Warsztat on-line z budowania pozycji w organizacji (firmie lub instytucji)

Warsztat on-line z budowania pozycji w organizacji (firmie lub instytucji)
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


Opracuj konkretny plan budowania swojej pozycji adekwatny do Twoich możliwości i sytuacji w Twojej firmie.


Zapraszamy:

 1. pełnomocników ds. jakości i innych systemów zarządzania,
 2. auditorów wewnętrznych
 3. menadżerów operacyjnych.


 1. Wypracowanie przez uczestników konkretnych planów budowania pozycji pełnomocnika, adekwatnych do ich sytuacji w firmie/instytucji.
 2. Dostosowanie powyższych planów do indywidualnych możliwości (zasobów i ograniczeń) poszczególnych uczestników.
 3. Diagnoza obszarów do dalszego rozwoju uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności wywierania wpływu oraz motywowania współpracowników do działania.
 4. Pokazanie uczestnikom szerokiego spectrum zagadnień związanych z budowaniem pozycji pełnomocnika.
 5. Podkreślenie i uwypuklenie korzyści związanych z dobrą pozycją pełnomocnika dla procesu zmiany systemu jakości.
 6. Wymiana doświadczeń, pomysłów i wiedzy pomiędzy uczestnikami z różnych organizacji (firm i instytucji).

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do pełnomocników jakości, natomiast serdecznie zapraszamy też inne osoby zainteresowane budowaniem swojej pozycji w organizacji, czyli auditorów wewnętrznych i menedżerów operacyjnych.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 9:00-12:45 Dyskusja moderowana, Wykład interaktywny
 • Rozpoczęcie warsztatu: wprowadzenie techniczne, przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i agendy warsztatu.
 • Kontrakt warsztatu rozwojowego w metodologii coachingu / mentoringu grupowego – wprowadzenie zasad pracy rozwojowej, prezentacja modelu GROW (Goal, Reality, Options, Working Plan)
 • Korzyści z budowania pozycji pełnomocnika wewnątrz organizacji/firmy, znaczenie dla procesu zmiany systemu jakości
Wykład interaktywny, praca indywidualna, praca w parach, podsumowanie w formie dyskusji moderowanej

GROW / CELE

„Moje cele budowania wizerunku pełnomocnika – Moje cele na warsztat.”

Tworzenie celów rozwojowych w obszarze budowania pozycji zgodnie z zasadami SMART i pracą rozwojową na 3 poziomach: zmiana wiedzy, umiejętności, postawy

Ćwiczenia indywidualne typu analiza SWOT, metafora. Podsumowanie i wnioski w formie dyskusji moderowanej

REALITY / RZECZYWISTOŚĆ

Mapowanie sytuacji uczestnika (zasobów i mocy, szans, wyzwań, barier i ograniczeń)

Praca nad metaforą rzeczywistej sytuacji uczestników w ich organizacjach

Ćwiczenie grupowe z wykorzystaniem metod action learningu oraz diagnozy obszaru motywacji do zmiany

OPTIONS / KIERUNKI ZMIANY

Praca nad pomysłami, kierunkami, ścieżkami wielopoziomowej zmiany w pracy uczestników w celu zbudowania efektywnej pozycji w organizacji/firmie, wzmacniającej procesy wdrażania systemu jakości

12:45-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-14:30 Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w trójkach (advocatus diaboli), podsumowanie na forum

WORKING PLAN / PLAN DZIAŁANIA

Indywidualne plany wdrożenia zmian w budowania wizerunku w praktykę zawodową uczestników: jak, kiedy, jakimi krokami, z kim etc.

Dyskusja moderowana typu runda. Ankiety
 • Podsumowanie merytoryczne warsztatu – odpowiedzi na pytania uczestników, końcowa wymiana poglądów
 • Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 1. Dzień 1

  1. 9:00-12:45

   1. Dyskusja moderowana, Wykład interaktywny temat:
    • Rozpoczęcie warsztatu: wprowadzenie techniczne, przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i agendy warsztatu.
    • Kontrakt warsztatu rozwojowego w metodologii coachingu / mentoringu grupowego – wprowadzenie zasad pracy rozwojowej, prezentacja modelu GROW (Goal, Reality, Options, Working Plan)
    • Korzyści z budowania pozycji pełnomocnika wewnątrz organizacji/firmy, znaczenie dla procesu zmiany systemu jakości
   2. Wykład interaktywny, praca indywidualna, praca w parach, podsumowanie w formie dyskusji moderowanej temat:

    GROW / CELE

    „Moje cele budowania wizerunku pełnomocnika – Moje cele na warsztat.”

    Tworzenie celów rozwojowych w obszarze budowania pozycji zgodnie z zasadami SMART i pracą rozwojową na 3 poziomach: zmiana wiedzy, umiejętności, postawy

   3. Ćwiczenia indywidualne typu analiza SWOT, metafora. Podsumowanie i wnioski w formie dyskusji moderowanej temat:

    REALITY / RZECZYWISTOŚĆ

    Mapowanie sytuacji uczestnika (zasobów i mocy, szans, wyzwań, barier i ograniczeń)

    Praca nad metaforą rzeczywistej sytuacji uczestników w ich organizacjach

   4. Ćwiczenie grupowe z wykorzystaniem metod action learningu oraz diagnozy obszaru motywacji do zmiany temat:

    OPTIONS / KIERUNKI ZMIANY

    Praca nad pomysłami, kierunkami, ścieżkami wielopoziomowej zmiany w pracy uczestników w celu zbudowania efektywnej pozycji w organizacji/firmie, wzmacniającej procesy wdrażania systemu jakości

  2. 12:45-13:30

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:30-14:30

   1. Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w trójkach (advocatus diaboli), podsumowanie na forum temat:

    WORKING PLAN / PLAN DZIAŁANIA

    Indywidualne plany wdrożenia zmian w budowania wizerunku w praktykę zawodową uczestników: jak, kiedy, jakimi krokami, z kim etc.

   2. Dyskusja moderowana typu runda. Ankiety temat:
    • Podsumowanie merytoryczne warsztatu – odpowiedzi na pytania uczestników, końcowa wymiana poglądów
    • Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Uczestnik po zakończeniu warsztatu będzie mieć plan budowania swojej dobrej pozycji w swojej organizacji (firmie/instytucji).
 2. Uczestnik dzięki aktywnemu uczestnictwu powinien zwiększyć swoje kompetencje komunikacyjne i umiejętności przekonywania współpracowników do jakości.
 3. Uczestnik warsztatu poprawi swoje umiejętności współpracy z przełożonymi i zarządem firmy/instytucji (min. dzięki zrozumieniu ich potrzeb/oczekiwań) oraz innymi interesariuszami procesów jakości.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. Warsztat on-line z budowania pozycji w organizacji (firmie lub instytucji).


Założenia warsztatu:

 

 1. Efektywne doskonalenie systemów jakości wymaga wysokiej pozycji pełnomocnika ds. jakości w jego firmie/instytucji.
 2. Pełnomocnik powinien nieustannie budować swoją pozycję – czasem przebijając się przez opór swojego środowiska.
 3. Ze względu na duże zróżnicowanie sytuacji pełnomocników (specyfika działania firmy/instytucji, schemat zarządzania i przepływu informacji, osoba pełnomocnika, jego wykształcenie, doświadczenia, status etc.) trudno jest określić jednoznaczne zasady budowania pozycji pełnomocnika.
 4. Budowanie pozycji pełnomocnika, to zindywidualizowany proces o różnorodnym przebiegu i założeniach.
 5. Tego typu procesy najefektywniej planuje się za pomocą pracy coachingowo-mentoringowej – w tym przypadku warsztatu coachingu/mentoringu grupowego.
 6. Warsztat pracy grupowej daje szanse stworzenia dobrego planu działań poszczególnym uczestnikom, w oparciu o najważniejsze reguły przekazane przez prowadzącego oraz wymianę doświadczeń, wiedzy, informacji zwrotnych z innymi uczestnikami.


Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia