Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH:

 

Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest DEKRA Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. P. Gintrowskiego 28, 02-697 Warszawa.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową www.szkolenia.DEKRA.pl, faksem na numer: 22 577-36-36 lub na adres mailowy: szkolenia@dekra.pl

Formularz przesłany w wersji tradycyjnej (faks, skan) powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu i zgodnie z zasadami reprezentacji.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć najpóźniej na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne jedynie na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej określonych form.

Najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Organizator za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej prześle uczestnikom potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia. W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa szkoleniowa niezbędna dla przeprowadzenia kursu Organizator prześle uczestnikom informację o odwołaniu szkolenia w danym terminie.

Na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu.

 

Promocje

 

  • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.
  • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.


Promocje nie mogą się ze sobą łączyć.

 

Płatności

Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego potwierdzenia udziału w szkoleniu i powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w ciągu 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu (decyduje data wpływu na konto lub data wysłania faksu/emaila zawierającego dokument potwierdzający dokonanie wpłaty - np. bankowe potwierdzenie przelewu).

Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana pocztą.

Brak wpłaty uprawnia Organizatora do niedopuszczenia uczestnika do szkolenia.

Numer konta w Deutsche Bank Polska S.A., na które należy dokonywać wpłat to:

65 1880 0009 0000 0011 0255 4000

Opłata za szkolenie podlega stawce VAT 23%.

Cena kursu obejmuje pełny zestaw materiałów szkoleniowych, wyżywienie* (przerwa kawowa, obiad) oraz wydanie zaświadczenia/certyfikatu po szkoleniu.

Warunkiem wydania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę przeprowadzanego na zakończenie szkolenia. W przypadku niezaliczenia testu sprawdzającego Organizator wyda uczestnikom zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia może zamówić usługi dodatkowe wg cennika – usługi te opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 23%. Realizacja części usług dodatkowych, np. wydanie certyfikatów w językach obcych, jest uzależniona od pozytywnego wyniku testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

*Dotyczy szkoleń stacjonarnych.


Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu


DEKRA wyróżnia dwa rodzaje dokumentów wystawianych jako potwierdzenia udziału/ukończenia szkolenia:

ZAŚWIADCZENIE

CERTYFIKAT

Obowiązuje dla wszystkich szkoleń.

Obowiązuje dla szkoleń potwierdzających kompetencje (auditor, pełnomocnik).

Potwierdza wzięcie udziału w szkoleniu.

Potwierdza złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu po szkoleniu.

 

Usługi dodatkowe


Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług dla uczestników szkolenia:

  • certyfikat w języku angielskim - 120 zł netto/szt.

  • certyfikat w języku niemieckim - 120 zł netto/szt.

  • certyfikat w języku rosyjskim - 120 zł netto/szt.

  • komplet certyfikatów w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim – 300 zł netto/szt.

  • certyfikat w innym języku - indywidualna wycena, na życzenie klienta
  • duplikat certyfikatu/zaświadczenia - 150 zł netto/szt.

  • ozdobne certyfikaty - indywidualna wycena, na życzenie klienta

 

Rezygnacja z uczestnictwa, zmiana terminów 

Rezygnacja uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana do Organizatora w formie poczty elektronicznej lub faksu.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie nie krótszym niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora), uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości.

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub nie zgłoszenia się uczestnika na szkolenie, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny szkolenia, a zwrot uiszczonej zapłaty nie przysługuje.

W przypadku braku miejsc na szkoleniu lub odwołania szkolenia kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu do Organizatora faksem lub pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Kontakt

Ze wszelkimi indywidualnymi sprawami, które nie zostały uwzględnione w regulaminie lub które powstały w trakcie szkoleń otwartych prosimy zwracać się do bezpośrednio do biura Organizatora:

DEKRA Polska Sp. z o.o.
Szkolenia
ul. P. Gintrowskiego 28
02-697 Warszawa
Tel.: +48.22.850-01-75 do 79
Fax: +48.22.577-36-36
E-mail: szkolenia@dekra.pl

 


REGULAMIN PROMOCJI „Rabat dla czytelników newsletterów DEKRA – wakacje 2016” »

REGULAMIN PROMOCJI „WAKACJE 2017 Z «RODO»”

REGULAMIN PROMOCJI „WAKACJE 2017 Z «IATF»”

 Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.