Zarządzanie ryzykiem, konfiguracją i elementami podrobionymi wg AS9100

Cena netto 1749.00 zł
Cena brutto 2151.27 zł

Opis

Zdobądź wiedzę na temat warunków funkcjonowania systemów zarządzania jakością w cywilnych i wojskowych organizacjach przemysłu lotniczego.


 1. Dowiedz się, jak skutecznie zapewnić jakość produkcji i usług z wykorzystaniem procedur zarządzania ryzykiem, zarządzania konfiguracją oraz procesów zapobiegania występowaniu części podrobionych.
 2. Szkolenie zgodnie z wymaganiami norm: AS9100, AS/EN 9100 rewizja D, ISO 31000 oraz ISO 10007.


Zarejestruj się już dziś!

Nabycie umiejętności w zakresie zapewnienia jakości przy:

 1. produkcji oraz
 2. świadczeniu usług w organizacjach branży lotniczej

z wykorzystaniem procedur zarządzania ryzykiem, zarządzania konfiguracją oraz procesów zapobiegania częściom podrobionym zgodnie z wymaganiami norm AS9100:2016,AS/EN9100 rew. D,ISO 31000:2012 oraz ISO 10007:2017.

 1. Personel odpowiedzialny za spełnienie wymogów standardu AS/EN9100 rew. D
 2. Pracownicy działu jakości organizacji POA, DOA
 3. Inni pracownicy wytypowani przez pełnomocnika SZJ

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-16:45 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykłady /ćwiczenia /warsztaty

Zarządzanie konfiguracją – wprowadzenie

 • Cele zarządzania konfiguracją
 • Struktura zarządzania konfiguracją
 • Interpretacja wytycznych normy ISO 10007:2017
 • Zarządzanie konfiguracją w świetle wymagań standardu AS/EN9100rew. D
 • Podstawowe korzyści z wdrożenia zarządzania konfiguracją.
 • Wdrożenie procesu zarządzania zmianą.
 • Dobre praktyki

Elementy zarządzania konfiguracją

 • Identyfikacja konfiguracji wyrobu
 • Analiza zakresu zmian wynikających z wymaganej konfiguracji
 • Ocena możliwości zastosowania zmiany konfiguracji
 • Zatwierdzenie zmiany konfiguracji
 • Zastosowanie zmiany konfiguracji w produkowanych wyrobach
 • Oznaczenie wyrobu statusem konfiguracji
 • Potwierdzenie zastosowanego statusu konfiguracji wyrobu w udokumentowanej informacji
 • Audit konfiguracji wyrobu
 • FCA - Functional Configuration Audit
 • PCA - Physical Configuration Audi

Dokumentowanie procesu zarządzania konfiguracją

Odpowiedzialność i uprawnienia Rady Konfiguracji

Obszar działania Inżyniera ds. zarządzania konfiguracją

Zawartość planu zarządzania konfiguracją na podstawie Załącznika A wytycznych normy ISO 10007:2017

Procedura zarządzania konfiguracją

Dzień 2 09:00-16:45 Wykłady /ćwiczenia /warsztaty

Podstawy zarządzania ryzykiem

Wymagania norm ISO 9001:2015 i AS9100 rewizja D dotyczące zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem:

 • Określenie kontekstu oceny ryzyka w systemie zarządzania jakością
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka (dobre praktyki analizy ryzyka, macierz ryzyka)
 • Planowanie postępowania z ryzykiem
 • Ocena skuteczności w aspekcie podjętych działań ukierunkowanych na minimalizację ryzyka w procesach systemu zarządzania jakością
 • Monitorowanie i przegląd ryzyka

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem

Część podrobiona – sfałszowana

Interpretacja wymagań normy AS9100:2016 do części podrobionych

Budowa świadomości personelu kierowniczego, operacyjnego i kontroli jakości w zakresie części podrobionych

Monitorowanie starzenia się części i wyrobów

Stosowanie metod kontroli na różnych etapach procesów wytwarzania

Identyfikowanie części podrobionych

Raportowanie dot. zidentyfikowanych części podrobionych

Podawanie kwarantannie części podrobionych

Test

Test kontrolny

Dyskusja moderowana /Ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-16:45

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykłady /ćwiczenia /warsztaty temat:

    Zarządzanie konfiguracją – wprowadzenie

    • Cele zarządzania konfiguracją
    • Struktura zarządzania konfiguracją
    • Interpretacja wytycznych normy ISO 10007:2017
    • Zarządzanie konfiguracją w świetle wymagań standardu AS/EN9100rew. D
    • Podstawowe korzyści z wdrożenia zarządzania konfiguracją.
    • Wdrożenie procesu zarządzania zmianą.
    • Dobre praktyki

    Elementy zarządzania konfiguracją

    • Identyfikacja konfiguracji wyrobu
    • Analiza zakresu zmian wynikających z wymaganej konfiguracji
    • Ocena możliwości zastosowania zmiany konfiguracji
    • Zatwierdzenie zmiany konfiguracji
    • Zastosowanie zmiany konfiguracji w produkowanych wyrobach
    • Oznaczenie wyrobu statusem konfiguracji
    • Potwierdzenie zastosowanego statusu konfiguracji wyrobu w udokumentowanej informacji
    • Audit konfiguracji wyrobu
    • FCA - Functional Configuration Audit
    • PCA - Physical Configuration Audi

    Dokumentowanie procesu zarządzania konfiguracją

    Odpowiedzialność i uprawnienia Rady Konfiguracji

    Obszar działania Inżyniera ds. zarządzania konfiguracją

    Zawartość planu zarządzania konfiguracją na podstawie Załącznika A wytycznych normy ISO 10007:2017

    Procedura zarządzania konfiguracją

 2. Dzień 2

  1. 09:00-16:45

   1. Wykłady /ćwiczenia /warsztaty temat:

    Podstawy zarządzania ryzykiem

    Wymagania norm ISO 9001:2015 i AS9100 rewizja D dotyczące zarządzania ryzykiem

    Proces zarządzania ryzykiem:

    • Określenie kontekstu oceny ryzyka w systemie zarządzania jakością
    • Identyfikacja ryzyka
    • Analiza ryzyka (dobre praktyki analizy ryzyka, macierz ryzyka)
    • Planowanie postępowania z ryzykiem
    • Ocena skuteczności w aspekcie podjętych działań ukierunkowanych na minimalizację ryzyka w procesach systemu zarządzania jakością
    • Monitorowanie i przegląd ryzyka

    Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

    Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem

    Część podrobiona – sfałszowana

    Interpretacja wymagań normy AS9100:2016 do części podrobionych

    Budowa świadomości personelu kierowniczego, operacyjnego i kontroli jakości w zakresie części podrobionych

    Monitorowanie starzenia się części i wyrobów

    Stosowanie metod kontroli na różnych etapach procesów wytwarzania

    Identyfikowanie części podrobionych

    Raportowanie dot. zidentyfikowanych części podrobionych

    Podawanie kwarantannie części podrobionych

   2. Test temat:

    Test kontrolny

   3. Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Przerwa obiadowa odbędzie się godz. 12.30-13.15

Zdobycie umiejętności i kompetencji do szacowania i skutecznego zarządzania ryzykiem i konfiguracją w organizacji oraz planowania, wdrażania i kontrolowania procesówzapobiegania użyciu części podrobionych.


Zarządzanie ryzykiem, konfiguracją i elementami podrobionymi wg AS9100 [PDF]


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Zarządzanie ryzykiem, konfiguracją i elementami podrobionymi wg AS9100 rewizja D”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia