Bezpieczeństwo pracowników przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

Bezpieczeństwo pracowników przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
Cena netto 1099.00 zł
Cena brutto 1351.77 zł

Opis

Spełnij europejskie standardy bezpieczeństwa. Podnieś poziom bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne. Zdobądź kompetencje z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych.


Zbuduj świadomość pracowników z zakresie zagrożeń występujących podczas wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych.


Poznaj zagrożenia pożarowe występujące w procesie produkcyjnym.


Zdobądź praktyczną wiedzę dotyczącą udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym osobom.


Zarezerwuj termin szkolenia już dziś!

 1. Zapewnienie takiej organizacji, przygotowania i prowadzenia prac wewnątrz zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych, aby wykonywana praca była bezpieczna, a osoby wykonujące te prace były przekonane ze nie grożą im niebezpieczeństwa, które mogą spowodować utratę zdrowia lub życia,
 2. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, sposobami gaszenia różnych grup pożarów, zasadami ewakuacji podczas powstania pożaru, omówienie systemamów pożarowych najczęściej spotykanych w zakładach pracy,
 3. Praktyczne przeszkolenie uczestników z zasad udzielania pierwszej pomocy według najnowszych standardów ERC I AHA.

Kierownicy i Pracownicy zakładów pracy, w których występują zbiorniki naziemne, podziemne i przestrzenie zamknięte, firmy dokonujące napraw i konserwacji zbiorników.

Osoby wykonujące prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach, lub jest w inny sposób utrudnione.

Zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi podczas wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych.

 1. Odpowiedzialność prawna osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
 2. Zasady opracowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych. Wzorcowa dokumentacja,
 3. Środki techniczne stosowane podczas wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych (aparaty powietrzne, eksplozymetry, mierniki chemiczne, sprzęt ewakuacyjny, środki łączności, ochrony osobiste pracowników itp.),
 4. Omówienie autentycznych zdarzeń powstałych podczas nieprawidłowego wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych.
 5. Zasady wykonywania prac w strefach zagrożonych wybuchem Strefa 0,1,2.
 6. Przeszkolenie osób z zakresu bezpieczeństwa pożarowego występującego w procesie produkcyjnym.
 7. Omówienie aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 8. Charakterystyka systemów wykrywania i gaszenia pożaru na przykładzie wybranych obiektów,
 9. Zasady bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie, obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie działań ewakuacyjnych,
 10. Rodzaje alarmów i sposoby ostrzegania osób podczas powstania zagrożenia, instrukcja alarmowania,
 11. Sposoby użycia różnych rodzajów gaśnic (zasady działania, omówienie grup pożarów).
 12. Zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym:
 13. przy utracie przytomności,
 14. przy krwotokach,
 15. przy zawale serca,
 16. przy zadławieniach pokarmowych,
 17. przy oparzeniach,
 18. przy obrażeniach kręgosłupa,
 19. przy złamaniach,
 20. przy zranieniach,
 21. przy porażeniu prądem,
 22. przy zatruciach,
 23. przy ataku epileptycznym,
 24. resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO
 25. ćwiczenia z użyciem defibrylatora Philips FRX
 26. Szkolenie będzie przeprowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów - ERC 2010 oraz AHA.


Prezentacja, wykład, konwersacje, ćwiczenia praktyczne, test końcowy.

 1. Przekazanie wiedzy, która w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo osób wykonujących tego typu prace,
 2. Świadomość kadry kierowniczej o odpowiedzialności prawnej za pracowników wykonujących tego typu prace,
 3. Otrzymanie wzorów dokumentacji wymaganej przy prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych,
 4. Redukcja zagrożeń przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
 5. Skrócenie czasu wykonywanych tych prac,
 6. Zmniejszenie statystyki wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,
 7. Dbałość o zdrowie i życie osób zatrudnionych w zakładzie prac.

Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły