Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Negocjacje umów budowlanych, zarządzanie roszczeniami

Negocjacje umów budowlanych, zarządzanie roszczeniami

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


DEKRA – Szkolenia eksperckie - Wymagania prawne

Cel szkolenia

 

 1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce negocjowania warunków umów budowlanych i wiedzy dotyczącej zarządzania roszczeniami.
 2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, na etapie przygotowania warunków umownych w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przed-negocjacyjnej, negocjacji oraz nadzoru nad realizacją, form zgłaszanych roszczeń oraz ich skutecznego egzekwowania.
 
 

 

Program szkolenia

 

Umowa o roboty budowlane:
 • Sposoby zawierania umowy (tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg) Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym – na bazie, jakich kryteriów wybrać rodzaj umowy - studia przypadków
 • Forma umowy i konsekwencje w procesie realizacji studia przypadków – Kc i FIDIC
 • Ograniczenie swobody kontraktowania (terminy zapłaty, odpowiedzialność wobec podwykonawców, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane)
 • Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
 • Zasady i procedura negocjowania najistotniejszych postanowień umów o roboty budowlane
 • Przykłady orzecznictwa sądów w zakresie istotnych postanowień umów o roboty budowlane, w tym o roszczeniach wykonawcy o zapłatę za roboty dodatkowe, przedawnienie roszczeń
 • Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
 • Obowiązki i uprawnienia wykonawcy umowy
Umowa o roboty budowlane – zagadnienia szczegółowe, czyli struktura przedmiotu negocjacji umowy- prace przygotowawcze
 • Definicje ustalone przez Strony, – czyli jak odczytać i stosować tzw. „słownik umowy”
 • Przedmiot i zakres umowy – wpływ na zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia – możliwość zmiany zakresu.
 • Ćwiczenie; „Trzy najważniejsze kwestie”
 • Trening negocjacji:
  • postawy negocjacyjne – test Kil mana
  • negocjacje cenowe- ćwiczenie.
  • Negocjacje warunków płatności – ćwiczenie.
  • Negocjacje warunków specyficznych umowy o roboty budowlane – test.
 
 

 

Metodyka szkolenia

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów umowy o roboty budowlane budowlanego, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane oraz zarządzania roszczeniami, wynikającymi z przebiegu procesu budowlanego.
 
 

 

Adresaci szkolenia

 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się - planowaniem, negocjowaniem, przygotowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych. W ramach szkolenia zostaną przedstawione najbardziej istotne elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykane błędy popełnione w fazie negocjowania warunków umownych inwestycji budowlanej.
Szkolenie przeznaczone jest także dla osób odpowiedzialnych za skuteczne, zgłaszanie i egzekwowanie roszczeń z tytułu realizowanej umowy.
 
 

 

Korzyści ze szkolenia

 

 
 1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania do realizacji projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
 2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, na etapie zgłaszania roszczeń, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie zmian w umowach w fazie ich realizacji.
Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź, między innymi na następujące pytania:
 • Jakie są wymagania formalno-prawne, dotyczące poszczególnych etapów przygotowania umowy o roboty budowlane?
 • Jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę?
 • Co Ustawodawca wprowadził nowego w zakresie regulacji związanych z certyfikacją energetyczną budynków i lokali oraz przepisami p/poż?
 • Na które zagadnienia praktycznych aspektów związanych z umowami o roboty budowlane należy zwrócić szczególną uwagę? Które zapisy w umowie wzmacniają pozycję inwestora, a które wykonawców robót, w jakich zapisach kryją się największe ryzyka?
 • Jakie są skutki prawne pomijania w umowach lub naruszania bezwzględnie obowiązujących przepisów i jakie są tego konsekwencje prawne dla uczestników procesu budowlanego? Na co zwrócić uwagę podczas zawierania kontraktu, jakich zapisów unikać i jak negocjować zapisy bardziej korzystne: Które z wynagrodzeń: ryczałtowe, kosztorysowe czy mieszane będzie bardziej korzystne dla stron umowy, w jaki sposób zabezpieczyć się na wypadek zmiany cen lub wahań kursu walutowego?
 • Jak zabezpieczyć się na wypadek niewłaściwego wykonania umowy przez wykonawcę lub inwestora m.in. braku wykwalifikowanych pracowników, czy zwlekania z odbiorem końcowym prac, jak również ryzyka wystąpienia tzw. siły wyższej, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych?
 • W jakiego rodzaju inwestycjach skorzystać z usług konsultanta – inżyniera kontraktu w zakresie pełnego przygotowania procesu inwestycyjnego: od koncepcji do uzyskania w imieniu inwestora wszelkich dokumentów i pozwoleń na budowę?
 • Co wynika z najważniejszego obowiązku inwestora – przekazanie placu budowy i jak się do tego przygotować?
 • Jak określić zakres wymagań inwestora w odniesieniu do opracowań geodezyjnych dotyczących placu budowy oraz aktualnych warunków gruntowo – wodnych? Jak przygotować SIWZ zawierający najlepszą relację, między jakością i ceną?
 • Dlaczego tak ważnym zagadnieniem jest szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie procedur pozwalających na wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji?
 • Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza budowy”?
 • Czym jest i na jakich aktach prawnych, opiera się tzw. otoczenie prawne procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem umowy o roboty budowlane?
 • Jakie zagadnienia zawarte w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych są najistotniejsze dla prawidłowego przygotowania i skutecznego nadzoru nad procesem negocjacji umowy na realizację inwestycji budowlanej?
 • Jaki powinien być zakres udziału pomocy projektantów w negocjowaniu warunków umowy i w jakim stopniu zależy to, od rodzaju i skali inwestycji?
 • W jakiego rodzaju inwestycjach skorzystać z usług konsultanta – inżyniera kontraktu w zakresie pełnego przygotowania procesu inwestycyjnego: od koncepcji do uzyskania w imieniu inwestora wszelkich dokumentów i pozwoleń na budowę?
 • Co wynika z najważniejszego obowiązku inwestora – przekazanie placu budowy i jak się do tego przygotować?
 • Jak określić zakres wymagań inwestora w odniesieniu do opracowań geodezyjnych dotyczących placu budowy oraz aktualnych warunków gruntowo – wodnych? Na jakich zasadach powinna opierać się współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego?
 • Jak przygotować SIWZ zawierający najlepszą relację, między jakością i ceną?
 • Dlaczego tak ważnym zagadnieniem jest szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie procedur pozwalających na wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji?
 • Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza budowy”?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas wykonywania funkcji kontrolnych i nadzorczych w procesie realizacyjnym?
 • Jakie są zasady i formy dokumentowania wyników kontroli z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, dotyczącego PZP i prawa budowlanego?
To tylko przykładowe pytania, na które, otrzymają odpowiedź uczestnicy tego szkolenia.
 
 

 

 Podobne szkolenia

 

 

DEKRAAuditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

DEKRAWarunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych wg przepisów europejskich (CPR) i krajowych

DEKRAZamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym – praktyczne aspekty uczestnictwa w przetargach

DEKRAZarządzanie ryzykiem kontraktowym inwestycji budowlanych

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 

 Podobne usługi DEKRA

 

 

DEKRARealizacja inwestycji budowlanych

 
   
   
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

Najbliższe szkolenia

16.06.2022 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
15.11.2022 Wrocław Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.