Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego

Cena netto 1599.00 zł
Cena brutto 1966.77 zł

Opis

Skompletuj wiedzę w związku z szeregiem dyrektyw unijnych niezbędnych przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy.


Podczas naszego szkolenia zaczerpniesz wiedzy na temat prawa europejskiego i krajowego, a także dowiesz się jak poprawnie tworzyć niezbędną dokumentację.


Twoim obowiązkiem jest kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego - pamiętaj o tym!

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat oraz poznanie:

 1. przepisów prawnych (UE i prawa polskiego) regulujących zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 2. struktury systemu zapewniającego osiągnięcie prawnie wymaganego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 3. wymagań dyrektyw zapewniających uzyskanie wymaganego, optymalnego poziomu ryzyka związanego z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych,
 4. zakresu dopuszczalnych zmian i modyfikacji wprowadzanych przez użytkowników maszyn,
 5. wymagań krajowych przepisów prawnych zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych i ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń technicznych.

Szkolenie adresowane jest do:

 1. kierowników technicznych,
 2. kadry zarządzającej oraz inspektorów kontroli przedsiębiorstw eksploatujących maszyny i urządzenia techniczne,
 3. inspektorzy bhp i specjaliści ds. bezpieczeństwa, zajmujący się organizacją i oceną stanowisk pracy przy maszynach,
 4. pracowników działów bhp, nadzorujących wyposażenie techniczne stanowisk pracy,
 5. pracowników służb technicznych przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego.

Szkolenie trwa 7 godzin zegarowych 09:00 – 16:00 lub 08:00 – 15:00.

Potwierdzenie godzin szkolenia wyślemy na 7 dni przed terminem razem z potwierdzeniem realizacji, pozostałymi informacjami organizacyjnymi oraz linkiem do spotkania.


Program:

Blok I

 1. Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,Obowiązki producentów, pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników,
 2. zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych,
 3. System bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych,
 4. struktura wymagań dyrektyw Unii Europejskiej,
 5. struktura wymagań prawa polskiego,
 6. Maszyny i urządzenia techniczne na wspólnym europejskim rynku (aspekty bezpieczeństwa w wymaganiach dyrektyw Nowego Podejścia) D,
 7. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
 8. obszary i specyfikacja wymagań zasadniczych,
 9. ocena spełnienia wymagań zasadniczych, domniemanie zgodności.


Blok II

 1. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
 2. obowiązki producenta (oznakowanie CE, deklaracja zgodności),
 3. obowiązki wprowadzającego urządzenie do eksploatacji,
 4. obowiązki eksploatującego urządzenia techniczne,
 5. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE,
 6. struktura wymagań i obowiązki wynikające z dyrektywy,
 7. Dyrektywy ciśnieniowe 87/404/EWG i 97/23/WE,
 8. struktura wymagań i obowiązki wynikające z dyrektywy,
 9. Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,
 10. struktura wymagań i obowiązki wynikające z dyrektywy,
 11. Dyrektywy Nowego Podejścia,
 12. zakres przedmiotowy dyrektyw powiązanych,
 13. wymagania obowiązujące łącznie komplementarność wymagań,


Blok III

 1. Normy zharmonizowane w ocenie zgodności,
 2. specyfika norm zharmonizowanych,
 3. możliwości praktyczne zastosowania norm zharmonizowanych,
 4. odniesienie norm zharmonizowanych do wymagań zasadniczych,
 5. Normy krajowe w ocenie zgodności,
 6. rola norm krajowych w zapewnieniu zgodności z wymaganiami dyrektywy,
 7. Charakterystyka wyposażenia roboczego,
 8. maszyny i urządzenia techniczne traktowane jako wyposażenie robocze (podlegające dyrektywie narzędziowej),
 9. warunki wprowadzenia wyposażenia roboczego do eksploatacji,
 10. Eksploatacja wyposażenia roboczego w regulacjach prawnych,
 11. regulacje prawa wspólnotowego,
 12. regulacje prawa krajowego,
 13. Dyrektywa ramowa 89/391/EWG,
 14. identyfikacja wymagań dyrektywy ramowej odnoszących się do maszyn i urządzeń technicznych,
 15. kształtowanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa i redukcja ryzyka,
 16. Dyrektywa ramowa 89/391/EWG,
 17. rola i zadania dyrektyw szczegółowych,
 18. kształtowanie warunków do bezpiecznego wykonywania pracy.


Blok IV

 1. Dyrektywa szczegółowa 2009/104/WE,
 2. kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego,
 3. redukcja zagrożeń na stanowisku pracy (przykłady wymagań i stosowanych rozwiązań),
 4. Dyrektywy szczegółowe, powiązane z dyrektywą 2009/104/WE,
 5. kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego,
 6. redukcja zagrożeń na stanowisku pracy (przykłady wymagań i stosowanych rozwiązań),
 7. Wymagania branżowe (krajowe) w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy,
 8. odniesienie wymagań minimalnych do wymagań krajowych z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony zdrowia zatrudnionych przy obsłudze urządzeń technicznych,
 9. Nadzór nad eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych,
 10. krajowe wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy,
 11. wymagania branżowe w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w środowisku pracy.


Blok V

 1. Dokumentacja techniczna maszyn,
 2. struktura dokumentacji użytkowania maszyn,
 3. Deklaracja zgodności/ deklaracja włączenia,
 4. struktura i zawartość deklaracji zgodności,
 5. struktura i zawartość deklaracji włączenia maszyny nieukończonej,
 6. Poświadczenie zgodności,
 7. struktura i zawartość deklaracji zgodności,


Podsumowanie, dyskusja.

Wykład połączony z omówieniem przykładów

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują informacje dotyczące potrzeby dostosowania maszyn i urządzeń technicznych do wymagań minimalnych i innych dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia