Zapobieganie wybuchom w przemyśle

Zapobieganie wybuchom w przemyśle
Cena netto 1099.00 zł

Opis

Odpowiadasz za utrzymanie standardów bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym? Zdobądź praktyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa wybuchowego w procesie przemysłowym!


Zdobądź praktyczną wiedzy w zakresie zapobiegania wybuchom gazów, par cieczy oraz pyłów palnych w przemyśle.


Dowiedz się, z jakich narzędzi skorzystać przy oszacowaniu zagrożenia wybuchem.


Skorzystaj z wiedzy doświadczonych trenerów DEKRA i wyjaśnij swoje wątpliwości w zakresie projektowania i doboru technicznych systemów zabezpieczeń przed wybuchem.


Zapisz się na szkolenie już dziś!

Celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne kadry zarządzającej, inżynieryjnej i technicznej oraz specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zasad, metod i środków zabezpieczania w przemyśle przed zagrożeniem wybuchem, z uwzględnieniem gazów, par cieczy i pyłów palnych.

Kadra zarządzająca, inżynieryjna i techniczna w zakładach przemysłowych, w których stosowane są substancje palne, inspektorzy i specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej, inspektorzy i specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, architekci i projektanci obiektów budowlanych, konstruktorzy zabezpieczeń w przemyśle, przedstawiciele firm produkujących i dostarczających urządzenia dla przemysłu.

  1. Przywitanie, zapoznanie się, omówienie zakresu szkolenia i wsparcia dla słuchaczy
  2. Wprowadzenie do problematyki zagrożenia wybuchem w przemyśle
  3. Dokumentacja ochrony przed wybuchem w przemyśle
  4. Klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem
  5. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  6. Techniczne systemy zabezpieczeń przed wybuchem w przemyśle
  7. Podsumowanie i dyskusja, wypełnienie ankiet, podziękowanie za uczestnictwo

Wykład, dyskusje, ćwiczenia

  1. Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie zapobiegania wybuchom gazów, par cieczy oraz pyłów palnych w przemyśle.
  2. Pozyskanie narzędzi do szacowania zagrożenia wybuchem i projektowania i doboru technicznych systemów zabezpieczeń przed wybuchem.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. Prowadzący dostosowywał ilość i długość przerw, komunikacja była sprawna, nie było problemów technicznych.
- Andrzej
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę.
- Beata

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia