Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100

Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 - szkolenie
Cena netto 1599.00 zł
Cena brutto 1966.77 zł

Opis

Istotną zmianą, która miała wpływ na wymagania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie i dystrybucji maszyn była dyrektywa wydana w 2009 roku (Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE). Zmieniła ona zarówno system oceny zgodności i certyfikacji jak i wymagania norm zharmonizowanych dotyczących pras oraz układów sterowania i techniki bezpieczeństwa. W związku z tym mamy okazję gorąco zaprosić Państwa na szkolenie, na którym przeanalizujemy problemy interpretacyjne polskich i europejskich przepisów prawnych.


Wybierz nasze szkolenie, by móc prawidłowo oceniać stan bezpieczeństwa maszyn i ich układów sterowania!

Zdobycie wiedzy nt.:

 1. wymagań prawnych dla maszyn,
 2. norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową,
 3. metod oceny ryzyka od strony teoretycznej i w przypadku wybranej metody od strony praktycznej,
 4. zasadach doboru środków redukcji ryzyka.

Kierownictwo zakładu, projektanci maszyn i stanowisk pracy, technolodzy, służby utrzymania ruchu, służby BHP

09:00-12:30

 1. Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu
 2. Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową
 3. Ocena ryzyka wg PN-EN ISO 12100:2012 – ograniczenia, cykle życia, identyfikacja zagrożeń


12:30-13:15

 1. Przerwa obiadowa


13:15-16:00

 1. Metody oceny ryzyka wg ISO/TR 14121-2
 2. Redukcja ryzyka – rozwiązania konstrukcyjne bezpieczne same w sobie
 3. Redukcja ryzyka – techniczne i uzupełniające środki ochronne
 4. Redukcja ryzyka – informacje dotyczące użytkowania
 5. Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych


 Po szkoleniu uczestnik:

zna wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn,

zna harmonizacje normatywną do dyrektywy maszynowej,

zna sposób przeprowadzania oceny ryzyka,

zna metody oceny ryzyka,

zna etapy redukcji ryzyka,

potrafi samodzielnie doskonalić wiedzę z zakresu prawnego,

potrafi samodzielnie doskonalić wiedzę z zakresu oceny i redukcji ryzyka.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100:2012”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia