Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Cena netto 2499.00 zł
Cena brutto 3073.77 zł

Opis

Zdobądź wiedzę i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji!


Poznaj wymagania unijnego i krajowego prawa budowlanego.


Uzyskaj kompetencje w zakresie przygotowania programu auditów wewnętrznych zakładowej kontroli produkcji ZKP oraz opracowania dokumentacji ZKP.


Dowiedz się, jak skutecznie wdrożyć i utrzymać ZKP w Twojej organizacji.


Zarezerwuj miejsce na szkoleniu już dziś!

 1. Zrozumienie wymagań prawa UE i krajowego
 2. Zrozumienie normalizacji zharmonizowanej oraz krajowej
 3. Umiejętność opracowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji ZKP
 4. Umiejętność opracowania programu auditów wewnętrznych ZKP
 5. Nabycie wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji

Uczestnikami szkolenia są kandydaci na pełnomocnika i/ lub kierownika ds. zakładowej kontroli produkcji lub osoby pełniące funkcje pełnomocników ds. SZJ lub innych systemów zarządzania

Dzień szkoleniowy trwa 7 godzin zegarowych 09:00 – 16:00 lub 08:00 – 15:00.

Potwierdzenie godzin szkolenia wyślemy na 7 dni przed terminem razem z potwierdzeniem realizacji, pozostałymi informacjami organizacyjnymi oraz linkiem do spotkania.


Program:


Dzień 1

Omówienie wymagań prawa unijnego: 3h

 1. Omówienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG
 2. Omówienie aktów delegowanych KUE nr157/2014 i 568/2014 i 574/2014 do rozporządzenia CPR nr 305/2011

Omówienie wymagań prawa krajowego: 3h

 1. Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881
 2. Rozporządzenia MI – akty wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych
 3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966)

Pozostałe prawo: 30 min

 1. Ustawa Prawo budowlane
 2. Ustawa o normalizacji
 3. Ustawa o ocenie zgodności


Dzień 2

Omówienie SOSIWU 1 h

 1. Omówienie wymagań dla poszczególnych systemów weryfikacji i oceny stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
 2. Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP

Opracowanie dokumentów: 5,5h

 1. Zarządzenie powołujące pełnomocnika ds. ZKP,
 2. księga ZKP,
 3. proces,
 4. plany kontroli i badań,
 5. procedury,
 6. instrukcje,
 7. formularze,
 8. deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE,
 9. krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie B,
 10. jednostkowe oświadczenia o wyrobach budowlanych produkowanych w nieseryjnym procesie produkcji,
 11. deklaracje zgodności dostawcy wg ISO/IEC 17050-1,-2.


Dzień 3

Omówienie narzędzia audytu 2 h

 1. Audyt i rodzaje
 2. Wymagania dla audytorów wewnętrznych
 3. Zarządzenie audytami: planowanie, wykonanie, dokumentowanie, identyfikacja niezgodności 

Ćwiczenia 4 h

 1. ĆWICZENIE 1 - plan audytów
 2. ĆWICZENIE 2 - lista pytań kontrolnych
 3. ĆWICZENIE 3 - raport z audytu
 4. ĆWICZENIE 4 - dokumentowanie niezgodności
 5. ĆWICZENIE 5 - case study - studium przypadku, 25 przykładowych scenek z audytów ZKP


TEST KOŃCOWY 20 min

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

 

POŻEGNANIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak przedsiębiorstwo powinno wprowadzać wyrób budowlany na rynek UE i krajowy zgodnie z prawem, systemem oceny stałości i zgodności właściwości użytkowych opracowanym wg wymagań normy zharmonizowanej lub europejskiej aprobaty/oceny technicznej (EOT – oznaczenie CE) lub wg normy krajowej lub krajowej aprobaty/oceny technicznej (KOT – krajowy znak budowlany B).

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia nabędzie:

- umiejętność opracowania, wdrożenia i utrzymania zakładowej kontroli produkcji ZKP;

- umiejętność tworzenia programów auditów (kontroli) wewnętrznych ZKP na dany rok kalendarzowy.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wdrożyć i utrzymać w firmie zakładową kontrolę produkcji wyrobów budowlanych ZKP.

Certyfikat „Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji” wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska na podstawie listy obecności oraz zaliczonego testu

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia