Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018, HACCP (CA 2021), IFS v7, BRC v8 oraz zmiany w BRC v9

Cena netto 2499.00 zł

Opis

Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie jakością i zapewniasz bezpieczeństwo produktom w branży spożywczej? Jeśli tak to trafiłeś w idealne miejsce! Chcąc nabyć umiejętności oraz konkretne uprawnienia skorzystaj z naszego szkolenia.


Zapraszamy również osoby odpowiedzialne za wdrożenia systemów, a także wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem lub zaktualizowaniem wiedzy na temat audytowania - według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v7, BRC v8.


Celem szkolenia jest:

 1. Nauczenie opracowywania dokumentacji oraz sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności [SZBŻ],
 2. Nauczenie koordynowania prac związanych z przeprowadzaniem auditów wewnętrznych oraz działań korekcyjnych/ korygujących/ zapobiegawczych,
 3. Przekazanie wiedzy nt. uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem SZBŻ.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz kandydatów na Pełnomocników ds.Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (SZBŻ).

Program szkolenia realizowanego w formie zdalnej (on-line) znajdziesz w pliku "PDF ze szczegółami" powyżej.

Program szkolenia realizowanego w formie stacjonarnej znajdziesz poniżej:


dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykład z przykładami

Rola Kierownictwa i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Korzyści i trudności we wdrożeniu SZBŻ

 • Cechy i zadania Pełnomocnika ds. SZBŻ
Wykład z przykładami

Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wykład z przykładami

Podstawowe wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

 • Standardy zewnętrzne,
 • Infrastruktura,
 • Media,
 • Urządzenia
 • Pomieszczenia socjalne,
 • Kontrola zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych,
 • Urządzenia do wykrywania ciał obcych,
 • Utrzymanie zakładu w czystości,
 • Odpady.
12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład z przykładami

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

 • Kontrola szkodników,
 • Magazynowanie,
 • Transport.
Dyskusja moderowana

Podsumowanie dnia pierwszego

Dzień 2 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem drugiego dnia szkolenia

Wykład z przykładami

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

 • Alergeny
 • Opakowania,
 • Kontrola procesu,
 • Etykietowanie i kontrola opakowań,
 • Kalibracja urządzeń pomiarowych.
Wykład /ćwiczenie
 • Szkolenie,
 • Higiena osobista,
 • Odzież robocza,
 • Etapy i Zasady systemu HACCP.
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /ćwiczenie

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

 • Polityka, cele dotyczące jakości,
 • Zatwierdzanie i monitorowanie dostawcy,
 • Kontrola dostaw,
 • Wyrób niezgodny,
 • Incydenty,
 • Identyfikowalność,
 • Wycofanie produktu z rynku,
 • Reklamacje.
Dyskusja moderowana

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Dzień 3 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem trzeciego dnia szkolenia

Wykład /ćwiczenie

Dokumentacja i zapisy SZBŻ

Warsztaty: opracowanie zasad nadzoru nad dokumentacją i zapisami

Wykład /ćwiczenie

Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • definicja auditu,
 • cele i rodzaje auditów,
 • cykl auditu wewnętrznego,
 • harmonogram auditów,
 • wyznaczenie auditorów,
 • wymagania dla auditora,
 • procedura auditu,
 • klasyfikacja niezgodności.
 • kryteria oceny auditorów.

Warsztaty: opracowanie procedury auditów wewnętrznych

Działania korygujące i zapobiegawcze

Warsztaty: określenie działań korygujących/zapobiegających wynikających z przedstawionych sytuacji

Wykład

Przegląd zarządzania

Certyfikacja

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-15:00 Test

Test sprawdzający wiedzę

Dyskusja moderowana /Ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników egzaminu

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykład z przykładami temat:

    Rola Kierownictwa i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

    Korzyści i trudności we wdrożeniu SZBŻ

    • Cechy i zadania Pełnomocnika ds. SZBŻ
   3. Wykład z przykładami temat:

    Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

    Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności

   4. Wykład z przykładami temat:

    Podstawowe wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

    • Standardy zewnętrzne,
    • Infrastruktura,
    • Media,
    • Urządzenia
    • Pomieszczenia socjalne,
    • Kontrola zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych,
    • Urządzenia do wykrywania ciał obcych,
    • Utrzymanie zakładu w czystości,
    • Odpady.
  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład z przykładami temat:

    Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

    • Kontrola szkodników,
    • Magazynowanie,
    • Transport.
   2. Dyskusja moderowana temat:

    Podsumowanie dnia pierwszego

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem drugiego dnia szkolenia

   2. Wykład z przykładami temat:

    Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

    • Alergeny
    • Opakowania,
    • Kontrola procesu,
    • Etykietowanie i kontrola opakowań,
    • Kalibracja urządzeń pomiarowych.
   3. Wykład /ćwiczenie temat:
    • Szkolenie,
    • Higiena osobista,
    • Odzież robocza,
    • Etapy i Zasady systemu HACCP.
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /ćwiczenie temat:

    Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

    • Polityka, cele dotyczące jakości,
    • Zatwierdzanie i monitorowanie dostawcy,
    • Kontrola dostaw,
    • Wyrób niezgodny,
    • Incydenty,
    • Identyfikowalność,
    • Wycofanie produktu z rynku,
    • Reklamacje.
   2. Dyskusja moderowana temat:

    Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 3. Dzień 3

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem trzeciego dnia szkolenia

   2. Wykład /ćwiczenie temat:

    Dokumentacja i zapisy SZBŻ

    Warsztaty: opracowanie zasad nadzoru nad dokumentacją i zapisami

   3. Wykład /ćwiczenie temat:

    Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

    • definicja auditu,
    • cele i rodzaje auditów,
    • cykl auditu wewnętrznego,
    • harmonogram auditów,
    • wyznaczenie auditorów,
    • wymagania dla auditora,
    • procedura auditu,
    • klasyfikacja niezgodności.
    • kryteria oceny auditorów.

    Warsztaty: opracowanie procedury auditów wewnętrznych

    Działania korygujące i zapobiegawcze

    Warsztaty: określenie działań korygujących/zapobiegających wynikających z przedstawionych sytuacji

   4. Wykład temat:

    Przegląd zarządzania

    Certyfikacja

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-15:00

   1. Test temat:

    Test sprawdzający wiedzę

   2. Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników egzaminu

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali umiejętność:

 1. rozumienia wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności [SZBŻ],
 2. opracowania zasad SZBŻ,
 3. opracowania i aktualizacji dokumentacji SZBŻ,
 4. zaplanowania auditów wewnętrznych i prowadzenia nadzoru nad auditami oraz auditorami,
 5. przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych,
 6. przygotowania i prowadzenia przeglądów zarządzania oraz działań z nich wynikających,
 7. przeprowadzania szkoleń pracownikom oraz sprawdzania skuteczności podjętych działań.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z ISO 22000:2018, HACCP, IFS v7, BRC v8”.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie.
- Michał
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10.
- Tomasz

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły