Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Negocjacje umów budowlanych, zarządzanie roszczeniami

Negocjacje umów budowlanych, zarządzanie roszczeniami

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


DEKRA – Szkolenia eksperckie - Wymagania prawne

Cel szkolenia

 

 1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce negocjowania warunków umów budowlanych i wiedzy dotyczącej zarządzania roszczeniami.
 2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, na etapie przygotowania warunków umownych w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przed-negocjacyjnej, negocjacji oraz nadzoru nad realizacją, form zgłaszanych roszczeń oraz ich skutecznego egzekwowania.
 
 

 

Program szkolenia

 

Umowa o roboty budowlane:
 • Sposoby zawierania umowy (tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg) Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym – na bazie, jakich kryteriów wybrać rodzaj umowy - studia przypadków
 • Forma umowy i konsekwencje w procesie realizacji studia przypadków – Kc i FIDIC
 • Ograniczenie swobody kontraktowania (terminy zapłaty, odpowiedzialność wobec podwykonawców, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane)
 • Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
 • Zasady i procedura negocjowania najistotniejszych postanowień umów o roboty budowlane
 • Przykłady orzecznictwa sądów w zakresie istotnych postanowień umów o roboty budowlane, w tym o roszczeniach wykonawcy o zapłatę za roboty dodatkowe, przedawnienie roszczeń
 • Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
 • Obowiązki i uprawnienia wykonawcy umowy
Umowa o roboty budowlane – zagadnienia szczegółowe, czyli struktura przedmiotu negocjacji umowy- prace przygotowawcze
 • Definicje ustalone przez Strony, – czyli jak odczytać i stosować tzw. „słownik umowy”
 • Przedmiot i zakres umowy – wpływ na zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia – możliwość zmiany zakresu.
 • Ćwiczenie; „Trzy najważniejsze kwestie”
 • Trening negocjacji:
  • postawy negocjacyjne – test Kil mana
  • negocjacje cenowe- ćwiczenie.
  • Negocjacje warunków płatności – ćwiczenie.
  • Negocjacje warunków specyficznych umowy o roboty budowlane – test.
 
 

 

Metodyka szkolenia

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów umowy o roboty budowlane budowlanego, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane oraz zarządzania roszczeniami, wynikającymi z przebiegu procesu budowlanego.
 
 

 

Adresaci szkolenia

 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się - planowaniem, negocjowaniem, przygotowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych. W ramach szkolenia zostaną przedstawione najbardziej istotne elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykane błędy popełnione w fazie negocjowania warunków umownych inwestycji budowlanej.
Szkolenie przeznaczone jest także dla osób odpowiedzialnych za skuteczne, zgłaszanie i egzekwowanie roszczeń z tytułu realizowanej umowy.
 
 

 

Korzyści ze szkolenia

 

 
 1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania do realizacji projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
 2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, na etapie zgłaszania roszczeń, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie zmian w umowach w fazie ich realizacji.
Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź, między innymi na następujące pytania:
 • Jakie są wymagania formalno-prawne, dotyczące poszczególnych etapów przygotowania umowy o roboty budowlane?
 • Jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę?
 • Co Ustawodawca wprowadził nowego w zakresie regulacji związanych z certyfikacją energetyczną budynków i lokali oraz przepisami p/poż?
 • Na które zagadnienia praktycznych aspektów związanych z umowami o roboty budowlane należy zwrócić szczególną uwagę? Które zapisy w umowie wzmacniają pozycję inwestora, a które wykonawców robót, w jakich zapisach kryją się największe ryzyka?
 • Jakie są skutki prawne pomijania w umowach lub naruszania bezwzględnie obowiązujących przepisów i jakie są tego konsekwencje prawne dla uczestników procesu budowlanego? Na co zwrócić uwagę podczas zawierania kontraktu, jakich zapisów unikać i jak negocjować zapisy bardziej korzystne: Które z wynagrodzeń: ryczałtowe, kosztorysowe czy mieszane będzie bardziej korzystne dla stron umowy, w jaki sposób zabezpieczyć się na wypadek zmiany cen lub wahań kursu walutowego?
 • Jak zabezpieczyć się na wypadek niewłaściwego wykonania umowy przez wykonawcę lub inwestora m.in. braku wykwalifikowanych pracowników, czy zwlekania z odbiorem końcowym prac, jak również ryzyka wystąpienia tzw. siły wyższej, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych?
 • W jakiego rodzaju inwestycjach skorzystać z usług konsultanta – inżyniera kontraktu w zakresie pełnego przygotowania procesu inwestycyjnego: od koncepcji do uzyskania w imieniu inwestora wszelkich dokumentów i pozwoleń na budowę?
 • Co wynika z najważniejszego obowiązku inwestora – przekazanie placu budowy i jak się do tego przygotować?
 • Jak określić zakres wymagań inwestora w odniesieniu do opracowań geodezyjnych dotyczących placu budowy oraz aktualnych warunków gruntowo – wodnych? Jak przygotować SIWZ zawierający najlepszą relację, między jakością i ceną?
 • Dlaczego tak ważnym zagadnieniem jest szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie procedur pozwalających na wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji?
 • Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza budowy”?
 • Czym jest i na jakich aktach prawnych, opiera się tzw. otoczenie prawne procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem umowy o roboty budowlane?
 • Jakie zagadnienia zawarte w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych są najistotniejsze dla prawidłowego przygotowania i skutecznego nadzoru nad procesem negocjacji umowy na realizację inwestycji budowlanej?
 • Jaki powinien być zakres udziału pomocy projektantów w negocjowaniu warunków umowy i w jakim stopniu zależy to, od rodzaju i skali inwestycji?
 • W jakiego rodzaju inwestycjach skorzystać z usług konsultanta – inżyniera kontraktu w zakresie pełnego przygotowania procesu inwestycyjnego: od koncepcji do uzyskania w imieniu inwestora wszelkich dokumentów i pozwoleń na budowę?
 • Co wynika z najważniejszego obowiązku inwestora – przekazanie placu budowy i jak się do tego przygotować?
 • Jak określić zakres wymagań inwestora w odniesieniu do opracowań geodezyjnych dotyczących placu budowy oraz aktualnych warunków gruntowo – wodnych? Na jakich zasadach powinna opierać się współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego?
 • Jak przygotować SIWZ zawierający najlepszą relację, między jakością i ceną?
 • Dlaczego tak ważnym zagadnieniem jest szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie procedur pozwalających na wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji?
 • Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza budowy”?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas wykonywania funkcji kontrolnych i nadzorczych w procesie realizacyjnym?
 • Jakie są zasady i formy dokumentowania wyników kontroli z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, dotyczącego PZP i prawa budowlanego?
To tylko przykładowe pytania, na które, otrzymają odpowiedź uczestnicy tego szkolenia.
 
 

 

 Podobne szkolenia

 

 

DEKRAAuditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

DEKRAWarunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych wg przepisów europejskich (CPR) i krajowych

DEKRAZamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym – praktyczne aspekty uczestnictwa w przetargach

DEKRAZarządzanie ryzykiem kontraktowym inwestycji budowlanych

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 

 Podobne usługi DEKRA

 

 

DEKRARealizacja inwestycji budowlanych

 
   
   
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

Najbliższe szkolenia

17.11.2020 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
03.02.2021 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
17.06.2021 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
17.06.2021 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
16.11.2021 Wrocław Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.