Zarządzanie ryzykiem kontraktowym inwestycji budowlanych w umowach o zamówienia publiczne na roboty budowlane oraz w świetle warunków kontraktowych FIDIC

Zarządzanie ryzykiem kontraktowym inwestycji budowlanych (FIDIC)
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

Twoja firma realizuje inwestycje budowalne w ramach zamówień publicznych? Uczestniczysz w projekcie inwestycyjno-budowalnym realizowanym w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC?


Podczas wykładu popartego przykładami z praktyki, dowiedz się, jak identyfikować ryzyka prawne wynikające z procedury Prawa zamówień publicznych oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.


Ekspert DEKRA przedstawi aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Poznasz zasady zarządzania zmianami w umowach o zamówienie publiczne.


Omówimy temat kar umownych we wzorcowych warunkach kontraktowych stosowanych przez PKP PLK, GDDKiA oraz w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.Zgłoś się już dziś po ofertę na szkolenie dla Twojej firmy!


* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z identyfikowaniem i oceną ryzyk prawnych dotyczących procesów inwestycyjno-budowlanych w oparciu o procedury Prawa zamówień publicznych oraz Warunków Kontraktowych FIDIC.

Szkolenie adresowane jest do uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, realizujących inwestycje w ramach zamówień publicznych i/lub w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane, po stronie zamawiających, wykonawców lub podwykonawców.

  1. Podział i ocena ryzyk we wzorcowych warunkach kontraktowych stosowanych przez PKP PLK, GDDKiA oraz w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
  2. Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ (uprawnienia wykonawców, obowiązki zamawiających, terminy, zmiana SIWZ), w tym możliwości i zakres skarżenia SIWZ w zamówieniach na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane.
  3. Kary umowne we wzorcowych warunkach kontraktowych stosowanych przez PKP PLK, GDDKiA oraz w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
  4. Komisji Rozjemstwa w Sporach w świetle Warunków Kontraktowych FIDIC.
  5. Praktyczne aspekty Powiadomienia o roszczeniu na gruncie Klauzuli 20.1. Warunków Kontraktowych FIDIC.
  6. Zarządzanie zmianami w umowach o zamówienie publiczne, w tym umowach o roboty budowlane (wprowadzanie zmian w zakresie robót zamiennych, dodatkowych), na podstawie art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w trybie Polecenia zmiany wydanego przez Inżyniera na podstawie Klauzuli 3 oraz 13 Warunków Kontraktowych FIDIC.


Prelegent przedstawi aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Szkolenie będzie miało charakter wykładu z licznymi przykładami z praktyki (tzw. warsztatowa część szkolenia).

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia