Efektywna komunikacja - warsztat on-line

Efektywna komunikacja - warsztat on-line
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


Poznaj zasady i narzędzia skutecznej komunikacji! Podnieś kompetencje komunikacyjne i efektywność zespołu zaangażowanego w systemy jakości!


Podczas warsztatu on-line, poznasz narzędzia komunikacyjne dostosowane do Twojej organizacji.


Zdobędziesz wiedzę w zakresie skutecznej współpracy zespołu. Dowiedz się, jak poprawnie formułować informację zwrotną. Uzyskasz praktyczne wskazówki na temat dobrej komunikacji wokół zmian jakości.


Dowiesz się, jak zaplanować proces komunikacyjny związany ze zmianami jakościowymi w Twojej organizacji.


Cel warsztatów:

 1. Podniesienie efektywności działań osób zaangażowanych w systemy jakości poprzez poprawę ich kompetencji komunikacyjnych, umiejętności wpływania i motywowania do zaangażowania współpracowników.
 2. Konkretne narzędzia komunikacyjne dostosowane do specyfiki danego uczestnika i jego organizacji (firmy/instytucji).
 3. Poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz wzmocnienie świadomości (postawy) uczestników związane ze współpracą i komunikacją.
 4. Uczestnicy kończą warsztat z konkretnymi wskazaniami i narzędziami dotyczącymi komunikacji interpersonalnej oraz organizacyjnej w ich firmach i instytucjach, jej dalszego rozwoju oraz pracy własnej w tym obszarze.Założenia:

 1. Osoby odpowiedzialne za produkcję, jakość, systemy zarządzania, audit mają niewielką wiedzę nt. procesów komunikacyjnych (inne wykształcenie merytoryczne i doświadczanie zawodowe).
 2. Taka sytuacja rodzi wiele problemów – niezrozumienie, konflikty, frustracje.
 3. Dobra, świadoma komunikacja (w tym przekonywanie i motywowanie współpracowników) jest podstawą sukcesu rozwoju systemów jakości w organizacji/firmie
 1. pełnomocnicy ds. jakości,
 2. menedżerowie odpowiedzialni za wdrażanie systemów jakości,
 3. członkowie zespołów jakości,
 4. auditorzy wewnętrzni

 


dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 9:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie warsztatu: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i agendy warsztatu

Współpraca, komunikacja, motywacja od działania, konflikty i nieporozumienia - problemy związane z systemem jakości w mojej organizacji (firmie/instytucji)

Wykład interaktywny / Praca indywidualna, praca w trójkach (scenki), dyskusja moderowana

Potrzeby i oczekiwania (w obszarze komunikacji i współpracy) interesariuszy oraz uczestników systemów jakości

Podstawy dobrej komunikacji wokół zmian jakości:

 • Dobry przekaz (budowa komunikatu)
 • Techniki poszukiwania informacji (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, wypowiedź rozumiejąca, klaryfikacja)
 • Zasady formułowania informacji zwrotnej
Ćwiczenie-demo, wykład interaktywny, dyskusja moderowana, ćwiczenia w parach (scenki)

Przekonywanie i motywowanie do zaangażowania współpracowników do udziału w systemach jakości:

 • Techniki i strategie przekonywania
 • Budowanie wartości i korzyści z systemu jakości w głowach współpracowników
Dyskusja moderowana, wykład interaktywny, ćwiczenie indywidualne

Etapy wdrażania i doskonalenia systemów jakości i problemy z nimi związane (opór przed zmianą, agresja, ukryty sabotaż, apatia i demotywacja, inne) oraz sposoby postępowania – jak jest w mojej firmie/organizacji

Cztery postawy uczestników zmian jakościowych (agenci zmiany, milcząca większość, ofiary, sabotażyści) – jak ich rozpoznać, jak z nimi pracować – jak jest w mojej organizacji

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:00-13:45 Wykład interaktywny, praca indywidualna, praca w parach, dyskusja – podsumowanie na forum

Planowanie procesu komunikacyjnego związanego ze zmianami jakościowymi w mojej firmie/organizacji:

 • Cele, zadania i działania
 • Budowanie zespołu komunikacyjnego
  • Inne narządza komunikacyjne (wykorzystanie istniejących form komunikacji, nowe narzędzia)
14:00-14:30 Ćwiczenie indywidualne / Dyskusja moderowana, ankiety

Indywidualne plany rozwoju uczestników – dalsze kroki do wdrożenia (po szkoleniu) w celu maksymalizacji jego efektów

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie warsztatu: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i agendy warsztatu

    Współpraca, komunikacja, motywacja od działania, konflikty i nieporozumienia - problemy związane z systemem jakości w mojej organizacji (firmie/instytucji)

   2. Wykład interaktywny / Praca indywidualna, praca w trójkach (scenki), dyskusja moderowana temat:

    Potrzeby i oczekiwania (w obszarze komunikacji i współpracy) interesariuszy oraz uczestników systemów jakości

    Podstawy dobrej komunikacji wokół zmian jakości:

    • Dobry przekaz (budowa komunikatu)
    • Techniki poszukiwania informacji (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, wypowiedź rozumiejąca, klaryfikacja)
    • Zasady formułowania informacji zwrotnej
   3. Ćwiczenie-demo, wykład interaktywny, dyskusja moderowana, ćwiczenia w parach (scenki) temat:

    Przekonywanie i motywowanie do zaangażowania współpracowników do udziału w systemach jakości:

    • Techniki i strategie przekonywania
    • Budowanie wartości i korzyści z systemu jakości w głowach współpracowników
   4. Dyskusja moderowana, wykład interaktywny, ćwiczenie indywidualne temat:

    Etapy wdrażania i doskonalenia systemów jakości i problemy z nimi związane (opór przed zmianą, agresja, ukryty sabotaż, apatia i demotywacja, inne) oraz sposoby postępowania – jak jest w mojej firmie/organizacji

    Cztery postawy uczestników zmian jakościowych (agenci zmiany, milcząca większość, ofiary, sabotażyści) – jak ich rozpoznać, jak z nimi pracować – jak jest w mojej organizacji

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:00-13:45

   1. Wykład interaktywny, praca indywidualna, praca w parach, dyskusja – podsumowanie na forum temat:

    Planowanie procesu komunikacyjnego związanego ze zmianami jakościowymi w mojej firmie/organizacji:

    • Cele, zadania i działania
    • Budowanie zespołu komunikacyjnego
     • Inne narządza komunikacyjne (wykorzystanie istniejących form komunikacji, nowe narzędzia)
  4. 14:00-14:30

   1. Ćwiczenie indywidualne / Dyskusja moderowana, ankiety temat:

    Indywidualne plany rozwoju uczestników – dalsze kroki do wdrożenia (po szkoleniu) w celu maksymalizacji jego efektów

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane podczas zajęć przez eksperta i uczestników zgodnie z potrzebami.

 1. Poznanie w praktyczny sposób podstaw dobrej, świadomej komunikacji interpersonalnej, sposobów wpływu społecznego i motywowania związanego z systemem jakości w firmie/organizacji.
 2. Stworzenie planu komunikacji i współpracy ułatwiającej zmiany systemu jakości we własnej firmie/organizacji.
 3. Wzrost umiejętności uczestników świadomego komunikowani się z innymi (współpracownikami) i przekonywania ich do zmian w firmie.
 4. Podstawa dobrego zarządzania trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi – praca z trudnymi rozmówcami, w trudnych etapach wprowadzania zmiany.


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. Efektywna komunikacja - warsztat on-line

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia