Metoda 8D oraz narzędzia pomocne przy analizie przyczyny źródłowej powstałego problemu

Cena netto 0.00 zł

Opis

* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


Metoda raportu 8D jest obecnie najbardziej efektywną metodą do kompleksowego zarządzania niezgodnościami w przedsiębiorstwie. W dużej większości klienci OEM w branży automotive wymagają opisu problemu według raportu 8D.


Zapraszamy na szkolenie, w którym uzyskasz wiedzę na temat metody 8D, nauczysz się wykorzystywać narzędzia powszechnie używane, a rozwiązywane problemy w grupie nie staną się dla Ciebie barierą!

 1. Uzyskanie wiedzy na temat metody 8D.
 2. Nauczenie się wykorzystywania narzędzi powszechnie używanych przy rozwiązywaniuproblemów.
 3. Nabycie praktycznych umiejętności dotyczących analizy przyczyny źródłowej powstałych problemów
 4. i skutecznego wdrażania odpowiednich działań eliminujących te przyczyny.
 5. Uświadomienie zalet z pracy grupowej podczas rozwiązywania problemów – w myśl zasady że rozwiązywanie problemów jednoosobowo jest nieefektywne.
 6. Pokazanie w jaki sposób praca z reklamacjami może przynieść korzyści w postaci bezcennego źródła wiedzy i doskonalenia systemu organizacji.

Osoby pracujące w zespołach jakościowych, zakupowych, inżynieryjnych i produkcyjnych biorących udział w procesie rozwiązywania problemów

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykład

Świadomość Jakości

Wykład /ćwiczenia

Znaczenie problemu i jego definicje

Wykład

8D Historia / Wprowadzenie

Wykład

D0 – Przygotowanie do procesu 8D

Wykład

D1 - Powołanie zespołu

 • Powołanie zespołu
 • Role członków zespołu
Wykład /ćwiczenia

D2 – opis problemu

 • Ważność poprawności opisania problemu,
 • 5W2H,
 • Analiza „Jest nie jest”.
12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /ćwiczenia

D3 – Działania natychmiastowe – containment action

 • Czas działania,
 • Rodzaje i przykłady działań.
Wykład /ćwiczenia

D4 – Analiza przyczyny źródłowej

 • Narzędzia
  • Ishikawa,
  • Burza mózgów.
Dzień 2 09:00-12:30 Wykład /ćwiczenia

D4 – Analiza przyczyny źródłowej

 • Narzędzia
  • 5xWHY,
  • FTA,
  • Drill deep & wide.
Wykład /ćwiczenia

D5 – Działania korygujące - planowanie

 • Definiowanie działań,
 • Analiza potencjalnego wpływu działań.
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład

D6 – Działania korygujące – wdrożenie

PDCA Weryfikacja skutecznego działania

Wykład

D7 – Działania zapobiegawcze

Wykład

D8 – Zamknięcie analizy i podziękowania dla zespołu

Wykład

Ocena raportów wynikających z metodologii 8D

Dyskusja moderowana /Ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykład temat:

    Świadomość Jakości

   3. Wykład /ćwiczenia temat:

    Znaczenie problemu i jego definicje

   4. Wykład temat:

    8D Historia / Wprowadzenie

   5. Wykład temat:

    D0 – Przygotowanie do procesu 8D

   6. Wykład temat:

    D1 - Powołanie zespołu

    • Powołanie zespołu
    • Role członków zespołu
   7. Wykład /ćwiczenia temat:

    D2 – opis problemu

    • Ważność poprawności opisania problemu,
    • 5W2H,
    • Analiza „Jest nie jest”.
  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /ćwiczenia temat:

    D3 – Działania natychmiastowe – containment action

    • Czas działania,
    • Rodzaje i przykłady działań.
   2. Wykład /ćwiczenia temat:

    D4 – Analiza przyczyny źródłowej

    • Narzędzia
     • Ishikawa,
     • Burza mózgów.
 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Wykład /ćwiczenia temat:

    D4 – Analiza przyczyny źródłowej

    • Narzędzia
     • 5xWHY,
     • FTA,
     • Drill deep & wide.
   2. Wykład /ćwiczenia temat:

    D5 – Działania korygujące - planowanie

    • Definiowanie działań,
    • Analiza potencjalnego wpływu działań.
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład temat:

    D6 – Działania korygujące – wdrożenie

    PDCA Weryfikacja skutecznego działania

   2. Wykład temat:

    D7 – Działania zapobiegawcze

   3. Wykład temat:

    D8 – Zamknięcie analizy i podziękowania dla zespołu

   4. Wykład temat:

    Ocena raportów wynikających z metodologii 8D

   5. Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 1. znać i rozumieć podstawowe pojęcia związane z metodą 8D,
 2. potrafić zdefiniować odpowiednio problem,
 3. rozumieć w jaki sposób eliminacja przyczyn źródłowych może się przyczynić do doskonalenia systemu organizacji,
 4. potrafić zespołowo przeprowadzić analizę przyczyny źródłowej,
 5. potrafić wykorzystywać i używać odpowiednich narzędzi podczas analizy przyczyny źródłowej,
 6. skutecznie eliminować przyczyny źródłowe problemów poprzez odpowiednie wprowadzanie działań korygujących,
 7. wiedzieć jak analizować i oceniać skuteczność wprowadzanych działań.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Metoda 8D oraz narzędzia pomocne przy analizie przyczyny źródłowej powstałego problemu”

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie.
- Michał
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10.
- Tomasz

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia