VDA 16 Ocena powierzchni dekoracyjnych

VDA 16 Ocena powierzchni dekoracyjnych
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

Odpowiadasz za spełnienie jakości w firmie z branży samochodowej? Weź udział w szkoleniu DEKRA i poznaj zasady oceny powierzchni dekoracyjnych zgodnie z VDA 16.


 1. Nasi eksperci wyjaśnią Ci, jak przygotować stanowisko kontrolne zgodne z wymaganiami VDA 16
 2. Poznasz metody i narzędzia kontroli części i naucz się, jak je poprawnie stosować.
 3. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do zaplanowania i realizacji procesu oceny części.
 4. Poznasz zależności między wymaganiami VDA 16, a odbiorem procesu zgodnie z wielopoziomowym auditem 2TP.


Zarejestruj się już teraz!

 1. Wiedza na temat szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunków na stanowisku kontrolnym,
 2. Stosowanie metod i narzędzi przeprowadzania kontroli wizualnej,
 3. Zdobycie wiadomości odnośnie stosowania szablonów kontrolnych, określanie stref ABC, zarządzania wzorcami granicznymi,
 4. Użycie w praktyce narzędzi do zaplanowania, wdrożenia i monitorowania działań kontrolnych,
 5. Umiejętność przeprowadzania MSA atrybutowego.

Szkolenie skierowane jest do inżynierów jakości, kontrolerów jakości, pracowników produkcji, inżynierów jakości dostawców, inżynierów procesu, managerów projektów. 

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-09:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

09:30-10:00 Wykład

VDA 16 jako sposób komunikacji i wymiany informacji w łańcuchu dostaw odnośnie wymagań klienta

10:00-10:30 Wykład

Zaplanowanie i zastosowanie wymagań VDA 16

10:30-12:00 Wykład /ćwiczenia

Ustawienie stanowiska kontrolnego - np. komora świetlna, podstawki, ustawienie części, rodzaj i natężenie oświetlenia etc.

12:00-12:30 Wykład

Sposoby przeprowadzenia kontroli. Rodzaje sprawdzianów kontrolnych

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-13:45 Wykład

Zaplanowanie i wdrożenie procesu oceny części – omówienie poszczególnych faz

13:45-14:45 Wykład /ćwiczenia

Zastosowania kart zbiorczych wad, strefy ABC, wzorców granicznych, sporządzenia dokumentacji jakościowej, przeprowadzenia statystycznej kontroli procesu, sporządzanie planów działań

14:45-16:00 Wykład /ćwiczenia

MSA atrybutowe ze szczególnym uwzględnieniem metody Kappa

16:00-16:30 Wykład

Odbiór procesu zgodnie z wielopoziomowym auditem 2TP, a wymagania VDA 16

16:30-17:00 Dyskusja moderowana /Ankiety

Zakończenie szkolenia: test, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-09:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

  2. 09:30-10:00

   1. Wykład temat:

    VDA 16 jako sposób komunikacji i wymiany informacji w łańcuchu dostaw odnośnie wymagań klienta

  3. 10:00-10:30

   1. Wykład temat:

    Zaplanowanie i zastosowanie wymagań VDA 16

  4. 10:30-12:00

   1. Wykład /ćwiczenia temat:

    Ustawienie stanowiska kontrolnego - np. komora świetlna, podstawki, ustawienie części, rodzaj i natężenie oświetlenia etc.

  5. 12:00-12:30

   1. Wykład temat:

    Sposoby przeprowadzenia kontroli. Rodzaje sprawdzianów kontrolnych

  6. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  7. 13:15-13:45

   1. Wykład temat:

    Zaplanowanie i wdrożenie procesu oceny części – omówienie poszczególnych faz

  8. 13:45-14:45

   1. Wykład /ćwiczenia temat:

    Zastosowania kart zbiorczych wad, strefy ABC, wzorców granicznych, sporządzenia dokumentacji jakościowej, przeprowadzenia statystycznej kontroli procesu, sporządzanie planów działań

  9. 14:45-16:00

   1. Wykład /ćwiczenia temat:

    MSA atrybutowe ze szczególnym uwzględnieniem metody Kappa

  10. 16:00-16:30

   1. Wykład temat:

    Odbiór procesu zgodnie z wielopoziomowym auditem 2TP, a wymagania VDA 16

  11. 16:30-17:00

   1. Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: test, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

 1. Nabycie wiedzy odnośnie ustawienia stanowiska kontrolnego wg wymagań VDA 16,
 2. Poznanie metod i narzędzi niezbędnych przy ocenie części,
 3. Umiejętność oceny części zgodnie z załącznikiem VDA 16,
 4. Zdobycie wiedzy odnośnie dokumentacji kontrolnej,
 5. Poziom zaawansowania pozwalający na przekazanie wiedzy pracownikom w organizacji np.: przy przygotowaniu stanowisk, czy szkolenie pracowników produkcyjnych,
 6. Przeprowadzenie MSA atrybutowego,
 7. Świadomość weryfikacji wymogów wg VDA 16 podczas auditów klientowskich.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „VDA 16 Ocena powierzchni dekoracyjnych”

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły