  4. Node division
  5. Risk assessment
  6. Preparation of a HAZOP review
  7. The roles in a HAZOP review
  8. The HAZOP report
  9. Further considerations on HAZOP safeguards

Kurs dostępny jest na urządzeniach mobilnych, przez co użytkownik ma większą wygodę w wykonywaniu szkolenia, ponieważ:

· każdy uczestnik ma wgląd w szkolenie w każdym miejscu i o każdym czasie,

· nie ma żadnych ograniczeń technicznych (możliwość korzystania z różnych urządzeń),

· interaktywnie przedstawiane treści zwiększają przyjemność realizowania szkolenia, a tym samym przekładają się na lepsze zapamiętywanie przez uczestników,

· elastyczny model edukacyjny umożliwia zapis etapu na którym ukończono kurs, tym samym pozwalając użytkownikowi na kontynuowanie szkolenia z tego samego miejsca.


Różnorodność metod podania treści powoduje, że kurs się nie nudzi.The course is available on PCs and mobile devices, making it more convenient for the user to in performing the training, because:

· each participant has access to the training at any place and at any time,

· there are no technical restrictions (possibility to use different devices),

· interactively presented content increases the pleasure of realizing the training, and thus translates into better memorization by participants,

· flexible educational model allows recording the stage at which the course was completed, thus allowing the user to continue training from the same place.


The variety of methods of content delivery means that the course does not get boring.

Po zaliczeniu wszystkich testów uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu e-learningowego kursu pt. HAZOP for Facilitators.After passing all tests, the participant receives a certificate on completion of the e-learning course entitled HAZOP for Facilitators.

Zarejestruj się

Opinie

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia