Prowadzenie dialogu z sygnalistami

Prowadzenie dialogu z sygnalistami - szkolenie DEKRA
Cena netto

Opis

Sygnalista to Twoja latarnia, stwórz dla niego idealne środowisko w swojej firmie!


Dzięki temu szkoleniu dowiesz się jakie są wymogi, a także jak prawidłowo zaprojektować własny kanał do zgłaszania naruszeń. Oferujemy Ci nie tylko nasze doświadczenie, ale konkretne przykłady związane z dobrymi praktykami w ramach działalności organizacji.Zgłoś się już dziś po ofertę na szkolenie dla Twojej firmy!* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »

W dniu 16 grudnia 2019 roku weszła w życie Dyrektywa PE i Rady 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywa o sygnalistach. Od tego czasu biegnie termin na jej implementacje w systemach prawnych poszczególnych krajów. Wszystkie kraje wspólnoty mają na to dwa lata.


Nowe wymogi narzucają między innymi wdrożenie zarówno w podmiotach publicznych i prywatnych rozwiązań obejmujących:

 1. wdrożenie wewnętrznych kanałów zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach,
 2. prowadzenia działań następczych w związku ze zgłoszeniami oraz
 3. zapewnieniem ochrony osobom zgłaszających takie przypadki.

Niniejsze szkolenie zapewnia pomoc w przygotowaniu się do spełnienia wymogów dyrektywy.

Kontakt z sygnalistą – czyli co chcemy wiedzieć?

(prowadzenie dialogu, pułapki rozmowy z sygnalistą)

 1. nawiązywanie kontaktu z sygnalistą, przygotowanie,
 2. różne sytuacje, dostosowanie do sygnalisty,
 3. operowanie pytaniami podczas przesłuchania – umiejętność zadawania pytań,
 4. problemy wykrywcze,
 5. podstawy pracy z informacją i jej weryfikacja,
 6. psychologiczne aspekty spostrzegania i zapamiętywania informacji,
 7. komunikacja werbalna i niewerbalna – rozpoznawanie sygnałów,
 8. wykrywanie nieszczerości rozmówcy – weryfikacja kłamstwa.

 

Sygnalista jako źródło wiedzy – przewodnik jak wdrożyć skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości w organizacji

(dobre praktyki, reguły postępowania, zasady zbierania informacji)

 1. weryfikacja informacji i ich ocena,
 2. procedury przyjmowania zgłoszeń – zasady tworzenia,
 3. tworzenie kanałów informowania,
 4. budowa zaufania do systemu zgłaszania,
 5. komunikacja i szkolenia dla pracowników,
 6. działania następcze, procedury i sposoby postępowania.


Czas trwania:

Szkolenie odbywa się w godz. 9-16.00.

W godz. 12.30-13.15 jest zaplanowana przerwa obiadowa. Przerwy kawowe będą dopasowane do potrzeb.


dyskusja, mini wykłady, scenki, rundy pytań i odpowiedzi, porady, konsultacje

1. Trener - ekspert w zakresie:

 1. ekspert rozwiązań compliance,
 2. specjalista w zakresie analiz i baz danych,
 3. koordynator projektowania i wdrażania systemów prewencyjnych.

Przez ponad 25 lat ekspert DEKRA był związany z organami ścigania. Od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”.

Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Zakres prowadzonych przez niego szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. zagadnień przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ściągania.

Szkoli i doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiad doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk antykorupcyjnych oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem dedykowanych systemów IT do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers). Szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi i doradza w zakresie audytów śledczych pod kątem ryzyk korupcyjnych i oceny informacji.

 

2. Trener - ekspert w zakresie:

 1. były pracownik CBA
 2. były oficer Policji
 3. specjalista w zakresie korupcji i systemów prewencyjnych


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Prowadzenie dialogu z sygnalistami” wystawione przez Spółkę DEKRA Polska

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę.
- Beata
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły