Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego - doradztwo DEKRA

Doradztwo w zakresie systemu zarządzania środowiskowego pozwala lepiej zrozumieć procesy związane z zarządzaniem organizacją z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Wbrew pozorom może to przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

System zarządzania środowiskowego

W obliczu dynamicznie rozwijającej się gospodarki światowej, konsekwencje środowiskowe aktywności gospodarczej stają się coraz bardziej zauważalne. Wykorzystywanie zasobów naturalnych prowadzi nie tylko do produkcji odpadów, ale także do emisji zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby. Pociąga to za sobą koszty ekonomiczne oraz ryzyko prawne, ubezpieczeniowe i finansowe.

System zarządzania środowiskowego (SZŚ), oparty na normie ISO 14001, integruje ochronę środowiska z zarządzaniem organizacją. Pozwala planować i realizować cele środowiskowe, monitorować i oceniać efekty działań, oraz ciągle je doskonalić w celu poprawy wyników środowiskowych. SZŚ jest niezbędny dla firm niezależnie od ich rodzaju oraz wielkości. Znajduje zastosowanie w wielu sektorach, m.in. w: produkcji, usługach, transporcie i dystrybucji.

Zalety wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego:

  • zagwarantujesz ciągłą zgodności produktów i działań firmy ze zmieniającymi się normami prawnymi i wymaganiami ochrony środowiska,
  • ograniczysz niekorzystny wpływ organizacji na środowisko,
  • zapewnisz wzrost świadomości środowiskowej pracowników i podwykonawców oraz poprawę bezpieczeństwa środowiskowego,
  • usprawnisz komunikację z partnerami zewnętrznymi.

Co to jest ISO 14001?

Międzynarodowa norma ISO 14001 definiuje kryteria dla systemu zarządzania środowiskowego, wspierając organizacje w efektywnym wykorzystaniu zasobów, a tym też zasobów naturalnych. Certyfikacja ISO 14001 umożliwia kompleksową analizę i optymalizację zarządzania zasobami, co przekłada się na:

  • zmniejszenie ryzyka biznesowego związanego z nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
  • podniesienie efektywności gospodarowania zasobami,
  • poprawę efektywności procesów związanych z ochroną środowiska,
  • obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu korzystania z zasobów naturalnych.

Potwierdzeniem pomyślnie odbytego audytu przez organizację jest certyfikat ISO 14001.

Normy związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego

Wśród norm ISO bezpośrednio związanych z systemem zarządzania środowiskowego należy wyróżnić ISO 14001:2015 oraz ISO 14004:2016.

Podstawę wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego przez akredytowane jednostki stanowi norma ISO 14001:2015.

Ogólne wytyczne dla wdrożenia, doskonalenia i integracji systemu z działalnością firm dostarcza norma ISO 14004:2016. Jako norma pomocnicza, zawiera wyjaśnienie wymagań ekologicznych oraz ułatwia ona łączenie celów środowiskowych z procesami biznesowymi.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego na podstawie ISO 14001

Wdrożenie ISO 14001 ma na celu zwiększenie efektywności ekonomicznej i ekologicznej działalności organizacji. Osiągnięcie celu zgodności z wymaganiami ISO 14001 wymaga od firmy szczegółowego zrozumienia i wdrożenia odpowiednich działań. Decydując się na wdrożenie systemu, należy określić budżet i harmonogram projektu, a także wybrać odpowiednią metodę wdrożenia. W tym celu firma może skorzystać z pojedynczej metody lub ich kombinacji.

1. Doradztwo przy wdrożeniu normy ISO 14001 w przedsiębiorstwie

Współpraca z wykwalifikowanymi doradcami w dziedzinie certyfikacji ISO 14001 jest szczególnie rekomendowane dla organizacji, które pragną wdrożyć zarządzanie środowiskowe szybko i efektywnie, minimalizując przy tym ryzyko błędów wdrożeniowych.

Firma doradcza, współpracując blisko z zarządem i kluczowym pracownikiem projektu, jest fundamentem sukcesu i terminowości certyfikacji ISO. Odpowiada za skuteczną integrację zarządzania środowiskowego z działalnością firmy, odgrywając centralną rolę w procesie certyfikacji.

DEKRA Polska świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie certyfikacji, korzystając z nowoczesnej wiedzy i doświadczenia ekspertów. Dzięki indywidualnemu podejściu i zaangażowaniu, doradcy DEKRA pomagając organizacjom zdobyć certyfikaty zgodne z międzynarodowymi standardami ISO.

2. Szkolenia zewnętrzne w zakresie wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego

Korzystanie ze szkoleń oferowanych przez profesjonalną firmę doradczą to skuteczny i atrakcyjny pod kątem cenowym, sposób na szybkie zaznajomienie pracowników z wymaganiami normy ISO 14001. Wymiana doświadczeń z doradcą zwiększa zrozumienie i zaangażowanie pracowników w proces tworzenia SZŚ w firmie. Dzięki temu pracownicy nabywają umiejętności niezbędne do efektywnego implementowania standardów ISO w organizacji.

Decydując się na profesjonalne wsparcie DEKRA Polska, zyskujesz dostęp do podejścia procesowego we wdrażaniu normy ISO 14001. Metoda ta obejmuje: planowanie, implementację, monitorowanie oraz doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, co zapewnia wszechstronną i efektywną integrację z strukturą organizacyjną.

Trenerzy DEKRA Polska, dzięki szerokiemu doświadczeniu w branży oraz wysokim kompetencjom, są w stanie zapewnić skuteczne i efektywne przekazanie wiedzy w zakresie ISO 14001 uczestnikom szkoleń. Przekłada się to na zwiększenie wiarygodności i renomy organizacji, zapewniając jednocześnie wzrost konkurencyjności na rynku.

'Proces wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego' Proces wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Źródło: opracowanie własne.

3. Organizacja samodzielnie wdraża system zarządzania ISO 14001

Ta metoda wdrażania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oparta wyłącznie na samodzielnej nauce pracowników, chociaż wydaje się być kosztowo efektywna, często prowadzi do wysokich kosztów wewnętrznych i niepewności co do zgodności z normami. Brak doświadczenia i opieranie się na informacjach z internetu może nie zagwarantować adekwatności rozwiązań i ich akceptacji przez organizację akredytującą ISO 14001.

Skorzystanie z profesjonalnych usług doradczych oferowanych przez firmę konsultingową, może zapewnić lepsze rezultaty w szybszym czasie, minimalizując ryzyko i zwiększając szanse na akceptację przez jednostki certyfikujące wg normy ISO 14001.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?