REACH, CLP, RoHS

REACH, CLP

Czy dobrze znasz aktualne zasady obrotu chemikaliami w obrębie Unii Europejskiej? Sprawdź to na praktycznych szkoleniach REACH, RoHS i CLP!


  1. Poznaj unijne rozporządzenie REACH i CLP.
  2. Dowiedz się, co to jest RoHS i jak osiągnąć zgodność z dyrektywą RoHS.
  3. Naucz się poprawnie klasyfikować i opisywać produkty chemiczne.


Zapisz się na wybrane szkolenie już dziś!