Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


DEKRA – Szkolenia eksperckie - Wymagania prawne

Cele szkolenia

- Zrozumienie wymagań prawa UE i krajowego

- Zrozumienie normalizacji zharmonizowanej oraz krajowej

- Umiejętność opracowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji ZKP

- Umiejętność opracowania programu auditów wewnętrznych ZKP

- Nabycie wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji.

 

Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50%>>
 

Program szkolenia

Temat

Dzień 1

Zapoznanie się

Omówienie wymagań prawa unijnego:

1. Omówienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG

2. Omówienie aktów delegowanych KUE nr157/2014 i 568/2014 i 574/2014 do rozporządzenia CPR nr 305/2011

 

Omówienie wymagań prawa krajowego:

  1. Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881
  2. Rozporządzenia MI – akty wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych
  3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966)

 

Pozostałe prawo

  1. Ustawa Prawo budowlane
  2. Ustawa o normalizacji
  3. Ustawa o ocenie zgodności

 

Runda pytań i odpowiedzi

Dzień 2

 

Omówienie wymagań normalizacyjnych (normy zharmonizowane – specjalne normy, omówienie układu norm zharmonizowanych, załączników tych norm, jak czytać normę, gdzie co znaleźć w normie) oraz dokumentacji i zapisów systemu oceny zgodności ZKP.

 

Omówienie wymagań dla poszczególnych systemów weryfikacji i oceny stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

 

Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP.

 

Runda pytań i odpowiedzi

Dzień 3

 

Opracowanie dokumentów:

- Zarządzenie powołujące pełnomocnika ds. ZKP,

- księga ZKP,

- proces,

- plany kontroli i badań,

- procedury,

- instrukcje,

- formularze,

- deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE,

- krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie B,

- jednostkowe oświadczenia o wyrobach budowlanych produkowanych w nieseryjnym procesie produkcji,

- deklaracje zgodności dostawcy wg ISO/IEC 17050-1,-2.

 

Egzamin w formie testu

 

Przerwy kawowe będą ustalane wg potrzeb na zajęciach.

Przerwy obiadowe odbędą się w godz. 12.30-13.15.

Szkolenie odbywa się w godz. 9.00-16.00.

 

Efekty szkolenia

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak przedsiębiorstwo powinno wprowadzać wyrób budowlany na rynek UE i krajowy zgodnie z prawem, systemem oceny stałości i zgodności właściwości użytkowych opracowanym wg wymagań normy zharmonizowanej lub europejskiej aprobaty/oceny technicznej (EOT – oznaczenie CE) lub wg normy krajowej lub krajowej aprobaty/oceny technicznej (KOT – krajowy znak budowlany B).

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia nabędzie:

- umiejętność opracowania, wdrożenia i utrzymania zakładowej kontroli produkcji ZKP;

- umiejętność tworzenia programów auditów (kontroli) wewnętrznych ZKP na dany rok kalendarzowy.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wdrożyć i utrzymać w firmie zakładową kontrolę produkcji wyrobów budowlanych ZKP.

 

Adresaci szkolenia

 Uczestnikami szkolenia są kandydaci na pełnomocnika i/ lub kierownika ds. zakładowej kontroli produkcji lub osoby pełniące funkcje pełnomocników ds. SZJ lub innych systemów zarządzania.

 

Dokument wystawiany po szkoleniu:

certyfikat „Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji” wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska na podstawie listy obecności oraz zaliczonego testu.

 

Podobne szkolenia

DEKRAAuditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

DEKRAWarunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych wg przepisów europejskich (CPR) i krajowych

DEKRAZamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym – praktyczne aspekty uczestnictwa w przetargach

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 

Podobne usługi DEKRA

 

DEKRAUsługi DEKRA dla branży budowlanej

 
 
Harmonogram szkoleń DEKRA Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
       
Harmonogram szkoleń » Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 

Najbliższe szkolenia

06-08.12.2021 Kielce Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
09-11.02.2022 Wrocław Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
27-29.07.2022 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
19-21.10.2022 Wrocław Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
05-07.12.2022 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.