Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym – praktyczne aspekty uczestnictwa w przetargach

Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


Uczestniczysz w przetargach? Twoja firma realizuje inwestycje w ramach zamówień publicznych? Poznaj najnowsze przepisy dotyczące zamówień publicznych w branży budowlanej!


Uzyskaj praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do uczestniczenia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Poznaj zasady stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji prawa oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.

Szkolenie adresowane jest do uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, realizujących inwestycje w ramach zamówień publicznych na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane, po stronie zamawiających, wykonawców lub podwykonawców.

  1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem przedmiotu zamówienia (SWIZ) na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane (podział i ocena ryzyk we wzorcowych warunkach kontraktowych stosowanych przez PKP PLK, GDDKiA oraz w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC).
  2. Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ (uprawnienia wykonawców, obowiązki zamawiających, terminy, zmiana SIWZ).
  3. Możliwości i zakres skarżenia SIWZ w zamówieniach na dokumentację inwestycyjno-projektową, na zarządzanie i nadzór w procesie inwestycyjnym oraz na roboty budowlane. Analiza wybranych orzeczeń KIO.
  4. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych (prawa i obowiązki wykonawców i zamawiających; obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań lub części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót budowlanych).
  5. Zagadnienie polegania na zasobach podmiotów trzecich w świetle aktualnego orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych, w tym poleganie na zasobach podmiotów trzecich w przetargach dwustopniowych.
  6. Zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne, w tym umowie o roboty budowlane (wprowadzanie zmian w zakresie robót zamiennych, dodatkowych), na podstawie art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


Prelegent przedstawi aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej oraz praktykę uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie będzie miało charakter wykładu z licznymi przykładami z praktyki (tzw. warsztatowa część szkolenia).

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia