Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 19443

Pełnomocnik ISO 19443 - energetyka jądrowa - szkolenie DEKRA
Cena netto 1999.00 zł
Cena brutto 2458.77 zł

Opis

Zostań ekspertem w zakresie zarządzania jakością w branży energetyki jądrowej!


Szkolenie dla kadry kierowniczej i osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 19443.Jeśli posiadasz już certyfikat pełnomocnika ISO 9001, podczas tego szkolenia:


 1. zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 19443;
 2. dowiesz się, jak przygotować Twoją firmę do audytu jednostki certyfikującej;
 3. uzyskasz imienny certyfikat, który otworzy Ci drzwi do kariery w dynamicznie rozwijającej się branży energetyki jądrowej.W Programie polskiej energetyki jądrowej przeczytasz, że liczbę pracowników jednej elektrowni jednoblokowej szacuje się na 500-700 osób, w tym 300-400 specjalistów nietechnicznych [Monitor Polski z dnia 16 października 2020 r., poz. 946, s. 18].


Obecnie w Polsce brakuje specjalistów w obszarze jakości i bezpieczeństwa energetyki jądrowej (ITNS), możesz więc liczyć na dobrze płatną pracę.

Celem szkolenia jest aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał zasady systemu zarządzania zgodnego z ISO 19443,
 2. znał i rozumiał podstawowe wymagania normy ISO 19443,
 3. znał i rozumiał zasady i korzyści z integracji systemów zarządzania wg ISO 19443 z systemem zarządzania jakością i innymi.


Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności:

 1. interpretacji i stosowania wymagań ISO 19443,
 2. integracji elementów systemu ISO 19443 z systemem zarządzania jakością i innymi
 3. zaplanowania wdrożenia systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 19443,
 4. zaplanowania przeglądu zarządzania systemu zarządzania wg ISO 19443,
 5. reprezentowania organizacji podczas auditu jednostki certyfikującej


Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie:

 1. promowania pozytywnych zmian i korzyści dla organizacji wynikających z wdrożenia systemu wg ISO 19443.


Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz pełnomocników ds. systemu zarządzania, pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 zainteresowanych wdrożeniem lub utrzymaniem systemu zarządzania wg ISO 19443.

Dzień 1

09:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu


Test wiedzy znajomości wymagań norm ISO 9001

Celem testu jest sprawdzenie wiedzy uczestników po to, aby skutecznie przeprowadzić ich przez dalsze części szkolenia


Wprowadzenie i przypomnienie:

 1. zasad podejścia procesowego
 2. zasad zarządzania procesami
 3. zasad integracji systemu zarządzania w oparciu o podejście procesowe
 4. celów systemu zarządzania wg ISO 19443


12:30-13.15

Przerwa


13:15-16:00

Nowe wymagania normy ISO 19443 w stosunku do normy ISO 9001


Dzień 2

09:00-12:30

Dokumentacja na zgodność z wymaganiami ISO 19443


12:30-13:15

Przerwa


13:15-16:00

Audity wewnętrzne

Przeglądy zarządzania

Integracja z systemem zarządzania z innymi systemami

Etapy i zaplanowanie wdrożenia ISO 19443, ryzyka

Przygotowanie organizacji do certyfikacji


Test

Zakończenie szkolenia: wyniki testu, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał znaczenie zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji.
 2. znał i rozumiał rolę kierownictwa oraz rolę pełnomocnika ds. ZSZ,
 3. znał i rozumiał zasady systemów zarządzania zgodnych z ISO 19443,
 4. znał i rozumiał najważniejsze wymagania zawarte w normach ISO 19443


Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować najważniejsze wymagania zawarte w z ISO 19443,
 2. umiał utworzyć i nadzorować dokumentację systemu zarządzania na zgodność z ISO 19443,
 3. umiał sporządzić harmonogram audytu wewnętrznego i nadzorować realizację,
 4. umiał przygotować przegląd zarządzania i sporządzić po nim raport,
 5. umiał przygotować organizację do auditu jednostki certyfikującej,
 6. umiał monitorować dane systemowe


Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia wymagań zawartych w normach ISO 19443,
 2. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i/lub usług.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 19443”

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia