Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Cena netto 2499.00 zł
Cena brutto 3073.77 zł

Opis

Zdobądź wiedzę i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji!


Poznaj wymagania unijnego i krajowego prawa budowlanego.


Uzyskaj kompetencje w zakresie przygotowania programu auditów wewnętrznych zakładowej kontroli produkcji ZKP oraz opracowania dokumentacji ZKP.


Dowiedz się, jak skutecznie wdrożyć i utrzymać ZKP w Twojej organizacji.


Zarezerwuj miejsce na szkoleniu już dziś!

 1. Zrozumienie wymagań prawa UE i krajowego
 2. Zrozumienie normalizacji zharmonizowanej oraz krajowej
 3. Umiejętność opracowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji ZKP
 4. Umiejętność opracowania programu auditów wewnętrznych ZKP
 5. Nabycie wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji

Uczestnikami szkolenia są kandydaci na pełnomocnika i/ lub kierownika ds. zakładowej kontroli produkcji lub osoby pełniące funkcje pełnomocników ds. SZJ lub innych systemów zarządzania

Dzień szkoleniowy trwa 7 godzin zegarowych 09:00 – 16:00 lub 08:00 – 15:00.

Potwierdzenie godzin szkolenia wyślemy na 7 dni przed terminem razem z potwierdzeniem realizacji, pozostałymi informacjami organizacyjnymi oraz linkiem do spotkania.


Program:


Dzień 1

Omówienie wymagań prawa unijnego: 3h

 1. Omówienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG
 2. Omówienie aktów delegowanych KUE nr157/2014 i 568/2014 i 574/2014 do rozporządzenia CPR nr 305/2011

Omówienie wymagań prawa krajowego: 3h

 1. Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881
 2. Rozporządzenia MI – akty wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych
 3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966)

Pozostałe prawo: 30 min

 1. Ustawa Prawo budowlane
 2. Ustawa o normalizacji
 3. Ustawa o ocenie zgodności


Dzień 2

Omówienie SOSIWU 1 h

 1. Omówienie wymagań dla poszczególnych systemów weryfikacji i oceny stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
 2. Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP

Opracowanie dokumentów: 5,5h

 1. Zarządzenie powołujące pełnomocnika ds. ZKP,
 2. księga ZKP,
 3. proces,
 4. plany kontroli i badań,
 5. procedury,
 6. instrukcje,
 7. formularze,
 8. deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE,
 9. krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie B,
 10. jednostkowe oświadczenia o wyrobach budowlanych produkowanych w nieseryjnym procesie produkcji,
 11. deklaracje zgodności dostawcy wg ISO/IEC 17050-1,-2.


Dzień 3

Omówienie narzędzia audytu 2 h

 1. Audyt i rodzaje
 2. Wymagania dla audytorów wewnętrznych
 3. Zarządzenie audytami: planowanie, wykonanie, dokumentowanie, identyfikacja niezgodności 

Ćwiczenia 4 h

 1. ĆWICZENIE 1 - plan audytów
 2. ĆWICZENIE 2 - lista pytań kontrolnych
 3. ĆWICZENIE 3 - raport z audytu
 4. ĆWICZENIE 4 - dokumentowanie niezgodności
 5. ĆWICZENIE 5 - case study - studium przypadku, 25 przykładowych scenek z audytów ZKP


TEST KOŃCOWY 20 min

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

 

POŻEGNANIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak przedsiębiorstwo powinno wprowadzać wyrób budowlany na rynek UE i krajowy zgodnie z prawem, systemem oceny stałości i zgodności właściwości użytkowych opracowanym wg wymagań normy zharmonizowanej lub europejskiej aprobaty/oceny technicznej (EOT – oznaczenie CE) lub wg normy krajowej lub krajowej aprobaty/oceny technicznej (KOT – krajowy znak budowlany B).

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia nabędzie:

- umiejętność opracowania, wdrożenia i utrzymania zakładowej kontroli produkcji ZKP;

- umiejętność tworzenia programów auditów (kontroli) wewnętrznych ZKP na dany rok kalendarzowy.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wdrożyć i utrzymać w firmie zakładową kontrolę produkcji wyrobów budowlanych ZKP.

Certyfikat „Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji” wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska na podstawie listy obecności oraz zaliczonego testu

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia