Bezpieczeństwo maszyn - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody

Bezpieczeństwo maszyn - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody
Cena netto 1599.00 zł
Cena brutto 1966.77 zł

Opis

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze szkolenie z zakresu Dyrektyw Unii Europejskiej i bezpieczeństwa!


Tematem wiodącym będzie bezpieczeństwo maszyn i wynikająca z przepisów UE odpowiedzialność dla producentów i importerów za szkody.


Pozyskasz potrzebną wiedzę analityczną, a Twoja firma trafi do końcowego odbiorcy spełniając wszystkie wymogi!

 1. Pozyskanie wiedzy nt. wymagań w obszarze odpowiedzialności podmiotów /osób wprowadzających maszyny na teren UE.
 2. Pozyskanie zdolności przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny zgodności.
 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie procesu Deklaracji Zgodności i zasad oznakowania symbolem CE .
 4. Spełnienie oczekiwań odbiorców końcowych pod kątem zgodności maszyny z wymaganiami zasadniczymi.

DEKRA kieruje w/w szkolenie przede wszystkim do producentów, importerów maszyn udostępnianych do użytkowania na rynku Unii Europejskiej.

 1. Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą maszynową 2006/42/EC.
 2. Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą narzędziową 2009/104/EC.
 3. Udostępnianie maszyn na rynku i cele związane z bezpieczeństwem.
 4. Zasady i wymagania BHP przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych wg t.j. Dz.U. 2017, Nr 0, poz. 1226 do Dz.U. 2002, Nr 166, poz. 1360 ze zm. – Ustawa o Systemie Oceny Zgodności
 5. Domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi.
 6. Dokumentacja techniczna koniecznym elementem procedury oceny zgodności.
 7. Deklaracja Zgodności i oznakowania CE.
 8. Produkt, maszyna niebezpieczna - zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.
 9. Odpowiedzialność za produkt wprowadzony na rynek UE – Dyrektywa Bezpieczeństwa Ogólnego 2001/95/EC oraz Ustawa RP z 12 grudnia 2003 ,Dz.U.Nr229,poz.2275.
 10. Odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek UE - zasada ryzyka wg dyr.85/374/EEC
 11. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Ustawa RP z 02 marca 2000, Dz.U.2000 Nr22poz.271.
 12. Odpowiedzialność karna za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny na gruncie przepisów kodeksu cywilnego.

 1. Pozyskanie wiedzy nt. wymagań w obszarze odpowiedzialności podmiotów /osób wprowadzających maszyny na teren UE.
 2. Pozyskanie zdolności przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny zgodności.
 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie procesu Deklaracji Zgodności i zasad oznakowania symbolem CE .
 4. Spełnienie oczekiwań odbiorców końcowych pod kątem zgodności maszyny z wymaganiami zasadniczymi.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia