Warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych wg przepisów europejskich (CPR) i krajowych

Warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


Uczestniczysz w procesie budowlanym?


  1. Poznaj aktualne wymagania polskich i unijnych przepisów prawnych.
  2. Dowiedz się, czym różni się oznakowanie CE od oznakowania B wyrobu budowlanego.
  3. Ustal, jakie dokumenty musisz opracować (deklaracje właściwości użytkowych).

Zaznajomienie uczestników procesu budowlanego z informacjami dotyczącymi obowiązujących przepisów i dokumentów w zakresie wprowadzania na rynek i stosowania wyrobów budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego, wykonawcy, kierownicy budów, etc.

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr CPR 305/2011 z dnia 9.03.2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę (CPD) 89/106/WE, oraz zmiany wprowadzone aktami delegowanymi od 2014 roku (nr 157/2014, 568/2014 i 574/2014) 
  2. Oznakowanie CE wyrobów / deklaracje właściwości użytkowych / system unijny


  1.  Ustawa o wyrobach budowlanych, t.j. z 2004 roku (Dz.U.2004, 92, 881), omówienie ostatnich zmian wprowadzonych w 2020 (Dz.U.2020.215) i 2021 roku (Dz.U. 2021.1213)
  2. System nadzoru rynku wyrobów budowlanych
  3. Oznakowanie B wyrobów / system krajowy / krajowe deklaracje właściwości użytkowych wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministra Rozwoju,   Pracy i Technologii) z dnia 17.11.2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. 2016.1966) ze zmianami (Dz.U.2018.1233, Dz.U.2019.1176, Dz.U.2019.2164, i Dz.U.2020.2297)
  4. Jednostkowe zastosowanie wyrobów budowlanych, dyrektywa GPSD 2001/95/WE / deklaracje zgodności dostawcy wg ISO/IEC 17050-1, -2

Wykład i dyskusje.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia