Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

Auditor Wewnętrzny ISO 50001
Cena netto 1749.00 zł
Cena brutto 2151.27 zł

Opis

Uzyskaj wiedzę i potwierdzenie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 w Twojej organizacji!


Poznaj zadania audytora w kontekście wymagań normy ISO 50001:2018. Zdobądź kompetencje w zakresie planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania energią efektywnie zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zdaj test i uzyskaj uprawnienia do audytowania systemu zarządzania energią!


Do udziału w szkoleniu konieczna jest znajomość wymagań normy ISO 50001, a w czasie szkolenia dostęp do treści jej wymagań.


Zarezerwuj miejsce na szkoleniu już dziś!

 1. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią [EnMS] w organizacjach o różnym charakterze,
 2. Przedstawienie funkcji i zadań auditora w kontekście wymagań normy ISO 50001:2018,
 3. Nauczenie uczestnika szkolenia, jak przeprowadzić audit wewnętrzny systemu zarządzania energią efektywnie i zgodnie z międzynarodowymi standardami,
 4. Przekazanie wiedzy na temat formowania i zbierania danych wejściowych do procesu auditu systemu zarządzania energią,
 5. Dostarczenie informacji odnośnie realizacji i sposobów dokumentowania wyników z auditu systemu zarządzania energią,
 6. Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzenie kwalifikacji na auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią.

Kandydaci na auditorów wewnętrznych ISO 50001:2018


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań normy ISO 50001, a w czasie szkolenia dostęp do treści jej wymagań.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 9:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, prezentacja celów i programu

Test

Test wiedzy

Wykład / Dyskusja moderowana

Omówienie istoty oraz terminów związanych z SZE – czym jest efektywność i kiedy o niej mówimy w świetle zarządzania energią?

Wykład / Dyskusja moderowana

Kompetencje auditora SZE wg ISO 19011

Wykład / Dyskusja moderowana

Przypomnienie wymagań normy ISO 50001 w kontekście audytowania wewnętrznego

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Ćwiczenia / Wykład

Ćwiczenie: Powiązanie zapisów procedury dotyczącej systemu zarządzania energią z wymaganiami normy ISO 50001

Ćwiczenia / Wykład

Przedstawienie funkcji i zadań auditora w kontekście doskonalenia SZE według wymagań normy ISO 50001:2018

Ćwiczenia / Wykład

Omówienie metodyki procesu auditu wewnętrznego wraz z przykładami – przygotowywanie dokumentacji auditowej.

Ćwiczenia / Wykład

Ćwiczenie: Powiązanie listy przykładowych pytań kontrolnych z normą ISO 50001

Dzień 2 9:00-12:30 Wykład / Ćwiczenia

Spotkanie otwierające – prawidłowa postawa auditora

Wykład / Ćwiczenia

Ćwiczenie: Poszukiwanie dowodów zgodności z danym punktem normy ISO 50001

Wykład / Ćwiczenia

Ćwiczenie: Niezgodność a norma ISO 50001

Wykład / Ćwiczenia

Ćwiczenie: Przygotowanie procesu auditu SZE w ujęciu normy ISO 50001

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład / Ćwiczenia

Zasady sporządzenia listy spostrzeżeń i raportu z auditu wewnętrznego

Wykład / Ćwiczenia

Ćwiczenie: Realizacja procesu auditu – sporządzenie spostrzeżeń oraz raportu z auditu

Wykład / Ćwiczenia

Spotkanie zamykające – prawidłowa postawa auditora

Test

Egzamin w formie testu

Omówienie wyników

Dyskusja moderowana, ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Test temat:

    Test wiedzy

   3. Wykład / Dyskusja moderowana temat:

    Omówienie istoty oraz terminów związanych z SZE – czym jest efektywność i kiedy o niej mówimy w świetle zarządzania energią?

   4. Wykład / Dyskusja moderowana temat:

    Kompetencje auditora SZE wg ISO 19011

   5. Wykład / Dyskusja moderowana temat:

    Przypomnienie wymagań normy ISO 50001 w kontekście audytowania wewnętrznego

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Ćwiczenia / Wykład temat:

    Ćwiczenie: Powiązanie zapisów procedury dotyczącej systemu zarządzania energią z wymaganiami normy ISO 50001

   2. Ćwiczenia / Wykład temat:

    Przedstawienie funkcji i zadań auditora w kontekście doskonalenia SZE według wymagań normy ISO 50001:2018

   3. Ćwiczenia / Wykład temat:

    Omówienie metodyki procesu auditu wewnętrznego wraz z przykładami – przygotowywanie dokumentacji auditowej.

   4. Ćwiczenia / Wykład temat:

    Ćwiczenie: Powiązanie listy przykładowych pytań kontrolnych z normą ISO 50001

 2. Dzień 2

  1. 9:00-12:30

   1. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Spotkanie otwierające – prawidłowa postawa auditora

   2. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Ćwiczenie: Poszukiwanie dowodów zgodności z danym punktem normy ISO 50001

   3. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Ćwiczenie: Niezgodność a norma ISO 50001

   4. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Ćwiczenie: Przygotowanie procesu auditu SZE w ujęciu normy ISO 50001

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Zasady sporządzenia listy spostrzeżeń i raportu z auditu wewnętrznego

   2. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Ćwiczenie: Realizacja procesu auditu – sporządzenie spostrzeżeń oraz raportu z auditu

   3. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Spotkanie zamykające – prawidłowa postawa auditora

   4. Test temat:

    Egzamin w formie testu

    Omówienie wyników

   5. Dyskusja moderowana, ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie w celu zapewnienia jakości nauczania.

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy uczestnikami i prowadzącym.

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:

 1. Planować i realizować audit wewnętrzny systemu zarządzania energią w sposób zgodny z wytycznymi normy ISO 19011,
 2. Przygotować listę pytań kontrolnych zgodnie z programem auditu,
 3. Poszukiwać wartościowych dowodów zgodności i/lub niezgodności w postaci próbek, kluczowych dla funkcjonowania systemu zarządzania energią,
 4. Szacować wagę niezgodności i formułować jej treść,
 5. Weryfikować skuteczność podjętych działań korygujących i zapobiegawczych,
 6. Sugerować działania doskonalące system zarządzania energią,
 7. Dostarczać dowodów, iż system zbudowany w firmie funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001 i posiada potencjał do uzyskania stosownego certyfikatu.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2018”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia