Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody

Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych
Cena netto 1599.00 zł
Cena brutto 1966.77 zł

Opis

Zdobądź umiejętności do samodzielnego przeprowadzania podstawowej oceny zgodności wyrobów elektrycznych.


Przyłóż większą wagę do przepisów przewidzianych w prawie UE i poszerz potrzebną wiedzę już dziś!

 1. Pozyskanie wiedzy nt. wymagań w obszarze odpowiedzialności podmiotów /osób wprowadzających sprzęt elektryczny na teren UE.
 2. Pozyskanie zdolności samodzielnego przeprowadzanie podstawowej oceny zgodności.
 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie procedur i zasad oznakowania CE oraz wystawiania Deklaracji Zgodności.
 4. Spełnienie oczekiwań odbiorców końcowych pod kątem zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.

DEKRA kieruje w/w szkolenie przede wszystkim do producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego, przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia i udostępnionego na rynku UE.

Szkolenie trwa 7 godzin zegarowych 09:00 – 16:00 lub 08:00 – 15:00.

Potwierdzenie godzin szkolenia wyślemy na 7 dni przed terminem razem z potwierdzeniem realizacji, pozostałymi informacjami organizacyjnymi oraz linkiem do spotkania.


Program:

 1. Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą LVD 2014/35/UE,
 2. Udostępnianie sprzętu elektrycznego na rynku i cele związane z bezpieczeństwem,
 3. Obowiązki podmiotów gospodarczych : producentów , upoważnionych przedstawicieli ,importerów, dystrybutorów,
 4. Domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi,
 5. Dokumentacja techniczna koniecznym elementem procedury oceny zgodności,
 6. Wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznego sprzętu zgodnego,
 7. Deklaracja Zgodności i oznakowania CE,
 8. Sprzęt elektryczny niebezpieczny - zagrożenie dla zdrowia , mienia i życia,
 9. Odpowiedzialność za produkt wprowadzony na rynek UE – Dyrektywa Bezpieczeństwa Ogólnego 2001/95/EC oraz Ustawa RP z 12 grudnia 2003 ,Dz.U.Nr229,poz.2275,
 10. Odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek UE- zasady ryzyka wg dyr.85/374/EC,
 11. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Ustawa RP z 02 marca 2000, Dz.U.2000 Nr22poz.271,
 12. Odpowiedzialność karna za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny na gruncie przepisów kodeksu cywilnego.

 1. Pozyskanie wiedzy nt. wymagań w obszarze odpowiedzialności podmiotów /osób wprowadzających sprzęt elektryczny na teren UE.
 2. Pozyskanie zdolności samodzielnego przeprowadzanie podstawowej oceny zgodności.
 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie procedur i zasad oznakowania CE oraz wystawiania Deklaracji Zgodności.
 4. Spełnienie oczekiwań odbiorców końcowych pod kątem zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia