Wymagania standardu FSSC 22000

Wymagania standardu FSSC 22000 - szkolenie
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


Poznaj wymaganiami standardu FSSC 22000!


Podczas szkolenia nauczysz się:

 1. poprawnie interpretować wymagania normy FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000:2017 wersja 4.1),
 2. jak dostosować wymagania standardu do specyfiki przedsiębiorstwa,
 3. doskonalić system zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

 1. Zapoznanie z wymaganiami standardu FSSC 22000 wersja 4.1
 2. Przekazanie praktycznej wiedzy na temat utrzymywania i doskonalenia normy FSSC 22000 wersja 4.1
 3. Umiejętność dostosowania wymagań standardu do specyfiki przedsiębiorstwa


 1. Osoby zaangażowane w budowę i utrzymanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (pełnomocnicy zarządów).
 2. Wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych lub wszyscy zainteresowani pozyskaniem wiedzy.


 1. Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu
 2. Wprowadzenie do standardu FSSC 22000 wersja 4.1
 3. Omówienie wymagań standardu ISO 22000
 4. Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa
 5. System zarządzania bezpieczeństwem produktu
 6. Zarządzanie zasobami
 7. Planowanie i realizacja wyrobów bezpiecznych
 8. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie
 9. Omówienie normy FSSC 2200:2017 wersja 4.1:
 10. Główne elementy
 11. ISO 22000
 12. ISO 9001
 13. Programy wstępne (PRP)
 14. Zarządzanie usługami
 15. Nadzór nad personelem
 16. Znakowanie produktu
 17. Obrona żywności (food defense)
 18. Zapobieganie oszustwom żywności (food fraud)
 19. Korzystanie z logo
 20. Zarządzanie alergenami
 21. Monitorowanie środowiska
 22. Dobre Praktyki według ISO/TS 22002-1:2009:
 23. Terminy i definicje
 24. Konstrukcja oraz plany budynków 
 25. Rozmieszczenie pomieszczeń i obszarów roboczych 
 26. Media: powietrze, woda, energia 
 27. Utylizacja odpadów 
 28. Stosowność, czyszczenie oraz konserwacja urządzeń 
 29. Zarządzanie zakupionymi materiałami
 30. Środki dla zapobiegania wzajemnemu skażeniu 
 31. Czyszczenie i dezynfekcja
 32. Zwalczanie szkodników 
 33. Higiena osobista oraz pomieszczenia pracownicze 
 34. Przerabianie 
 35. Procedury dla wycofania produktu 
 36. Magazynowanie 
 37. Informacja o produkcie/świadomość klientów 
 38. Ochrona żywności, bioterroryzm oraz przezorność biologiczna
 39.  Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych


Szkolenie ma charakter wykładu połączonego z dyskusją. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną rozwiązania praktyczne dotyczące systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 1. zrozumieć potrzeby wdrożenia i nadzorowania normy FSSC 22000 wersja 4.1,
 2. interpretować wymagania normy FSSC 22000 wersja 4.1,
 3. doskonalić system zapewnienia bezpieczeństwa żywności,
 4. przekazywać informacje na temat wymagań normy innym pracownikom.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia pt. „Wymagania FSSC 22000 (Food Safety System Certification) w wersji 4.1".

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły