Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE

Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE
Cena netto 1099.00 zł

Opis

Produkujesz lub importujesz lub dystrybuujesz urządzenia ciśnieniowe? Poznaj wymagania dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE oraz praktyczne aspekty jej stosowania w Twojej firmie!


Podczas szkolenia, ekspert DEKRA przedstawi Ci najnowsze wymagania i interpretację zapisów dyrektywy 2014/68/UE. Omówmy zagadnienia kategoryzacji urządzeń ciśnieniowych i oznakowania CE. Podniesiesz kompetencje w zakresie prawidłowego zastosowania dyrektywy 2014/68/UE w Twojej firmie.


Zapisz się na szkolenie już dziś!

Przekazanie wiedzy z zakresu wymagań stawianych przez nową dyrektywę 2014/68/UE oraz praktyczne aspekty jej stosowania

Szkolenie z wymagań dyrektywy 2014/68/UE (nowa dyrektywa PED) kierowane jest do producentów urządzeń ciśnieniowych oraz ich upoważnionych przedstawicieli, importerów jak również dystrybutorów tych urządzeń.

 1. Omówienie dyrektywy 2014/68/UE
 2. Dyrektywa PED i prawo krajowe, wytyczne i interpretacje, dokumenty Komisji Europejskiej
 3. Zakresy i definicje
 4. Kategoryzacja urządzeń ciśnieniowych
 5. Klasyfikacja urządzeń oraz płynów
 6. Tablice kwalifikacyjne
 7. Oznakowanie CE
 8. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa:
 9. projektowanie
 10. wytwarzanie
 11. materiały
 12. Normy zharmonizowane
 13. Ocena końcowa
 14. kontrola końcowa
 15. próba wytrzymałości
 16. kontrola urządzeń ochronnych
 17. oznakowanie i etykietowanie
 18. Częste problemy występujące na etapie oceny końcowej dotyczące:
 19. materiałów
 20. wytwarzania
 21. dokumentacji jakościowej oraz ich zapobieganie

Szkolenie Nowa dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE realizowane jest przez 7 godzin zegarowych w formie wykładu/prezentacji i obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane z wymaganiami dyrektywy 2014/68/UE.

Dla uczestników:

 1. pozyskanie wiedzy z zakresu dyrektywy 2014/68/UE,
 2. umiejętność posługiwania się zapisami zawartymi w tekście dyrektywy oraz ich interpretacji,
 3. otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu,


Dla firmy:

 1. podniesienie świadomości oraz kompetencji personelu zaangażowanego w realizację projektów znajdujących się w obszarze obowiązywania dyrektywy 2014/68/UE.

 


Założenia

Uczestnik szkolenia poznał:

 1. zakres obowiązywania dyrektywy,
 2. procedury ocen zgodności,
 3. podstawy stosowania oznakowania CE,
 4. zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania oraz materiałów,
 5. normy zharmonizowane ze szczególnym uwzględnieniem norm dotyczących rurociągów technologicznych,
 6. problemy występujące na etapie oceny końcowej, ich przyczyny oraz sposoby zapobiegania.


Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. Prowadzący dostosowywał ilość i długość przerw, komunikacja była sprawna, nie było problemów technicznych.
- Andrzej
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać.
- Krystyna

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia