Auditor wewnętrzny FSSC 22000

Auditor wewnętrzny FSSC 22000
Cena netto 1299.00 zł

Opis

Pracujesz w branży spożywczej? Chcesz zdobyć uprawnienia Auditora wewnętrznego FSSC 22000?


Poznaj wymagania i interpretację standardu FSSC 22000:2017 wersja 4.1. Zdobądź kompetencje w zakresie planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami FSSC 22000 wersja 4.1.


Zapisz się na szkolenie już dziś!

 1. Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditorów wewnętrznych FSSC 22000:2017 wersja 4.1
 2. Ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przygotowywania oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych FSSC 22000:2017 wersja 4.1
 3. Nabycie umiejętności prowadzenia auditu wewnętrznego tak, aby przynosił organizacji wartość dodaną

Kandydaci na auditorów wewnętrznych standardu FSSC 22000:2017 wersja 4.1 zgodnie z wymaganiami standardu FSSC 22000:2017 wersja 4.1

Wprowadzenie:

 1. Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu
 2. Omówienie zadań auditora wewnętrznego
 3. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności
 4. Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
 5. Kluczowe wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normy
 6. FSSC 22000:2017 wersja 4.1.
 7. ISO/TS 22002-1:2009
 8. ISO 22000:2005

z punktu widzenia auditora wewnętrznego


Audit systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności:

 1. Definicja auditu
 2. Cele przeprowadzania auditów wewnętrznych
 3. Cykl auditu wewnętrznego
 4. Harmonogram auditów
 5. Wyznaczenie auditorów
 6. Opracowanie planu auditu
 7. Wymagania dla auditora


Przygotowanie auditu wewnętrznego:

 1. Planowanie auditu
 2. Listy sprawdzające


Przeprowadzenie auditu wewnętrznego:

 1. Spotkanie otwierające
 2. Techniki auditowania
 3. Definicja i stwierdzanie niezgodności
 4. Dokumentowanie niezgodności/spostrzeżeń
 5. Ćwiczenie: studium przypadku
 6. Raportowanie wyników auditu, opracowanie raportu, prezentacja dla kierownictwa
 7. Działania wynikające z raportu


Praktyczne aspekty przeprowadzania auditów wewnętrznych:

 1. Warsztaty - studium przypadku – praca w grupach polegająca na analizie różnych przypadków celem stwierdzania niezgodności lub jej braku oraz doskonaleniu umiejętności wyciągania wniosków z auditu i pisania raportu. Podczas ćwiczenia będę zastosowane scenki auditowe, w których uczestnicy będę prowadzić konwersację jako auditorzy z wykładowcą jako auditowanym.Dodatkowo, uczestnicy będą ćwiczyli wyciąganie wniosków na podstawie zdjęć. Ćwiczenie to pozwoli doskonalić umiejętności spostrzegawczości auditora.


Warsztaty, indywidualne ćwiczenia orazporady trenera dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników 


Egzamin końcowy

Szkolenie ma charakter teoretyczno -warsztatowy. Wykłady teoretyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu omawianej tematyki.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali umiejętności dotyczące:

 1. Planowania i przeprowadzania auditu wewnętrznego FSSC 22000:2017 wersja 4.1.
 2. Stworzenia planu auditu
 3. Stworzenia listy pytań kontrolnych
 4. Opracowania raportu z auditu
 5. Interpretacji wymagań standardu FSSC 22000:2017 wersja 4.1. pod kątem auditu wewnętrznego
 6. Prowadzenia auditu w tym rozmów, wywiadów podczas auditu
 7. Prawidłowego zachowania się podczas przeprowadzania auditu
 8. Formułowania niezgodności i spostrzeżeń z auditu

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Auditor Wewnętrzny Food Safety System Certification 22000:2017 wersja 4.1”

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać.
- Krystyna

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły