Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP

Cena netto 1099.00 zł

Opis

Rozporządzenia REACH i CLP są aktami prawnymi o najwyższym statusie jeśli chodzi o obrót chemikaliami w obrębie Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzania przepisów jest zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Z racji mnogości substancji i ciągłych zmian na rynku chemikaliów należy pamiętać, by aktualizować swoją wiedzę w zakresie obowiązków z tytułu prowadzenia działalności.


Zapraszamy Cię na szkolenie z rozporządzeń REACH i CLP - dowiedz się więcej na temat wymagań nakładanych przez europejskie instytucje.

Przedsiębiorca zostanie zapoznany z najważniejszymi informacjami, dotyczącymi obowiązków wynikających z rozporządzeń REACH i CLP, oraz z powiązanymi z nimi innymi przepisami.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za gospodarkę chemikaliami

 1. Identyfikacja roli przedsiębiorstwa mającego kontakt z chemikaliami: producent, importer, dalszy użytkownik
 2. Przerwa
 3. Informacje o podstawowych aktach prawnych regulujących obowiązki przedsiębiorstw w zakresie chemikaliów
 4. Przerwa
 5. Obowiązki producenta, importera chemikaliów: rejestracja substancji, zezwolenia, ograniczenia, zgłaszanie klasyfikacji
 6. Przerwa obiadowa
 7. Obowiązki dalszych użytkowników:
 8. komunikacja w łańcuchu dostaw,
 9. gromadzenie informacji,
 10. ograniczenia i zakazy stosowania chemikaliów
 11. Przerwa
 12. Konsekwencje nieprawidłowej gospodarki chemikaliami
 13. Runda pytań i odpowiedzi

Podczas wykładu uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Uporządkowanie wiedzy przez przedsiębiorców w zakresie obowiązującego ich prawa chemicznego.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę.
- Beata
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia