Wymagania EASA Part 145

Cena netto 1749.00 zł
Cena brutto 2151.27 zł

Opis

Poznaj wymagania prawa europejskiego dla podmiotów prowadzących obsługę techniczną podzespołów i statków powietrznych.


 1. Eksperci DEKRA przekażą ci niezbędną wiedzę z zakresu europejskich wymagań EASA Part-145 dla branży lotniczej.


Zarejestruj się na szkolenie już dzisiaj!

Celem szkolenia jest przekazanie w logiczny i uporządkowany sposób wiedzy z obszaru wymagań prawa europejskiego dla organizacji zaangażowanych w obsługę techniczną podzespołów i statków powietrznych

Kadra kierownicza organizacji, personel jakościowy oraz personel zarządzania bezpieczeństwem w obsługowych organizacjach lotniczych


Wymagania wstępne dla uczestników:


Zapoznanie z tekstem rozporządzenia - Załącznik II – Part-145

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 9:00-9:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

9:30-16:15 Wykład, dyskusja, analiza przypadków

Lotniczy system prawny w Polsce i Europie

Regulacje EASA (Rozporządzenie 216/2008) i ich ewolucja

Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa lotniczego a Part-145

Rozporządzenie Komisji (UE) 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014r. – wprowadzenie.

Zmiana wniesiona Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015r.

Wzajemne zależności pomiędzy Part-M, Part-66, Part-145 i Part-147

Rola i posługiwanie się AMC i GM

Dzień 2 9:00-15:45 Wykłady, ćwiczenia i warsztaty, zajęcia praktyczne

Ogólna prezentacja zawartości załącznika II Rozporządzenia 1321/2014 - Part-145

Szczegółowa prezentacja zawartości Part-145:

 • I. Zasoby (145.A.25, 145.A.30, 145.A.35, 145.A.36, 145.A.40, 145.A.45, 145.A.47)
 • II. Wymagania obsługowe (145.A.42, 145.A.48, 145.A.50, 145.A.55)
 • III. Procedury i polityki (145.A.60, 145.A.65, 145.A.70)
 • IV. Organizacja (145.A.75, 145.A.80, 145.A.85)
 • V. Zatwierdzenie 145.A.10, 145.A.15,145.A.20, 145.A.90, 145.A.95)

Obowiązkowe formularze EASA dla organizacji obsługowej

Filozofia nadzoru lotniczego w zakresie obsługi organizacji obsługowych

Obowiązki nadzoru - sekcja B załącznika

Proces certyfikacji i nadzoru nad organizacją obsługi technicznej

Uwagi ogólne dotyczące przepisów Part-145

Raportowanie wydarzeń (AMC-20-8)

15:45-16:15 Dyskusja moderowana, ankiety

Pytania i odpowiedzi

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 9:00-9:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

  2. 9:30-16:15

   1. Wykład, dyskusja, analiza przypadków temat:

    Lotniczy system prawny w Polsce i Europie

    Regulacje EASA (Rozporządzenie 216/2008) i ich ewolucja

    Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa lotniczego a Part-145

    Rozporządzenie Komisji (UE) 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014r. – wprowadzenie.

    Zmiana wniesiona Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015r.

    Wzajemne zależności pomiędzy Part-M, Part-66, Part-145 i Part-147

    Rola i posługiwanie się AMC i GM

 2. Dzień 2

  1. 9:00-15:45

   1. Wykłady, ćwiczenia i warsztaty, zajęcia praktyczne temat:

    Ogólna prezentacja zawartości załącznika II Rozporządzenia 1321/2014 - Part-145

    Szczegółowa prezentacja zawartości Part-145:

    • I. Zasoby (145.A.25, 145.A.30, 145.A.35, 145.A.36, 145.A.40, 145.A.45, 145.A.47)
    • II. Wymagania obsługowe (145.A.42, 145.A.48, 145.A.50, 145.A.55)
    • III. Procedury i polityki (145.A.60, 145.A.65, 145.A.70)
    • IV. Organizacja (145.A.75, 145.A.80, 145.A.85)
    • V. Zatwierdzenie 145.A.10, 145.A.15,145.A.20, 145.A.90, 145.A.95)

    Obowiązkowe formularze EASA dla organizacji obsługowej

    Filozofia nadzoru lotniczego w zakresie obsługi organizacji obsługowych

    Obowiązki nadzoru - sekcja B załącznika

    Proces certyfikacji i nadzoru nad organizacją obsługi technicznej

    Uwagi ogólne dotyczące przepisów Part-145

    Raportowanie wydarzeń (AMC-20-8)

  2. 15:45-16:15

   1. Dyskusja moderowana, ankiety temat:

    Pytania i odpowiedzi

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwa obiadowa odbędzie się godz. 12.30-13.15.

Przerwy kawowe zostaną ustalone wspólnie przez uczestników i eksperta prowadzącego zajęcia.

 1. obniżenie ryzyka działalności organizacji poprzez dostarczenie wiedzy i zaleceń w zakresie wymagań prawnych dla organizacji obsługowej,
 2. obniżenie kosztów działalności organizacji poprzez lepsze dostosowanie procedur i procesów do wymagań prawnych dla organizacji obsługowej,
 3. zwiększenie poziomu wiedzy personelu w zakresie wymagań prawnych stawianych przed organizacji.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Wymagania EASA Part-145”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia