Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


DEKRA – Szkolenia eksperckie - Wymagania prawne

Cele szkolenia

 

- Zrozumienie wymagań prawa UE i krajowego

- Zrozumienie normalizacji zharmonizowanej oraz krajowej

- Umiejętność opracowania dokumentacji systemu oceny zgodności ZKP i programu auditów ZKP

- Wiedza nt. wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji.

 
 

 

Program szkolenia

 

Lp.

 Temat

Metoda szkolenia

  1.  

  Dzień 1

 

 Zapoznanie się.

 Test wstępny ze znajomości wymagań ZKP.

 

 Omówienie wymagań prawa unijnego:

 1. Omówienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.   ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG

 2. Omówienie wymagań dyrektyw nowego podejścia tzw. horyzontalnych do wymagań dla wyrobów budowlanych wraz z rozporządzeniami delegowanymi 157/2014 i 568/2014 i 574/2014

 

 Omówienie wymagań prawa krajowego:

  1. Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881 tj.
  2. Rozporządzenia MI – akty wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych
  3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

 

 Pozostałe prawo:

  1. Ustawa „Prawo budowlane”
  2. Ustawa o normalizacji
  3. Ustawa o ocenie zgodności

 

  Runda pytań i odpowiedzi

 

Wykład

Dyskusja

  1.  

  Dzień 2

 

 Omówienie wymagań normalizacyjnych (normy zharmonizowane – specjalne normy, omówienie układu norm zharmonizowanych,  załączników tych norm, jak czytać normę, gdzie co znaleźć w normie) oraz dokumentacji i zapisów systemu oceny zgodności ZKP.

 

 Omówienie wymagań dla poszczególnych systemów weryfikacji i oceny stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

 

 Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP

 

  Runda pytań i odpowiedzi

 

Wykład

Dyskusja

  1.  

  Dzień 3

 

  Opracowanie dokumentów:

- Zarządzenie powołujące pełnomocnika ds. ZKP

- księga ZKP,

- proces,

- procedury,

- instrukcje,

- formularze,

- deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE

- krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie B

- jednostkowe oświadczenia o wyrobach budowlanych produkowanych w nieseryjnym procesie produkcji

- deklaracje zgodności dostawcy wg ISO/IEC 17050 -1, -2

 

  Egzamin w formie testu.

 

 

Ćwiczenie w grupach - max 4 grupy po 4 osoby

 
 

Przerwy kawowe będą ustalane wg potrzeb na zajęciach.

Przerwy obiadowe odbędą się w godz. 12.30-13.15.

Szkolenie odbywa się w godz. 9.00-17.00.

 

Metodyka szkolenia

 

Teoria poparta przykładami. Procedury i instrukcje ZKP, plany kontroli, schematy technologiczne produkcji wyrobów budowlanych. Wzorcowe deklaracje właściwości użytkowych, informacje o wyrobie CE, deklaracje zgodności, etykiety, informacje ze znakiem „B”, planowanie auditów wewnętrznych.  
 

 

Adresaci szkolenia

 

 

Uczestnikami szkolenia są kandydaci na pełnomocnika i/ lub kierownika ds. zakładowej kontroli produkcji lub osoby pełniące funkcje pełnomocników ds. SZJ lub innych systemów zarządzania.

 
 

 

Korzyści dla uczestników i korzyści dla firmy

 

 

Umiejętność opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu oceny zgodności ZKP. Umiejętność pisania programów auditów (kontroli) wewnętrznych na dany rok kalendarzowy. Produkowanie i wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek UE i krajowy zgodnie z prawem i systemem oceny zgodności ZKP opracowanym wg wymagań normy zharmonizowanej lub europejskiej aprobaty technicznej – oznaczenie CE lub wg normy krajowej lub krajowej aprobaty technicznej – krajowy znak budowlany.

 
 

 

Dokument wystawiany po szkoleniu:

 
Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji”.  
   

Podobne szkolenia

 

 

DEKRAAuditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

DEKRAWarunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych wg przepisów europejskich (CPR) i krajowych

DEKRAZamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym – praktyczne aspekty uczestnictwa w przetargach

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 

Podobne usługi DEKRA

 

 

DEKRAZakładowa kontrola produkcji betonu towarowego

DEKRAZakładowa Kontrola Produkcji

DEKRABadanie i Certyfikacja Wyrobów

DEKRAUsługi DEKRA dla branży budowlanej

 
   
   
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

Najbliższe szkolenia

24-26.10.2018 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
10-12.12.2018 Wrocław/Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.