Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

Auditor Wewnętrzny ISO 50001
Cena netto 1749.00 zł
Cena brutto 2151.27 zł

Opis

Uzyskaj wiedzę i potwierdzenie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 w Twojej organizacji!


Poznaj zadania audytora w kontekście wymagań normy ISO 50001:2018. Zdobądź kompetencje w zakresie planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania energią efektywnie zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zdaj test i uzyskaj uprawnienia do audytowania systemu zarządzania energią!


Do udziału w szkoleniu konieczna jest znajomość wymagań normy ISO 50001, a w czasie szkolenia dostęp do treści jej wymagań.


Zarezerwuj miejsce na szkoleniu już dziś!

 1. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią [EnMS] w organizacjach o różnym charakterze,
 2. Przedstawienie funkcji i zadań auditora w kontekście wymagań normy ISO 50001:2018,
 3. Nauczenie uczestnika szkolenia, jak przeprowadzić audit wewnętrzny systemu zarządzania energią efektywnie i zgodnie z międzynarodowymi standardami,
 4. Przekazanie wiedzy na temat formowania i zbierania danych wejściowych do procesu auditu systemu zarządzania energią,
 5. Dostarczenie informacji odnośnie realizacji i sposobów dokumentowania wyników z auditu systemu zarządzania energią,
 6. Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzenie kwalifikacji na auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią.

Kandydaci na auditorów wewnętrznych ISO 50001:2018


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań normy ISO 50001, a w czasie szkolenia dostęp do treści jej wymagań.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 9:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, prezentacja celów i programu

Test

Test wiedzy

Wykład / Dyskusja moderowana

Omówienie istoty oraz terminów związanych z SZE – czym jest efektywność i kiedy o niej mówimy w świetle zarządzania energią?

Wykład / Dyskusja moderowana

Kompetencje auditora SZE wg ISO 19011

Wykład / Dyskusja moderowana

Przypomnienie wymagań normy ISO 50001 w kontekście audytowania wewnętrznego

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Ćwiczenia / Wykład

Ćwiczenie: Powiązanie zapisów procedury dotyczącej systemu zarządzania energią z wymaganiami normy ISO 50001

Ćwiczenia / Wykład

Przedstawienie funkcji i zadań auditora w kontekście doskonalenia SZE według wymagań normy ISO 50001:2018

Ćwiczenia / Wykład

Omówienie metodyki procesu auditu wewnętrznego wraz z przykładami – przygotowywanie dokumentacji auditowej.

Ćwiczenia / Wykład

Ćwiczenie: Powiązanie listy przykładowych pytań kontrolnych z normą ISO 50001

Dzień 2 9:00-12:30 Wykład / Ćwiczenia

Spotkanie otwierające – prawidłowa postawa auditora

Wykład / Ćwiczenia

Ćwiczenie: Poszukiwanie dowodów zgodności z danym punktem normy ISO 50001

Wykład / Ćwiczenia

Ćwiczenie: Niezgodność a norma ISO 50001

Wykład / Ćwiczenia

Ćwiczenie: Przygotowanie procesu auditu SZE w ujęciu normy ISO 50001

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład / Ćwiczenia

Zasady sporządzenia listy spostrzeżeń i raportu z auditu wewnętrznego

Wykład / Ćwiczenia

Ćwiczenie: Realizacja procesu auditu – sporządzenie spostrzeżeń oraz raportu z auditu

Wykład / Ćwiczenia

Spotkanie zamykające – prawidłowa postawa auditora

Test

Egzamin w formie testu

Omówienie wyników

Dyskusja moderowana, ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Test temat:

    Test wiedzy

   3. Wykład / Dyskusja moderowana temat:

    Omówienie istoty oraz terminów związanych z SZE – czym jest efektywność i kiedy o niej mówimy w świetle zarządzania energią?

   4. Wykład / Dyskusja moderowana temat:

    Kompetencje auditora SZE wg ISO 19011

   5. Wykład / Dyskusja moderowana temat:

    Przypomnienie wymagań normy ISO 50001 w kontekście audytowania wewnętrznego

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Ćwiczenia / Wykład temat:

    Ćwiczenie: Powiązanie zapisów procedury dotyczącej systemu zarządzania energią z wymaganiami normy ISO 50001

   2. Ćwiczenia / Wykład temat:

    Przedstawienie funkcji i zadań auditora w kontekście doskonalenia SZE według wymagań normy ISO 50001:2018

   3. Ćwiczenia / Wykład temat:

    Omówienie metodyki procesu auditu wewnętrznego wraz z przykładami – przygotowywanie dokumentacji auditowej.

   4. Ćwiczenia / Wykład temat:

    Ćwiczenie: Powiązanie listy przykładowych pytań kontrolnych z normą ISO 50001

 2. Dzień 2

  1. 9:00-12:30

   1. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Spotkanie otwierające – prawidłowa postawa auditora

   2. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Ćwiczenie: Poszukiwanie dowodów zgodności z danym punktem normy ISO 50001

   3. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Ćwiczenie: Niezgodność a norma ISO 50001

   4. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Ćwiczenie: Przygotowanie procesu auditu SZE w ujęciu normy ISO 50001

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Zasady sporządzenia listy spostrzeżeń i raportu z auditu wewnętrznego

   2. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Ćwiczenie: Realizacja procesu auditu – sporządzenie spostrzeżeń oraz raportu z auditu

   3. Wykład / Ćwiczenia temat:

    Spotkanie zamykające – prawidłowa postawa auditora

   4. Test temat:

    Egzamin w formie testu

    Omówienie wyników

   5. Dyskusja moderowana, ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie w celu zapewnienia jakości nauczania.

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy uczestnikami i prowadzącym.

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:

 1. Planować i realizować audit wewnętrzny systemu zarządzania energią w sposób zgodny z wytycznymi normy ISO 19011,
 2. Przygotować listę pytań kontrolnych zgodnie z programem auditu,
 3. Poszukiwać wartościowych dowodów zgodności i/lub niezgodności w postaci próbek, kluczowych dla funkcjonowania systemu zarządzania energią,
 4. Szacować wagę niezgodności i formułować jej treść,
 5. Weryfikować skuteczność podjętych działań korygujących i zapobiegawczych,
 6. Sugerować działania doskonalące system zarządzania energią,
 7. Dostarczać dowodów, iż system zbudowany w firmie funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001 i posiada potencjał do uzyskania stosownego certyfikatu.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2018”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia