Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów

Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów

Zdobądź wiedzę i umiejętności niezbędne do spełnienia przepisów prawa krajowego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa maszyn i wyrobów, w tym produktów budowlanych, elektrycznych, motoryzacyjnych!


Poznaj wymagania i procedury obowiązkowe dotyczące oznakowania CE i deklaracji zgodności producenta lub importera wprowadzającego produkt na teren UE.


Poznaj zakres dyrektywny niskonapięciowa LVD 2014/35/UE. Sprawdź zakres odpowiedzialności i podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny na teren UE.


Zdobądź praktyczną wiedzę w zakresie wymagań dyrektywy 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych.


Upewnij się, że działając w branży automotive znasz zakres odpowiedzialności prawnej za produkt i jego bezpieczeństwo.


Dowiedz się, jakie są prawne warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku UE wyrobów budowlanych.


Podnieś kompetencje z zakresu bezpieczeństwa maszyn użytkowanych w UE. Dowiedz się, jakie wymagania krajowe i europejskie obowiązują w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.


Zapisz się na wybrane szkolenie już dziś!