Aktualizacja norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 w kontekście zmian klimatycznych

Cena netto 1099.00 zł
Cena brutto 1351.77 zł

Opis

Poznaj szczegóły poprawki dla norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Dowiedz się, w jaki sposób Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zmieniła i rozszerzyła swoje standardy dotyczące systemów zarządzania, by w większym stopniu uwzględnić zmiany klimatyczne. Poznaj zasady wdrożenia nowych wytycznych i wprowadź Twoją organizację w proces adaptacji do zmian środowiskowych.


Dzięki szkoleniu z ekspertem DEKRA:


 1. Zrozumiesz istotę i cel poprawki do norm ISO.
 2. Poznasz zasady wdrożenia zmian wynikających z poprawki w procesy systemowe.
 3. Zdobędziesz wiedzę na temat sposobów i możliwości dokonania ponownej analizy kontekstu Twojej organizacji oraz stron zainteresowanych pod kątem nowych wymagań norm.


Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pełnomocników systemów zarządzania opartych o normy ISO oraz specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w organizacji i utrzymanie i rozwój systemów zarządzania opartych o normy ISO.

 1. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poprawką do norm ISO, dotyczącą ujęcia w systemach zarządzania działań związanych ze zmianami klimatycznymi. Poprawka objęła 31 standardów ISO, w tym najpopularniejsze normy takie jak ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22301.
 2. Uczestnicy szkolenia poznają genezę poprawki oraz jej istotę i zapoznają się z nowymi wymaganiami.
 3. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat sposobów i możliwości dokonania ponownej analizy kontekstu organizacji i jej stron zainteresowanych pod kątem nowych wymagań norm.
 4. Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrożenia zmian wynikających z poprawki w procesy systemowe.

 1. Managerowie odpowiedzialni za ustalenie i realizację strategii i celów operacyjnych
 2. Specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w organizacji
 3. Pełnomocnicy systemów zarządzania opartych o normy ISO
 4. Specjaliści zaangażowane w utrzymanie i rozwój systemów zarządzania opartych o normy ISO

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana

Klimat - elementy składowe klimatu

Zmiany klimatyczne i ich wpływ na organizację

Adaptacja do zmian klimatu - norma ISO 14090

Historia działań na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych:

 • Od Porozumienia paryskiego do Zielonego ładu
 • Deklaracja londyńska
 • Dyrektywa CSRD
12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana

Historia działań na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych:

 • Poprawka do norm - pkt 4.1
 • Poprawka do norm - pkt 4.2
 • Identyfikacja czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na zmiany klimatyczne
 • Identyfikacja stron zainteresowanych, które mogą mieć wymagania dotyczące zmian klimatycznych
 • Zasady audytowania poprawek do norm
Dyskusja moderowana / ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Dyskusja moderowana temat:

    Klimat - elementy składowe klimatu

    Zmiany klimatyczne i ich wpływ na organizację

    Adaptacja do zmian klimatu - norma ISO 14090

    Historia działań na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych:

    • Od Porozumienia paryskiego do Zielonego ładu
    • Deklaracja londyńska
    • Dyrektywa CSRD
  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Historia działań na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych:

    • Poprawka do norm - pkt 4.1
    • Poprawka do norm - pkt 4.2
    • Identyfikacja czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na zmiany klimatyczne
    • Identyfikacja stron zainteresowanych, które mogą mieć wymagania dotyczące zmian klimatycznych
    • Zasady audytowania poprawek do norm
   2. Dyskusja moderowana / ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Uczestnik szkolenia:

 1. będzie rozumiał jaka jest istota i cel poprawki do norm,
 2. będzie potrafił wdrożyć zmiany w swoim systemie zarządzania wynikające z tej poprawki,
 3. będzie potrafił przeprowadzić ponowną analizę kontekstu organizacji i wymagań istotnych stron zainteresowanych pod kątem spełnienia wymagań wynikających z poprawki,
 4. będzie potrafił wprowadzić w organizacji adaptację do zmian klimatycznych.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. Aktualizacja norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 w kontekście zmian klimatycznych

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły