Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykaż się zaangażowaniem w utrzymaniu optymalnych standardów zdrowia i bezpieczeństwa w Twojej firmie!


Poznaj wymagania i praktyczną interpretację normy ISO 45001:2018. Dowiedź się, jak  dostosować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie do aktualnych wytycznych.


Zdobądź praktyczną wiedzę dotyczącą zasad przejścia z normy OHSAS 18001/PN-N-18001 na normę ISO 45001.


Uzyskaj kompetencje w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi.


Poznaj wymagania i zdobądź uprawnienia systemów SCC, VCA i Hot Work Licence.


Zapisz się na wybrane szkolenie już dziś!